gemeentelijke en provinciale samenvoegingen, herindelingen, naamswijzigingen en grenscorrecties

Deze pagina van de website Metatopos presenteert een overzicht van alle herindelingen in Nederland en is sinds de start in oktober 2000 up-to-date gehouden.
Omdat gemeenten er tegenwoordig niet aan ontkomen om plannen te ontwikkelen voor fusies met buurgemeenten, kijkt Metatopos niet alleen twintig jaar terug, maar ook enkele jaren vooruit. Plannen in diverse stadia vindt u onder de blauwe knoppen aan de linkerkant. Dit alles (verleden en toekomst) staat op één lange web-pagina (circa 150 vel A4), dus ga dit niet uitprinten!

Om gericht te kunnen zoeken staan hieronder twee zoekbalken naast elkaar:
– de linker balk is er om te zoeken op de naam van een gemeente (klik op een gemeente en bevestig daarna de gemeentenaam).
– ernaast staat een balk om te zoeken op het jaar van een herindeling (kies daarbij uit naamswijziging, herindeling of grenswijziging).
– onder deze twee zoekbalken staat een derde zoekbalk apart voor herindelingen die een wijziging van de provinciegrens (of staatsgrens) betreffen.

Feedback is welkom op: info@metatopos.org. Voor meer details over deze website en voor allerlei topografische gegevens van woonplaatsen in Nederland en in België, ga terug naar de beginpagina.


De volgende 71 gemeenten hebben volgens Metatopos de afgelopen 25 jaar niet deel uitgemaakt van herindelingen, samenvoegingen of grenswijzigingen, noch vormden zij onderdeel van concrete plannen in die richting:
Alblasserdam, Almere, Ameland, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Baarle-Nassau, Beesel, Boekel, Borsele, Brummen, Brunssum, Bunnik, Bunschoten, Culemborg, Den Helder, Dordrecht, Ede, Enkhuizen, Epe, Ermelo, Goes, Gorinchem, Gouda, Haaksbergen, Harderwijk, Hardinxveld-Giessendam, Heiloo, Kapelle, Kerkrade, Lelystad, Leusden, Lisse, Lopik, Nederweert, Nunspeet, Oegstgeest, Ooststellingwerf, Oostzaan, Opmeer, Opsterland, Papendrecht, Pekela, Reimerswaal, Rheden, Rozendaal, Schiedam, Simpelveld, Smallingerland, Stadskanaal, Stede Broec, Terschelling, Texel, Tholen, Tubbergen, Uitgeest, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Veendam, Vlaardingen, Vlieland, Voerendaal, Voorschoten, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weststellingwerf, Zaanstad, Zandvoort, Zeewolde, Zeist.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2014 een Handboek gemeentelijke herindeling – stappen, bouwstenen en kaders voor het herindelingsproces gepubliceerd (64 pagina's); een tweede, bijgewerkte versie is op 7-12-2020 verschenen.

Wetsvoorstellen voor gemeentelijke samenvoegingen / herindelingen, ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en verworpen door het parlement

Door de Tweede Kamer verworpen wetsvoorstel 32280 (samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp tot een nieuwe gemeente Naardermeer)

Op 22 mei 2012 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel 32280 afgewezen. Later zijn wetsvoorstellen 34075 (Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden tot een nieuwe gemeente Gooise Meren, en wijziging van de grens met de gemeente Weesp, ingediend op 10-11-2014 en als aangenomen wet gepubliceerd in Staatsblad 216 op 4-6-2015) en 35623 (Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp, ingediend op 14-1-2021 en als aangenomen wet gepubliceerd in Staatsblad 296 op 9-6-2021) wel aangenomen

Voorstellen voor gemeentelijke samenvoegingen / herindelingen, ingediend door Gedeputeerde Staten en verworpen door Provinciale Staten

Door Provinciale Staten van Noord-Brabant afgewezen Statenvoorstel 69/18 (samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven)

Medio februari 2016 heeft het provinciebestuur bekend gemaakt dat een externe commissie gaat ingesteld worden die binnen een paar maanden advies moet uitbrengen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Kennelijk lukte het de betreffende gemeente niet om zelfstandig met een visie op toekomstige samenwerking met andere gemeenten in de regio Eindhoven te komen. Die ‛Adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Nuenen’ heeft begin september 2016 haar advies ‛De wil tot verschil’ gepresenteerd. De commissie adviseert dat “Nuenen c.a.” moet fuseren met buurgemeente Son en Breugel en daarbij veel taken overdragen aan de grotere buurgemeente Eindhoven. Als binnen twee of drie jaar geen fusiestappen zijn gezet, is een grootschaliger herindeling (met ondermeer Geldrop-Mierlo) onontkoombaar, aldus de commissie.

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma heeft in zijn nieuwjaarstoespraak (begin januari 2017) bepleit dat herindeling in de regio rond Eindhoven noodzakelijk is. Zijn toespraak heeft inderdaad allerhande reacties losgemaakt. Het college van B&W van Eindhoven heeft vervolgens buurgemeente Nuenen c.a. uitgenodigd voor een gesprek over een toekomstige samenvoeging. Het is toch anders gelopen: het provinciebestuur heeft de gemeente Nuenen uitgenodigd voor 28-8-2017 om in Den Bosch te komen praten over toekomstige herindeling.
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) heeft het initiatief tot fusiegesprekken overgenomen en gaat overleggen met Eindhoven, Son en Breugel en Nuenen c.a. om in februari 2018 een provinciaal voorstel te presenteren voor de uiteindelijk te fuseren gemeenten. Los van deze provinciale interventie wil de Nuenense gemeenteraad zelf in november 2017 met een eigen voorstel komen voor een geschikte buurgemeente als fusiepartner.
Eind september heeft het college van B&W van Son en Breugel echter de opvatting van de raad (en van de bewoners) gevolgd (tegen de zin van het eigen college in) en voorgesteld om een zelfstandige gemeente te blijven, overeenkomstig de visie uit 2015, en dan opnieuw pas in 2019 de belans op te maken. Eventueel is Nuenen c.a. de geschikte fusiepartner, maar Eindhoven niet. Over het collegevoorstel om tot 2019 zelfstandig te blijven wordt op 2-11-2017 door de raad een besluit genomen, is de verwachting medio oktober.
Rond 1-11-2017 heeft het provinciebestuur het college van B&W van de gemeente Nuenen c.a. gemaand (dus niet de gemeenteraad) om een standpunt in te nemen over een voor te nemen fusie hetzij met Eindhoven hetzij met Son en Breugel. Zo'n gemeentelijk standpunt wordt voor 10-1-2018 verwacht, waarna begin februari 2018 het provinciebestuur een besluit kan nemen met welke andere gemeente Nuenen c.a. een fusie zal moeten aangaan. Inmiddels hebben 1061 inwoners een enquête ingevuld, waarbij 61% voor fusie is en 34% voor zelfstandig blijven. Fusievoorstanders stemden voor fusie met Eindhoven (52%) of voor Son en Breugel (42%).
Op 10-1-2018 heeft het college van B&W van Nuenen aan het provinciebestuur laten weten dat een gedwongen herindeling averechts zal uitpakken voor de bestuurskracht in de regio en dat het daarom niet voelt voor een fusie met buurgemeente Eindhoven en ook een fusie met Son en Breugel is nog niet aan de orde.
Medio januari 2018 vinden vertrouwelijke gesprekken plaats tussen de colleges van B&W van Eindhoven en Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Mogelijks volgt hieruit een overeenkomst tot fusie van beide gemeenten. Inmiddels heeft het provinciebestuur laten weten dat op 15-2-2018 Gedeputeerde Staten een besluit zullen nemen betreffende een fusie van Eindhoven met buurgemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Dat herindelingsontwerp (samenvoeging van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten met de gemeente Eindhoven) is er alsnog gekomen en beide gemeenten kregen tot eind augustus 2018 de tijd om te reageren. De nieuwe coalitie in het gemeentebestuur van Nuenen c.a. wenst niet met Eindhoven te fuseren (twee oppositiepartijen PvdA en VVD wel), maar eventueel wel met een andere buurgemeente, nl. Son en Breugel. Diametraal hiertegenover staat buurgemeente Eindhoven, waarvan op 26-8-2018 de voltallige gemeenteraad heeft ingestemd met het door het provinciebestuur voorgestelde herindelingsontwerp. Op 10-10-2018 hebben de Nuenenaren in een referendum hun stem over een samenvoeging met Eindhoven uitgebracht. Bij een opkomst van 56% heeft 78% zich tegen samenvoeging met Eindhoven gekeerd en 22% voor.
De bovengenoemde gedeputeerde heeft echter een week tevoren, op 3-10-2018, het herindelingsvoorstel (samenvoeging Nuenen c.a. met Eindhoven) aan Provinciale Staten gestuurd, die dit op 26-10-2018 heeft besproken en op 7-12-2018 een besluit hierover zal nemen. Enkele onderdelen uit de eerste versie van het voorstel heeft mwvr. Spierings aangepast, maar zij meent dat de gemeente Nuenen c.a. op compleze opgaven (bv. woningbouw in Nuenen-West en ontwikkeling van bedrijventerrein Eeneind-West) onvoldoende scoort. Overigens heeft de Statenfractie van de PVV aan de gedeputeerde vragen gesteld over het negeren van de referendumuitslag.
Eind 2018 is de gedeputeerde Anne-Marie Spierings gaan twijfelen over de haalbaarheid van een samenvoeging (van Eindhoven met Nuenen c.a.) in het parlement, sinds de minister Ollongren een koerswijziging in het beleid m.b.t. de herindeling van gemeenten in 't Gooi heeft bekendgemaakt. Gedeputeerde Staten neemt tot na de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 20-3-2019 de tijd voor een nadere beslissing over deze samenvoeging, die daarmee wellicht niet meer per 1-1-2021 haar beslag kan krijgen. Een besluit na 1-7-2019 betekent immers in de praktijk een uitstel met een jaar, waardoor een fusiedatum opschuift naar 1-1-2022.
Op 22-2-2019 heeft een meerderheid van Provinciale Staten besloten om het fusieproces te stoppen (32 stemmen vóór stoppen, 20 stemmen vóór doorgaan). Tamelijk onverwacht is deze stap genomen nadat de SP uiteindelijk ook haar aanvankelijke standpunt had heroverwogen en zich nu liet leiden door de uitslag van het recentelijk gehouden burgerinitiatief, dat tegen herindeling was.
Lees een analyse van de politieke verwikkelingen rondom dit Statenvoorstel van John de Graaf in het Eindhovens Dagblad.

Klik op blauwe of groene link voor een grenswijziging in 2012 tussen de gemeente Helmond en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Voorstellen voor gemeentelijke samenvoegingen / herindelingen, ingediend door Provinciale Staten en verworpen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgewezen Statenbesluit (samenvoeging van de gemeente Barneveld en Scherpenzeel)

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, heeft op 7-10-2021 aan het Gelderse provinciebestuur laten weten dat zij het besluit tot herindeling van de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel (een gewone of een lichte samenvoeging) niet zal overnemen. De twee Gelderse gemeenten blijven dus zelfstandig. Een herindelingsontwerp was reeds op 7-7-2021 vastgesteld door Provinciale Staten.
Daarnaast heeft de Commissaris van de Koning, John Berends, de waarnemend burgemeester van Scherpenzeel, Eppie Klein, met onmiddellijke ingang (8-10-2021) uit zijn ambt ontheven (ontslag op staande voet). Aanleiding voor deze bijzondere stap zijn de “tegenstrijdige verklaringen die de waarnemend burgemeester geeft over een ernstige interventie in een democratisch proces en de wijze waarop de burgemeeste rin deze situatie heeft gehandeld” (deze verklaringen betreffen een oproep, verwoord in een mail op 6-7-2021 aan alle statenleden verzonden door (of uit naaam van) Eppie Klein, om die dag geen besluit te nemen over de herindeling vanwege twijfels over de integriteit van het gevolgde herindelingsproces).

Lees de voorgeschiedenis van dit op 8-10-2021 ingetrokken Provinciebesluit.

Klik op blauwe of groene link voor een eerder (in 2011) ingetrokken herindeling (wetsvoorstel 32241), bedoeld om Scherpenzeel (Gelderland) en Renswoude (Utrecht) met Woudenberg (Utrecht) te doen samenvoegen, waar tevens een grenswijziging met Barneveld (Gelderland) onderdeel van zou uitmaken.

Huidige politiek: coalitieakkoord kabinet Rutte-IV

Deze regering heeft bij aanvang geen Regeerakkoord opgesteld, maar een Coalitieakkoord (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 15-12-2021) “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Met deze term wil het kabinet laten zien dat de plannen verder moeten worden uitgewerkt. In dit coalitieakkoord zijn geen standpunten opgenomen over het onderwerp gemeentelijke herindelingen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor wetgeving op het gebied van gemeentelijke herindelingen. De minister is mevr. Hanke (H.G.J.) Bruins Slot (CDA).
Op 7 juli 2023 heeft deze regering haar ontslag ingediend bij de Koning en er volgt nu een demissionaire status tot een volgende regering is gevormd. Daartoe zijn er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden op 22 november 2023. Tot het moment van beëdiging van een volgende regering zal er geen herindelingswetgeving plaatsvinden, dus niet meer in 2023. Wetsvoorstellen die een gemeentelijke herindeling betreffen, worden door de Tweede Kamer altijd als als controversieel verklaard, zodat die niet door een demissionaire regering behandeld kunnen worden. Overigens is mevr. Bruins Slot in oktober 2023 vervangen door Hugo de Jonge (ook CDA) vanwege het doorschuiven van haar ambt naar dat van de minister van Buitenlandse zaken (Wopke Hoekstra heeft deze functie moeten opgegeven wegens diens vertrek naar Brussel).
Er wordt verwacht dat, mede gezien de verkiezingsuitslag, een nieuwe regering pas later in 2024 kan worden gevormd, zodat zelfs ook per 1-1-2025 weinig plannen voor gemeentelijke herindelingen zowel Tweede als Eerste Kamer op tijd (d.w.z. ongeveer in juli 2024 voor de Tweede Kamer op zijn laatst) in wetgeving zullen kunnen zijn omgezet.

Politiek uit recent verleden: regeerakkoord kabinet Rutte-III

Op 22-3-2019 heeft de Rijksoverheid een nieuw beleidskader voor gemeentelijke herindelingen bekend gemaakt. Hert doel van dit nieuwe beleids is om een grotere democratische betrokkenheid en meer draagvlak voor inwoners te bereiken bij toekomstige herindelingen.

Het Regeerakkoord 2017–2021 “Vertrouwen in de toekomst” (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 10-10-2017) meldt over het Bestuur ondermeer de volgende afspraken:

In Hoofdstuk (Investeren voor iedereen), staat in paragraaf 1.2 (Bestuur en Koninkrijksrelaties) het hoofdstuk Vernieuwing openbaar bestuur en ICT-dienstverlening. De volledige tekst van dit hoofdstuk luidt:
Veel kleinere gemeenten zijn voor belangrijke taken die de directe levenssfeer van mensen raken in sterke mate afhankelijk geworden van regionale samenwerking op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarbij de democratische controle door gemeenteraden op afstand staat. Op verschillende plaatsen hebben gemeenten daarom in samenspraak met de provincie het initiatief genomen tot gemeentelijke herindeling. Het kabinet ondersteunt die beweging. Blauwdrukken van bovenaf werken hiervoor niet, maar het proces helemaal van onderop laten komen levert ook niet altijd een optimaal resultaat op. Een proces van herindeling is gewenst voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het is dan aan de provincie de herindelingsprocedure op basis van de Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) te starten.

De Wet algemene regels herindeling (arhi) dateert van 24-10-1984, werd aangepast op 13-5-1991 en op 21-2-2001 en is voor het laatst aangepast op 13-6-2018. De Eerste Kamer heeft dit op 14-5-2019 besproken, met als gevolg dat de minister heeft toegezegd te bezien of de Wet Arhi moet worden aangepast.

Eerdere politiek: regeerakkoord kabinet Rutte-II

Het Regeerakkoord “Bruggen slaan” (begin november 2012) meldt over het Bestuur ondermeer de volgende afspraken:

Voor de lange termijn hebben wij het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van ten minste honderdduizend inwoners voor ogen.
De inwonersnorm kan worden aangepast aan de bevolkingsdichtheid in verschillende delen van het land.
De waterschappen worden samengevoegd met de landsdelen.
De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd, waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een beslissing valt. Met de overige provincies bespreken we initiatieven gericht op vergroting van de provinciale schaal.
We nodigen provincies uit om met gemeenten initiatieven gericht op vergroting van de gemeentelijke schaal te bespreken.
De specifieke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als onderdeel van het land Nederland wordt gerespecteerd.


Inmiddels hebben de gemeenten Dronten en Noordoostpolder (definitief standpunt volgt op 7-10-2013) laten weten zich meer verbonden te voelen met de provincie Overijssel en dan ook niet betrokken willen worden bij de te vormen superprovincie van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. De gemeente Urk heeft nog geen standpunt terzake ingenomen.
Ook de Utrechtse gemeente Woerden voelt er niet voor om deel te gaan uitmaken van de beoogde superprovincie en wil om die reden ingedeeld worden bij de provincie Zuid-Holland (waar de gemeente tot 1989 al deel van uitmaakte).

Medio november 2012 liet de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) weten dat hij streeft naar deze provinciale fusie vóór de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2015 worden gehouden. Inmiddels is dit niet meer het streven.

Eind 2012 heeft de Eerste Kamer op last van motie Kox (SP) gevraagd om een herziene visie op de inrichting van het openbaar bestuur ‛Bestuur in Samenhang’. Begin juli 2013 bleek dat de Eerste Kamer ook deze herziene argumentatie voor bestuurlijke hervorming onvoldoende beargumenteerd vindt. Daartoe werd met ruime meerderheid een motie van Vliegenthart (SP) aangenomen.

Op 22-4-2014 hebben de Commissarissen van de Koning van deze drie provincies laten weten geen enkele medewerking te zullen verlenen ingeval de minsiter dit wetsvoorstel alsnog zou gaan indienen bij de Tweede Kamer. De Noordhollandse Commissaris Johan Remkes: “Er is geen begin van een visie. Geen fusie zonder visie. ”.

Noord-Holland / Utrecht / Flevoland

Recente wetsvoorstellen voor gemeentelijke samenvoegingen / herindelingen, die inmiddels zijn ingetrokken of waarvoor het politiek draagvlak substantieel is afgenomen

Limburg

Opmerking: Onder verwijzing naar de tegenstrijdige opvatting van een van de fusiepartners, de gemeente Bergen, is op 11-3-2010 door de Tweede Kamer, na de val van kabinet Balkenende IV, dit wetsvoorstel als controversieel verklaard. Het wetsvoorstel werd dus niet meer behandeld door het demissionaire kabinet Balkenende IV. Mocht dit wetsvoorstel alsnog door de kabinetten Rutte-I (14-10-2010 tot 23-4-2012) of Rutte-II behandeld worden, ook dan is het zeer de vraag of het voorstel wordt aangenomen.

Op 20-4-2011 heeft minister Donner inderdaad bekendgemaakt het wetsvoorstel voor deze gemeentelijke herindeling te willen intrekken; de feitelijke intrekking is op 5-7-2011 aan de Tweede Kamer meegedeeld. Hieronder volgt de tekst van de minister aan de Tweede Kamer.
In een onderzoeksrapport (van Jos Houben), in april 2012 gepubliceerd in opdracht van de provincie Limburg, wordt gesteld dat bovengenoemde drie gemeenten nauw moeten gaan samenwerken, en zich niet moeten willen richten (zoals Mook en Middelaar liet blijken) op samenwerking met Nijmegen in de buurprovincie Gelderland.

Uit de gevoerde overleggen blijkt dat het bestuurlijk draagvlak voor het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar is afgenomen. De gemeentebesturen van Mook en Middelaar en van Bergen kiezen voor behoud van zelfstandigheid. Zij geven de voorkeur aan intergemeentelijke samenwerking. Dit betekent dat twee van de drie gemeentebesturen deze beoogde gemeentelijke herindeling afwijzen. Voorts is uit de overleggen geen alternatief naar voren gekomen dat op meer bestuurlijk draagvlak kan rekenen. De betrokken gemeenten hebben aangegeven dat de regionale opgaven gezamenlijk (zullen) worden opgepakt.
Het kabinet heeft geconstateerd dat er geen onoverkomelijke problemen ontstaan wanneer geen herindeling plaatsvindt. Het kabinet wil de ruimte geven aan het provinciebestuur van Limburg om een nieuwe afweging te maken betreffende de bestuurskrachtversterking in de regio en zal derhalve de Koningin verzoeken hem te machtigen het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar in te trekken.

VOORGESCHIEDENIS: Gedeputeerde Staten van Limburg hebben zelf het initiatief genomen om te komen tot een herindeling van de Limburgse gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. Een op 9-9-2008 door Gedeputeerde Staten vastgesteld ontwerp-herindelingsadvies is op 13-2-2009 door Provinciale Staten overgenomen.
De gemeenteraad van Bergen heeft met negen tegen zes stemmen een gemeentelijke herindeling afgewezen; de beide andere gemeenteraden hebben unaniem (Gennep) en met negen tegen drie stemmen (Mook en Middelaar) vóór herindeling besloten. Ondanks de bezwaren van een van de drie fusiepartners heeft het provinciebestuur gemeend de herindelingsplannen door te zetten.
De leden van de Tweede Kamer gingen 15-10-2009 akkoord met het uitstellen van de gemeenteraadsverkiezingen, die nu, vooruitlopend op het aan het parlement aangeboden wetsvoorstel tot fusie van deze drie gemeenten, niet op 3-3-2010, maar op 24-11-2010 werden gehouden (achteraf gezien was dit verkiezingsuitstel niet nodig omdat de herindeling niet plaatsvond).

Klik op blauwe of groene link voor een eerder wetsvoorstel tot grenswijziging tussen Venlo, Arcen en Velden en Bergen.

De colleges van B&W van de gemeenten Heerlen en Landgraaf hebben hun raden voorgesteld om te fuseren. Op 16-1-2017 stemde de raad van Heerlen hiermee in. De raad van Landgraaf heeft tegen een gemeentelijke samenvoeging gestemd en een motie aangenomen om meer buurgemeenten te betrekken bij een eventuele herindeling. Het provinciebestuur gaat nu bekijken of herindeling met minstens één andere buurgemeente wel haalbaar is, mogelijk met Meerssen en/of Valkenburg aan de Geul. Kort daarop viel in een extra raadsvergadering de coalitie van B&W van Landgraaf nadat het CDA een motie van wantrouwen had ingediend.
Gedeputeerde Koomans (CDA) heeft 24-1-2017 zijn actie gestart om de herindeling (samenvoeging van Heerlen en Landgraaf en misschien nog andere gemeenten) alsnog te bewerkstelligen (volgens de Arhi-procedure); de eerstvolgende Statenvergadering (begin februari 2017) heeft deze regierol bevestigd. Gedeputeerde Staten hebben de ervaren politicus Klaas de Vries bereid gevonden om op te treden als onafhankelijk adviseur. Op 14-3-2017 zou GS al een herindelingsontwerp vastgesteld willen zien; dat werd iets later uitgesteld naar 21-3-2017. Tot en met mei 2017 kunnen zienswijzen worden ingediend op het herindelingsontwerp. Op 6-7-2017 nemen Provinciale Staten het besluit om de herindeling al dan niet door te zetten.
Op 7-3-2017 is een nieuwe college van B&W van de gemeente Landgraaf geïnstalleerd en dat college heeft de dag erna de minister van Binnenlandse Zaken verzocht met spoed (uiterlijk 20-3-2017) het provinciebesluit te vernietigen waarin het herindelingsontwerp Heerlen-Landgraaf wordt vastgesteld. Het gemeentebestuur wil zelf de regie behouden over een evt. toekomstige herindeling met buurgemeente Heerlen. Het college van B&W van Landgraaf heeft een zienswijze van 112 pagina's, gericht tegen de herindelingsontwerp van GS van Limburg, opgesteld en eind mei ingediend bij het provinciebestuur.
Op 28-6-2017 vinden een bestuursrechtelijke en een civielrechtelijke rechtszaak plaats, aangespannen door de gemeente Landgraaf, die vindt dat het provinciebestuur op oneigenlijke gronden de regie heeft genomen. De kans is groot dat de rechter nog voor 6-7-2017 uitspraak doet over de rechtmatigheid hiervan.
Op 6-7-2017 zou het provinciebestuur een besluit nemen over de voorgenomen samenvoeging van Heerlen en Landgraaf.
De gemeente Landgraaf heeft eind augustus 2017 aan minister Plasterk verzocht om het door de provincie opgestelde fusievoorstel NIET naar de ministerraad te sturen. Daaruit is voortgekomen dat de minister aan het provinciebestuur heeft gevraagd waarom er geen andere gemeenten betrokken zijn geweest bij het fusieplan en waarom de streefdatum van 1-1-2019 zo hard is. Het lijkt erop dat de zorgvuldigheid van het herindelingsproces onder druk is gekomen, staat in de brief te lezen. Het provinciebestuur moet uiterlijk 28-9-2017 antwoord geven op de vragen van de minister. Inmiddels zijn oppositiepartijen in de Staten het hardgrondig oneens met CDA-gedeputeerde Ger Koopmans, die de brief van minister Plasterk en het antwoord van GS aan de minister niet openbaar wenst te maken. Een motie om de brief met kritische vragen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Gedeputeerde Staten alsnog openbaar te maken, ondersteund door de voltallige oppositie in de Staten, werd verworpen doordat alle coalitiepartijen tegenstemden. Enige dagen later is het provinciebestuur toch gezwicht en zal de 15 pagina's tellende reactie toch vrijgeven.

Intussen is in buurgemeente Brunssum een burgerinitiatief ontstaan, dat duidelijk (aan de genoemde gedeputeerde) laat weten dat de Brunssummer raad zowel in november 2016 als in januari 2017 zich tegen een fusie heeft uitgesproken. Inmiddels vinden de drie grootste fracties in Provinciale Staten dat naburige gemeenten (Kerkrade, Simpelveld, Voerendaal en Brunssum) niet betrokken moeten worden bij de samenvoeging van Heerlen en Landgraaf. Het gemeentebestuur van Brunssum heeft aan Gedeputeerde Staten laten weten dat het niets voelt om deelgenoot te worden in een herindelingsproces in deze regio. Einde september 2017 heeft de oppositie (meer raadszetels dan de coalitiepartijen) een commissie ingesteld die moet proberen de herindeling van Brunssum te voorkomen. De instelling van die commissie heeft wel geresulteerd in het aftreden van drie van de vier wethouders.

Het burgercomité Zelfstandig Landgraaf stelt alles in het werk om provinciaal referendum te houden, indien mogelijk gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Nederland heeft nog geen ervaring met een provinciaal referendum; dat is een referendum waarbij alle stemgerechtigden in de hele provincie kunnen stemmen, dus ook over een onderwerp dat betrekking heeft op twee gemeenten. Inwoners van alle Limburgse gemeenten kunnen dan hun mening geven over de samenvoeging van 2 van de 33 gemeenten. Het burgercomité blijft een provinciaal referendum bepleiten, en kondigde aan een kort geding aan te spannen tegen de uitspraak van Provinciale Staten af te zien van zo'n provinciaal referendum. De voorzieningenrechter in Roermond heeft zowel het op 7-7-2017 genomen besluit van Provinciale Staten om het herindelingsontwerp naar de minister van Binnenlandse Zaken te sturen als de aanvraag voor een kort geding over een provinciaal referendum afgewezen, onder het argument dat de inmiddels in gang gezette Arhi-procedure niet doorbroken mag worden.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Landgraaf besloten dat op 22-11-2017 een referendum zal worden gehouden in de inwoners van de gemeente Landgraaf. Op de vraag “Bent u voor of tegen een herindeling Heerlen-Landgraaf?” antwoordde 78% tegen en 20% voor, bij een opkomstpercentage van 44.
Het inmiddels door het provinciebestuur vastgestelde herindelingsvoorstel is op 13-10-2017 door de ministerraad doorgestuurd voor advies naar de Raad van State. Tekst en adviezen van de Raad van State worden openbaar zodra het herindelingsvoorstel als wetsontwerp naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het kabinet streefde naar invoering van deze herindeling per 1-1-2019.
Op 8-12-2017 heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) besloten dat er geen wetsontwerp komt voor dit herindelingsvoorstel. De Raad van State had in zijn advies geoordeeld dat er niet genoeg onderzoek is gedaan. Het kabinet gaat bekijken of er een nieuwe poging moet komen om de hele regio Parkstad opnieuw in te delen. (bron: NOS Teletekst).
De Nationale Ombudsman is gevraagd te onderzoeken of het al dan niet volgens de Arhi-regels is geweest dat er GEEN herindelingsontwerp ter inzage heeft gelegen. Een burger, Paul Vanderheyden uit Kerkrade, heeft namens vijf inwoners uit Landgraaf, een klacht ingediend over het herindelingsproces (over uitblijven van het ter inzage leggen, niet over de herindeling zelf).

Utrecht en Gelderland
Voor de Utrechtse gemeenten Renswoude en Woudenberg en de Gelderse gemeente Scherpenzeel is een wetsvoorstel in voorbereiding geweest om deze drie gemeenten op te heffen en een nieuwe Utrechtse gemeente Woudenberg in stellen, bestaande uit het grondgebied van genoemde drie gemeenten.
Hierbij zou de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht zo gewijzigd worden dat het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Woudenberg in de provincie Utrecht ligt.
Hierbij zouden twee grenswijzigingen plaatsvinden: (i) ten voordele van te handhaven en te vergroten Utrechtse gemeente Woudenberg en ten nadele van de te verkleinen Gelderse gemeente Barneveld en (ii) vier gebiedjes tussen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg zullen worden uitgeruild, de meeste ten voordele van de te handhaven gemeente Woudenberg. Dit wetsvoortel houdt dus in een grenswijziging tussen de provincies Gelderland en Utrecht.

Echter, op 20-4-2011 heeft minister Donner bekendgemaakt het wetsvoorstel voor deze gemeentelijke herindeling te willen intrekken; de feitelijke intrekking is op 5-7-2011 aan de Tweede Kamer meegedeeld. Hieronder volgt de tekst van de minister aan de Tweede Kamer.
“Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht.
Tijdens de overleggen die ik met de besturen van de betrokken gemeenten heb gevoerd, heb ik vastgesteld dat de standpunten ten aanzien van het voorliggende wetsvoorstel niet zijn gewijzigd.
Het voorliggende wetsvoorstel kan rekenen op breed draagvlak van de besturen van de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg. Daarnaast wordt de beoogde samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg gesteund door provinciale staten en gedeputeerde staten van de provincies Utrecht en Gelderland. Daar staat tegenover, dat het voorliggende wetsvoorstel niet kan rekenen op enig draagvlak van het gemeentebestuur van Renswoude. Het gemeentebestuur van Renswoude is een voorstander van een intensieve samenwerkingsrelatie met de gemeente Veenendaal. Op 21-12-2010 hebben de gemeenten Renswoude en Veenendaal een samenwerkingsovereenkomst gesloten op basis waarvan de gemeente Veenendaal taken uitvoert op het gebied van gemeentelijke dienstverlening ten behoeve en in opdracht van de gemeente Renswoude.
De besturen van de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg hebben aangegeven, dat de gemeente Renswoude onlosmakelijk deel uitmaakt van het voorliggende voorstel om te komen tot een nieuwe, landelijke gemeente in het Valleigebied. Ingeval sprake zou zijn van de situatie dat de gemeente Renswoude geen onderdeel meer uitmaakt van de beoogde samenvoeging, ontstaat er voor Scherpenzeel en Woudenberg een nieuw afwegingsmoment, zo hebben de besturen van deze gemeenten aangegeven. De gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg willen, met andere woorden, niet zonder meer worden samengevoegd, wanneer Renswoude afvalt.
Op basis van het voorgaande constateert het kabinet dat het voorliggende wetsvoorstel – gelet op het standpunt van het gemeentebestuur van Renswoude – niet kan rekenen op draagvlak van de drie betrokken gemeentebesturen. Daarnaast stelt het kabinet vast dat de gemeentebesturen van Scherpenzeel en Woudenberg een nieuwe afweging willen maken voor de toekomst indien de gemeente Renswoude geen deel meer uitmaakt van de samenvoeging.
Het kabinet constateert dat er geen urgentie tot deze gemeentelijke herindeling bestaat: er ontstaan geen onoverkomelijke problemen wanneer nu geen herindeling plaatsvindt. Kwetsbaarheid van de gemeente Renswoude wordt met de samenwerking met de gemeente Veenendaal vooralsnog afdoende ondervangen. Het kabinet wil de ruimte geven aan Scherpenzeel en Woudenberg om een nieuwe afweging te maken en zal derhalve de Koningin verzoeken hem te machtigen het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg in te trekken.”

Opmerking: Onder verwijzing naar de tegenstrijdige opvatting van een van de fusiepartners, de gemeente Renswoude, is op 11-3-2010 door de Tweede Kamer, na de val van kabinet Balkenende IV, dit wetsvoorstel als controversieel verklaard. Het wetsvoorstel zal dus niet meer behandeld worden door het demissionaire kabinet Balkenende IV. Mocht dit wetsvoorstel alsnog door een volgend kabinet behandeld worden, ook dan is het zeer de vraag of het voorstel wordt aangenomen.
De gemeenteraadsverkiezingen vonden in deze drie gemeenten niet plaats op 3-3-2010, maar werden op 24-11-2010 gehouden (achteraf gezien was dit verkiezingsuitstel niet nodig omdat de herindeling niet plaatsvond).

VOORGESCHIEDENIS: Een Interprovinciale Commissie van beide provincies Utrecht en Gelderland heeft op 4-2-2009 een ontwerp-herindelingsadvies Valleigebied vastgesteld. Dat advies van beide provincies is een voorstel om de twee Utrechtse gemeenten Renswoude en Woudenberg en de Gelderse gemeente Scherpenzeel te doen samenvoegen.
De gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg hebben in september 2007 een herindelingsverzoek ingediend bij hun provinciebesturen, als vervolg op hun wens om te fuseren en wel samen met Renswoude. Echter, deze derde gemeente Renswoude heeft laten weten dat zij tegenstander is van een gemeentelijke fusie.
Als het al tot een fusie komt, is bovendien de kans op een nieuwe naam verkeken, daar de gemeente Renswoude pas wil nadenken over een nieuwe naam wanneer zeker is dat de fusie doorgaat. De grootste gemeente, Woudenberg, levert dan de naam voor de gefuseerde gemeente.
Het laatste herindelingsvoorstel van de gemeente Utrecht voor dit gebied dateert van 1997 en is door de Provinciale Staten van Utrecht ingetrokken; in totaal werden er destijds zelfs vier herindelingsvoorstellen ingetrokken. Gezien de ervaring van 1997 en de opstelling van Renswoude in 2009 is het nog maar helemaal de vraag of de door partijen gewenste samenvoeging met Renswoude over enkele jaren wel gerealiseerd zal zijn.

Klik op blauwe of groene link voor een latere (2013) grenswijziging tussen Nijkerk en Barneveld.
Klik op blauwe of groene link voor een niet overgenomen besluit van Provinciale Staten van Gelderland om tot samenvoeging van Scherpenzeel en Barneveld te komen.
Door gemeenteraad verworpen grenswijziging in de provincie Utrecht

Er waren plannen om een grenswijziging te bewerkstelligen aan de zuidrand van de wijk Petenbos-oost (postcode 3903) in de gemeente Veenendaal. Deze wijk wordt doorsneden door de huidige gemeentegrens, dus sommige woningen liggen in de buurgemeente Rhenen (postcode 3911). De colleges van B&W van beide gemeenten hebben in januari 2017 aan hun raden geadviseerd dat een onafhankelijk bureau de gevolgen van zo'n grenscorrectie eerst gaat onderzoeken.
Inmiddels voelt de gemeente Rhenen er niet meer voor om haar wijk Veeneind (75 huishoudens en een dependance van een school) over te dragen aan de Veenendaalse wijk Petenbos; slechts een deel van de inwoners zou baat hebben bij deze grenscorrectie. De Rhenense gemeenteraad heeft op 19-9-2017 het plan voor zo'n grenscorrectie verworpen.

Klik op blauwe of groene link voor de grenswijziging tussen de gemeente Rhenen en (het Amerongse deel van) de gemeente Utreechtse Heuvelrug, welke wijziging tegelijk met de vorming van die nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2006 is doorgevoerd.

Door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ingetrokken plan tot grenswijziging tussen gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmermeer inzake Spaarndam

Een grenscorrectie werd aanvankelijk voorbereid voor Spaarndam, waarvan de historische kern (Spaarndam-West, ca. duizend inwoners) in de gmeente Haarlem ligt en Spaarndam-Oost (een oostelijk gelegen nieuwbouwwijk, circa tweeduizend inwoners) in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer (tot en met 2018 in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude).
Als onderdeel van herindelingswetsvoorstellen heeft de Tweede Kamer op 24-4-2018 met algemene stemmen (de motie Van den Bosch-Van der Molen-Van der Graaf) aangenomen om onderzoek te doen naar zo'n grenswijziging. Het provinciebestuur kreeg de opdracht om, samen met de gemeente Haarlem, de gemeente Haarlemmermeer en de inwoners van Spaarndam, binnen een jaar een verkenning uit te voeren naar zo'n grenswijziging, waarbij mogelijk Spaarndam-West overgaat naar de gemeente Haarlemmermeer en ook mogelijk Spaarndam-Oost overgaat naar de gemeente Haarlem. Begin mei 2019 is bekend geworden dat de provinciebestuur gesprekken gaat voeren met de dorpsraad van Spaarndam en met beide gemeentebesturen over een eventuele grenscorrectie. De gezamenlijke bewoners van beide delen Spaarndam zijn nogal verdeeld over een evt. grenscorrectie, hoe die ook uitvalt (Spaarndam-Oost naar Haarlem of historisch Spaarndam naar Haarlemmermeer). Eind juni heeft Gedeputeerde Staten besloten dat er geen maatschappelijke noodzaak is tot grenswijziging.
Voorgeschiedenis:
De raad van buurgemeente Haarlem had zich op 15-12-2016 al uitgesproken voor een grenscorrectie, waarbij Spaarndam-Oost (toen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, nu in de gemeente Haarlemmermeer) ook binnen de gemeente Haarlem moest komen te liggen, zoals het historische deel van Spaarndam (dit Spaarndam-west telt ca. 600 inwoners) dat ook is. Ook als die grenscorrectie niet plaatsvindt, zal het inwonertal van de vergrote gemeente Haarlemmermeer (144518 + 5578=150096) niet groter zijn dan het inwonertal van de ongewijzigde gemeente Haarlem (158140). In de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (eind januari 2018 in de Tweede Kamer) heeft de Dorpsraad Spaarndam gepleit voor een grenswijziging, waarbij Spaarndam zou overgaan naar de gemeente Haarlem. De burgemeester van Haarlemmerlieden en Spaarnwoude en die van Haarlemmermeer hebben beiden stelling genomen tegen het idee om gelijktijdig met de samenvoeging per 1-1-2019 zo'n grenswijziging door te voeren.

Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging per 1-1-2019 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer.

Plannen voor gemeentelijke samenvoegingen / herindelingen, die inmiddels zijn ingetrokken door gemeente- of provinciebestuur

Groningen
Gelderland
Limburg

Toekomstige gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, die naar verwachting in werking zullen treden in 2025 of in een later jaar

Gedurende het kalenderjaar 2025 zal Nederland opgedeeld zijn in vermoedelijk 342 gemeenten, evenveel als in 2024 en 2023.

Naamswijzigingen die naar verwachting op 1-1-2025 of later in het kalenderjaar 2025 of in een later jaar van kracht zullen worden

De per 1-1-2011 samengevoegde gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft medio augustus 2011 nog geen besluit genomen over de definitieve naam van de nieuwe gemeente. Tot die tijd is de werknaam Bodegraven-Reeuwijk in gebruik, maar later in 2012 had ook besloten kunnen worden dat Wiericke de nieuwe naam zou worden. Een eventueel te nemen gemeentebesluit over een nieuwe naam treedt in werking een jaar na de datum van het besluit.

Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Bodegraven en Reeuwijk.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die naar verwachting per 1-1-2025 of per 1 januari van een later jaar van kracht zullen worden

Wegens de demissionaire status van de regering Rutte-IV is het maar de vraag of later in 2024 in te dienen wetsvoorstellen nog in behandeling genomen kunnen worden. Wetsvoorstellen voor gemeentelijke herindelingen worden door de Tweede Kamer altijd controversieel verklaard als een regering demissionair is. Als de formatie van een nieuwe regering dan lang gaat duren, is er in 2024 geen tijd meer om nieuwe wetten zelfs per 1-1-2025 van kracht te laten zijn.
Fryslân
Overijssel

Bij de gemeentelijke herindeling van 2001 is afgesproken dat er 25 jaar lang geen nieuwe herindelingen zullen plaatsvinden, uitgezonderd de Overijsselse gemeenten die zelf zouden willen fuseren. Dit standpunt van het provinciebestuur kwam nog een keer naar voren toen onderzoekers van Atlas voor gemeenten in april 2015 hun boek ‛De nieuwe gemeentekaart van Nederland’ hebben gepresenteerd (waarin zij pleitten voor 57 gemeenten voor het hele land, waarvan 5 voor de provincie Overijssel).

Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant

Overige grenswijzigingen die naar verwachting van kracht zullen worden per 1-1-2025 of per 1 januari van een later jaar

Noord-Holland

Een grenscorrectie gaat onderzocht worden tussen de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard, waarbij de dorpen Koedijk en/of Sint Pancras (t/m 2021 in de gemeente Langedijk) overgaan van de nieuwgevormde gemeente Dijk en Waard naar de bestaande gemeente Alkmaar.

Op 11-2-2021 heeft de Tweede Kamer motie 35621-8 van Marc Snoeren (VVD) aangenomen, die aan de regering verzoekt om de provincie Noord-Holland te vragen om onderzoek naar een grenswijziging, waarbij de dorpen Koedijk en Sint Pancras na voltooiing van het herindelingsproces overgaan van de nieuwe gemeente Dijk en Waard naar de gemeente Alkmaar en de Tweede Kamer binnen 2 jaar te informeren over de voortgang.
Het college van B&W heeft in december 2023 een begeleidingsgroep opgericht als eerste stap naar de evaluatie van de herindeling. Deze groep omvat zowel bestuurlijke als ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland en de gemeente Dijk en Waard. Het betrekken van de inwoners, waaronder de dorpsraad Sint Pancras, en de gemeente Alkmaar is een cruciaal aspect van dit onderzoek.

Klik op blauwe of groene link voor een samenvoeging per 2015 van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer.

Noord-Brabant

Een grenscorrectie gaat onderzocht worden tussen de gemeenten Maashorst en Oss, waarbij de dorpen Schaijk en Reek definitief deel gaan uitmaken van het grondgebied van hetzij Maashorst hetzij Oss. Dit wordt onderzocht n.a.v. het aanvaarde amendement (nr. 35619-12) bij de wet van 14 juli 2021 die opgeheven gemeenten Uden en Landerd deed samenvoegen tot de nieuw gevormde gemeente Maashorst. Aan het eind van 2024 moeten college en gemeenteraad van Maashorst een besluit nemen over het al dan niet succesvol verlopen van de samenvoeging. Medio januari 2022 heeft de nieuwe minister Hanke Bruins Slot het college van B&W van de gemeente Maashorst herinnerd aan dat amendement en opgeroepen tijdig met de voorbereidingen voor die evaluatie te beginnen.

Het ‛Burgercomité Schaijk en Reek’ heeft (in de persoon van Nol de Jong) op 18-1-2023 aan de Tweede Kamer (in de persoon van D66-kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz) een petitie aangeboden over de bijzondere positie van beide plaatsen in deze herindeling. In die petite wordt gevraagd om alle inwoners van Schaijk en van Reek te horen en dat de minister en het parlement een finaal besluit nemen na zo'n evaluatie over de wens tot grenswijziging. Die twee plaatsen zouden volgens het Burgercomité tot de gemeente Oss moeten horen en niet tot de gemeente Maashorst.

Klik op blauwe of groene link voor de voorgeschiedenis van de samenvoeging per 2021 van de gemeenten Landerd en Uden tot de nieuwe gemeente Maashorst.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, die in 2024 in werking zijn getreden

Gedurende het kalenderjaar 2024 is Nederland opgedeeld in 342 gemeenten (dus evenveel als in 2023).

Naamswijzigingen die in het kalenderjaar 2024 van kracht zullen worden

Er zijn aan Metatopos nog geen gemeenten bekend die in 2024 hun naam zullen wijzigen zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing zal zijn.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2024 van kracht zijn geworden

Er zijn hiertoe in 2023 geen wetsvoorstellen ingediend (mede wegens de demissionaire status van de regering Rutte-IV).

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2024

Er zijn aan Metatopos nog geen herindelingen bekend die (i) in 2024 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een grenswijziging betreffen.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, die in 2023 in werking zijn getreden

Gedurende het kalenderjaar 2023 is Nederland opgedeeld in 342 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2023 van kracht zijn geworden

Op 8 juli 2021 heeft de raad van de Friese gemeente Nordeast-Fryslân het besluit genomen om van 21 plaatsen die nog de Nederlandse spelling voerden, per 1-1-2023 de namen te wijzigen zodat zij de Friese spelling gaan voeren. De registratie in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (en daarmee in het Kadaster en bij Postcode.nl) omvat ruim 50 woonplaatsen voor deze gemeente en de wijziging van 21 daarvan is nu hierop aangepast; zie de linkerkolom hieronder.
Een plaatsnamenoverzicht met inwonertallen vindt u op de website van deze gemeente.
Overigens kent deze gemeente ook woonplaatsen die opgenomen zijn in genoemde Basisadministratie (BAG) en een gelijke spelling hebben voor het Fries en het Nederlands; zulke plaatsen met identieke spelling staan hieronder vermeld in de rechterkolom.

Woon-
plaats-
code
Huidige
(Friese)
naam
Vervallen
(Nederlandse)
naam
Post-
code
3388EanjumAnjum9133
3307Augsbuert-LytsewâldAugsbuurt9292
3389BoarnwertBornwird9156
3392IeEe9131
3393IngwierrumEngwierum9132
3396HantumerútbuorrenHantumeruitburen9146
3397HantumhuzenHantumhuizen9144
3399HolwertHolwerd9151
3311KollumersweachKollumerzwaag9298
3401LjussensLioessens9134
3402MitselwierMetslawier9123
3404MoarreMorra9135
3406NijewierNiawier9138
3407EasternijtsjerkOosternijkerk9137
3408EastrumOostrum9125
3313AldwâldOudwoude9294
3409PeazensPaesens9136
3314De TriemeTriemen9296
3315FeankleasterVeenklooster9297
3317WestergeastWestergeest9295
3318SweagerboskZwagerbosch9299

Woon-
plaats-
code
WoonplaatsPost-
code3390Brantgum9153
3391Dokkum9101-9103
3394Foudgum9154
3203Hallum9074
3395Hantum9147
3206Jislum9177
3400Jouswier9124
3309Kollum9291
3207Lichtaard9176
3208Marrum9073
3403Moddergat9142
3405Nes9143
3410Raard9155
3209Reitsum9175
3411Ternaard9145
3413Wetsens9122
3414Wierum9141

Deze gemeente kent naast bovengenoemde 21 woonplaatsen nog meer woonplaatsen waarvan hun voorkeurspelling al eerder in het Fries geregistreerd waren (zie linkerkolom hieronder) of in het Nederlands (rechterkolom hieronder).

Woon-
plaats-
code
Friese
voorkeurs-
naam
Nederlandse
naam
Post-
code
Behorend
tot
woonplaats

3200BurdaardBirdaard9111-9112
3199BlijeBlija9171
3201FerwertFerwerd9172
3202GinnumGenum9174
3204HegebeintumHogebeintum9173
3205JannumJanum9107
3404MoarreMorra9135
-De Skâns-OostmahornOostmahorn9133Eanjum
3210WânswertWanswerd9178

Woon-
plaats-
code
Nederlandse
voorkeurs-
naam
Friese
naam
Post-
code
3387AalsumEalsum9121
3308BurumBoerum9851
3398HiaureDe Lytse Jouwer9148
3310KollumerpompDe Pomp/Kollumerpomp9293
3312MunnekezijlMuntsjesyl9853
3412WaaxensWaaksens9152
3316WarfstermolenWarfstermûne9852

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2023 van kracht zijn geworden

Staatsblad 307 van 14 juli 2022, houdende samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

De Zuidhollandse gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden opgeheven. De nieuwe Zuidhollandse gemeente Voorne aan Zee wordt ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Overige grenswijzigingen die per 1-1-2023 van kracht zijn geworden

Provinciaal blad van Zuid-Holland 14251 (1-12-2022, pdf-document)

Een grenscorrectie tussen de Zuidhollandse gemeenten Den Haag en Rijswijk heeft per 1-1-2023 plaatsgevonden. Het betreft het terugbrengen van de voormalige grens, die tot 2002 bestond bij de Cromvlietkade, Geestbrugkade en deel Nassaukade. Op 19-4-2022 heeft het college van B&W van de gemeente Den Haag dit voorstel (nr. RIS312008) aan de gemeenteraad gezonden. De beide gemeenteraden hebben eerst een gezamenlijk herindelingsontwerp vastgesteld en dat toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De hele procedure is in de laatste 2 maanden van 2022 afgerond.
Inmiddels heeft de Haagse gemeenteraad op 20-10-2022 ingestemd met de grenscorrectie, waarbij een corridor van ca. 1 km lengte wordt teruggegeven aan de gemeente Rijswijk. Het gaat hier dus alleen om de bovengenoemde straten (kades) in het Haagse stadsdeel Laak en niet om de woningen aan die straten; er zijn dus geen inwoners verhuisd; er is alleen een stukje Haags grondgebied overgegaan in Rijswijks grondgebied. Het is door de aanleg van de Rotterdamse Baan dat een wegverbinding tussen Den Haag en het rijkswegennet niet meer nodig is via het Trekvliettracé. Zie een gedetailleerd kaartje op A3-formaat (pdf, schaal 1:3000).

Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling in 2002 betreffende Den Haag en omgeving.

Klik op blauwe of groene link voor een Ministerieel Besluit van 16 oktober 2007, Stcrt. 207 (n.a.v. de grenswijziging in 2001) tussen de gemeenten Den Haag en Rijswijk.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Pijnacker-Nootdorp en Den Haag.

Provinciaal blad van Noord-Holland 14770 (14-12-2022, pdf-document met 5 kaartjes)

Een grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren is in voorbereiding, zie gemeenteblad 2022, 204354 van Gooise Meren en gemeenteblad 2022, 200379 van Hilversum, beide gepubliceerd op 5-5-2022. De gemeente Hilversum heeft het herindelingsontwerp vastgesteld op 9-3-2022 en de gemeente Gooise Meren op 20-4-2022. Tot 30-6-2022 was er gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
Een gedetailleerd artikel over deze grenswijziging is gepubliceerd (zie vooral de laatste alinea's) in De grens van Bussum en Hilversum, geschreven door Eric Bor, en gepubliceerd in Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nr. 2 (september 2022), pag. 39-44.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere (per 1-1-2016) samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

Klik op blauwe of groene link voor een toekomstige (per 1-1-2027?) samenvoeging van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Hilversum en Wijdemeren.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, die in 2022 in werking zijn getreden

Gedurende het kalenderjaar 2022 was Nederland vanaf 24 maart opgedeeld in 344 gemeenten (en was het opgedeeld in 345 gemeenten tot aan 24 maart).

Naamswijzigingen die in het kalenderjaar 2022 van kracht zullen worden

Er zijn aan Metatopos geen gemeenten bekend die in 2022 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindeling/samenvoeging die per 24-3-2022 van kracht is geworden

Staatsblad 296 (2021): Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Het grondgebied van de op te heffen gemeente Weesp wordt toegevoegd aan dat van de gemeente Amsterdam.

In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet algemene regels herindeling is de datum van herindeling 24 maart 2022. De beide gemeenten hebben verzocht de ingangsdatum zodanig te bepalen dat de herindelingsverkiezingen gelijktijdg kunnen plaatshebben met de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in andere gemeenten (16-3-2022); dit verzoek is door de regering gehonoreerd, temeer omdat het hier om een zgn. lichte samenvoeging gaat.

Dit wetsvoorstel is op 14-1-2021 (daags voor de val van de regering Rutte-III) aangemeld voor plenaire behandeling. De Tweede Kamer heeft op 11-2-2021 (op de laatste dag voor het verkiezingsreces) over dit wetsvoorstel vergaderd en gestemd; het wetsvoorstel werd aangenomen. Op 8-6-2021 heeft de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is bij zitten en opstaan aangenomen.

Na aanvaarding van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, zal de gemeente Amsterdam een (vermoedelijk positief) besluit nemen over de toevoeging van Driemond aan het stadsgebied Weesp (en daarmee over het vertrek uit het stadsdeel Zuid-Oost).

Klik op blauwe of groene link voor een grenscorrectie per 1-1-2014 tussen Amsterdam en Haarlemmermeer,
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere (per 1-1-2016) samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp,
Klik op blauwe of groene link voor een in 2012 door de Tweede Kamer verworpen wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp tot de nieuwe gemeente Naardermeer.

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 9 juni 2021.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2022 van kracht zijn geworden

Staatsblad 264 (2021): Wet van 26 mei 2021 tot herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Het grondgebied van de op te heffen Noordhollandse gemeente Beemster wordt toegevoegd aan dat van de Noordhollandse gemeente Purmerend.

Op 4-9-2018 zijn beide colleges van B&W een fusieakkoord overeengekomen. Dit betreft een zogenaamde lichte samenvoeging, waarbij de gemeente Beemster op 1-1-2022 zal worden opgeheven en het grondgebied worden toegevoegd aan dat van Purmerend. Het wetsvoorstel is op 14-1-2021 (daags voor de val van de regering Rutte-III) aangemeld voor plenaire behandeling. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 mei 2021 als hamerstuk afgedaan.

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 26 mei 2021.

Staatsblad 372 (2021): Wet van 14 juli 2021 tot samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

De Noordhollandse gemeenten Heerhugowaard en Langedijk worden opgeheven. De nieuwe Noordhollandse gemeente Dijk en Waard wordt ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.

In september 2018 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard een motie aangenomen waarin wordt bepleit een versneld onderzoek uit te voeren naar fusie met buurgemeente Langedijk. Op 26-2-2019 hebben beide raden (ieder apart) een besluit tot een (bestuurlijke) fusie genomen, dat zal betekenen dat per 1-1-2022 beide gemeenten zullen zijn samengevoegd. Het wetsvoorstel is op 14-1-2021 (daags voor de val van de regering Rutte-III) aangemeld voor plenaire behandeling. Op 6-7-2021 heeft de Eerste Kamer in plenaire zitting het wetsvoorstel (kamerstuk 35621) behandeld en op 13-7-2021 ingestemd met het wetsvoorstel.

Op 11-2-2021 heeft de Tweede Kamer ook motie 35621-8 aangenomen, die aan de regering verzoekt om de provincie Noord-Holland te vragen om onderzoek naar een grenswijziging, waarbij de dorpen Koedijk en Sint Pancras na voltooiing van het herindelingsproces overgaan van de nieuwe gemeente Dijk en Waard naar de gemeente Alkmaar en de Tweede Kamer binnen 2 jaar te informeren over de voortgang. Het bureau Necker van Naem is geselecteerd om de evaluatie en verkenning uit te voeren; eind september 2024 worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht, zodat in december 2024 de gemeenteraad van Dijk en Waard de rapportage kan bespreken. Zie ook de betreffende webpagina van Necker.

Klik op blauwe of groene link voor een later onderzoek naar de wens tot grenscorrectie tussen de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard, waarbij de dorpen Koedijk en/of Sint Pancras zouden overgaan van de gemeente Dijk en Waard (voorheen de gemeente Langedijk) naar de gemeente Alkmaar.
Klik op blauwe of groene link voor een samenvoeging per 2015 van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer.

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 14 juli 2021.

Staatsblad 374 (2021): Wet van 14 juli 2021 tot wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

De vijf Noordbrabantse gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave en Sint Anthonis worden opgeheven. De nieuwe Noordbrabantse gemeente Land van Cuijk wordt ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave en Sint Anthonis.

Het wetsvoorstel betrof aanvankelijk de samenvoeging van vier gemeenten, dus zonder Grave, zie Staatsblad 375.

Hoewel eerder al bekend was geworden dat Grave niet zou meefuseren, zijn in februari 2020 de meningen binnen de raad toch gewijzigd: de recente beslissing van buurgemeente Mill en Sint Hubert heeft de gemoederen in Grave in beweging gebracht. Om dit voor elkaar te krijgen moest later een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend, want het door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp voorziet hier niet in. Zulke spoedwetgeving (een ‛novelle’) is daadwerkelijk op 30-4-2021 door minister Ollongren aan de Raad van State gezonden. Dit is een uitzonderlijke procedure, waarbij voor het zomerreces zowel Tweede als Eerste Kamer moeten instemmen met de wetswijziging, opdat ook de gemeente Grave per 1-1-2022 deel zal uitmaken van de herindeling van Land van Cuijk; dit is een apart Kamerstuk geworden, met nr. 35842. Op 6-7-2021 heeft de Eerste Kamer in plenaire zitting het wetsvoorstel (kamerstukken 35620 en 35842) behandeld en op 13-7-2021 ingestemd met het wetsvoorstel.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek.
Klik op blauwe of groene link voor de per 4-7-1995 gerealiseerde wijziging van de gemeentenaam St. Anthonis in Sint Anthonis

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 14 juli 2021.

Staatsblad 373 (2021): Wet van 14 juli 2021 tot samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

De Noordbrabantse gemeenten Landerd en Uden worden opgeheven. De nieuwe Noordbrabantse gemeente Maashorst wordt ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Landerd en Uden.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Bernheze (voorheen: Heesch) en 's-Hertogenbosch

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 14 juli 2021.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2022

Eind februari 2018 bereiden de Noordhollandse gemeenten Koggenland en Hoorn opnieuw een grenscorrectie voor. Net als in 2014 gaat het om het gebied nabij een rotonde bij opritten naar de A7, destijds bij de Middelweg/Venneweg/Berkhouterweg/het Oosteinde, maar in 2018 gaat het om het gebied nabij McDonald's en het tankstation, dat momenteel grondgebied is van Koggenland. De gemeente Hoorn ontwikkelt plannen aan de westrand en wenst daarom dat de gemeentegrens iets westelijker komt te liggen, nl. tot aan de westelijke zijde van de westelijke rotonde onder de rijksweg A7, dus westelijk van McDonald's en tankstation. Het gemeenteblad van Hoorn nr. 250457 d.d. 5-8-2021 meldt dat beide gemeenteraden gezamenlijk het herindelingsontwerp voor deze correctie van de gemeentegrens hebben vastgesteld. Het ontwerp ligt t/m 30-9-2021 ter inzage, in welke termijn eenieder een zienswijze kan indienen (waarvan door Koggenlanders geen gebruik is gemaakt).
De gemeenteraad van Hoorn heeft de voorgenomen grenscorrectie vastgesteld in zijn vergadering van 9-11-2021 en de gemeenteraad van Koggenland op 13-12-2021. Provinciale Staten van Noord-Holland zullen dan vermoedelijk nog in december 2021 dit besluit bekrachtigen en publiceren in het Provincieblad, waarmee deze grenswijziging per 1-1-2022 van kracht zal worden.
Zie een kaartje (pdf-bestand) waarop de bestaande en de nieuwe gemeentegrens zijn ingetekend.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen de gemeenten Hoorn en Koggenland.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, die in 2021 in werking zijn getreden

Gedurende het kalenderjaar 2021 is Nederland opgedeeld in 352 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2021 of later in het kalenderjaar 2021 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2021 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen, samenvoegingen en splitsing (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2021 van kracht zijn geworden

Staatsblad 259 (2020): Wet van 8 juli 2020, houdende samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 8 juli 2020.

Staatsblad 260 (2020): Wet van 8 juli 2020 tot herindeling van de gemeenten Boxtel, Haaren, Oisterwijk, Tilburg en Vught

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 8 juli 2020.

Overige grenswijzigingen die per 1-1-2021 van kracht is geworden

Provinciaal blad Provinsje Fryslân 8815 (2020) (issn: 0920-0800)

Evenals in 2006 is het doel om dat naar de provincie Groningen ‛weggewandelde’ stukje eiland opnieuw bij de Friese gemeente Schiermonnikoog in te delen. Sinds april 2018 wil de provincie Fryslân opnieuw in overleg met de provincie Groningen, omdat 14 jaar na een navenante grenswijziging hetzelfde probleem zich voordoet. De oostkant van het eiland bevindt zich inmiddels wederom op (opgeschoven) Gronings gebied.

Klik op blauwe of groene link voor een grenscorrectie in 2006 tussen Eemsmond en Schiermonnikoog, waar een verdere toelichting op dit continue probleem bij staat.
Klik op blauwe of groene link voor een samenvoeging per 2019 van de Groningse gemeenten in Het Hogeland en voor plannen tot samenvoeging van Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Provinciaal blad Provinsje Fryslân 8814 (2020) (issn: 0920-0800)

Klik op blauwe of groene link voor een Herindeling in 2018, waarbij de Friese gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel werden opgeheven en de nieuwe gemeente Waadhoeke werd ingesteld

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 2020

Gedurende het kalenderjaar 2020 is Nederland opgedeeld in 355 gemeenten, evenals in 2019.

Naamswijzigingen die op 1-1-2020 van kracht zijn geworden of later in het kalenderjaar 2020 van kracht zullen worden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2020 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2020 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die op 1-1-2020 zijn heringedeeld of samengevoegd.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2020

Provinciaal blad van Flevoland 8480 (27-12-2019)

Een grenscorrectie is vastgesteld tussen de Flevolandse gemeenten Urk en Dronten.
De gemeente Urk streeft al sinds 2016 of mogelijk al eerder een tweede grenscorrectie na (na de gerealiseerde grenswijziging met Noordoostpolder per 1-1-2019), nu met de gemeente Dronten, die nodig zou zijn voor de bouw van een buitendijkse maritieme servicehaven en een strekdam. Daarbij gaat het om 37 ha binnenwater (een stukje IJsselmeer ten noorden van de Ketelbrug), dat nu deel uitmaakt van het grondgebied van de buurgemeente Dronten. Eind 2018/begin 2019 zal deze wens onderzocht worden door ambtenaren van beide gemeenten. Mogelijk komt het tot een ruil van het buitenwater van beide gemeenten. In juni 2019 zijn Urk en Dronten het eens geworden (na bemiddeling van waarnemend burgemeester Ineke Bakker) over een grenscorrectie op het IJsselmeer. De gemeenteraad van Dronten heeft circa 19-6-2019 ingestemd met de door buurgemeente Urk gewenste grenswijziging; op 24-6-2019 is de bestuursovereenkomst door de twee betrokken wethouders getekend op een boot in het water, daar waar de grenswijziging gaat plaatsvinden. De gemeenteraad van Urk op 7-11-2019 en die van Dronten op 28-11-2019 hebben de Herindelingsregeling grenscorrectie gemeente Urk–Dronten vastgesteld. Publicatie in het Provincieblad vond plaats op 27-12-2019, waarna per 1-1-2020 (eigenlijk daags na publicatie) deze grenswijziging een feit is geworden.

Klik op blauwe of groene link voor een grenswijziging per 1-1-2019 tussen Noordoostpolder en Urk.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Noordoostpolder en Urk.

Provinciaal Blad van Zuid-Holland 8224 (20-12-2019) (dit is een correctie op het Provinciaal Blad 7852 (6-12-2019)

Een grenscorrectie is vastgesteld tussen de Zuid-Hollandse gemeenten Rotterdam en Lansingerland (Herindelingsregeling grenscorrectie Hordijklocatie, met toevoeging van de percelen Wildersekade 10 t/m 18 aan Lansingerland)

De woningbouw op de Hordijk-locatie (de gronden van de voormalige palletfabriek Hordijk aan en achter de Rodenrijseweg, hoek Bonfut in Berkel en Rodenrijs) is in ontwikkeling. Het gebied is eigendom van een ontwikkelcombinatie. De nieuwe woonwijk ligt nu nog in twee gemeentes: Lansingerland en Rotterdam. Het bedoeling is dat de gehele projectlocatie in Lansingerland komt te liggen; lees hier de toelichting en zie de kaartjes.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Rotterdam en Zuidplas.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere provinciale grenscorrectie betreffende het gebied voor de Tweede Maasvlakte, waarmee de gemeente Rotterdam (en daarmee de provincie Zuid-Holland) wordt vergroot.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Rotterdam en Capelle aan den IJssel.
Klik op blauwe of groene link voor een samenvoeging per 1-1-2007 van de drie Zuid-Hollandse gemeenten Bergschenhoek, Bleiswijk, en Berkel en Rodenrijs tot de nieuwe gemeente Lansingerland.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Rotterdam en Zuidplas.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 2019

Gedurende het kalenderjaar 2019 is Nederland opgedeeld geweest in 355 gemeenten.

Zie een landkaart met de grenzen van de gemeenten per 1-1-2019 (png-bestand, 2500×2945 pixels, met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Naamswijzigingen die op 1-1-2019 of later in het kalenderjaar 2019 van kracht zijn geworden

Per 8-10-2019 is de naam van de woonplaats Tienhoven gewijzigd in Tienhoven aan de Lek. Dit besluit werd op 8-10-2018 genomen door de raad van de Zuidhollandse gemeente Zederik (na 1-1-2019 onderdeel van de nieuwe Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden), om verwarring te voorkomen met de woonplaats Tienhoven in de gemeente Stichtse Vecht, eveneens in de provincie Utrecht. De naamswijziging is één jaar na het raadsbesluit van kracht geworden.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2019 van kracht zijn geworden

Zie een landkaart met de gemeenten waarvan de grenzen per 1-1-2019 zijn gewijzigd (png-bestand, 1580×1863 pixels, met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Nieuwsoverzicht, uitgebracht door de Eerste Kamer na de stemmingen op de laatste dag voor het zomerreces 2018.

Staatsblad 266 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km) met de grenzen van de nieuwe gemeente Groningen vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018. (inclusief updates d.d. 27-5-2020 en 20-6-2022 en 11-2-2023)

Staatsblad 268 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 12120×7052 pixels, 13 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018.

Staatsblad 270 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 7574×7067 pixels, 10 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018.

Staatsblad 272 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 13485×5846 pixels, 12 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Altena vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018.

Staatsblad 274 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 7041×5408 pixels, 8 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Beekdaelen vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018.

Medio oktober 2018 liet de politieke partij Beekdaelen Lokaal weten te streven naar een grenswijziging met buurgemeente Brunssum om het gebied Clemensdomein en omgeving in Oud-Merkelbeek na bijna 40 jaar terug te krijgen. Dit gebied (tussen Groeneweg en de inmiddels aangelegde Buitenring) was bij herindeling in 1982 overgegaan van de gemeente Onderbanken naar de gemeente Brunssum.

Staatsblad 276 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km) met de grenzen van de nieuwe gemeente Haarlemmerliede vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018.

Staatsblad 278 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 20330×15155 pixels, 27 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Het Hogeland vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018 en andere details.

Staatsblad 280 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 9509×11886 pixels, 18 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Westerkwartier vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018 en andere details.

Staatsblad 282 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 11826×5873 pixels, 14 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Molenlanden vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018.

Staatsblad 284 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 16376×11673 pixels, 20 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018.

In juni 2021 geeft het college van B&W van Noardeast-Fryslân te kennen binnen enkele jaren (2024?) te willen fuseren met buurgemeente Dantumadiel. Momenteel is er een ambtelijke samenwerking, die overigens verbetering behoeft.

Staatsblad 286 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km) met de grenzen van de nieuwe gemeente Noordwijk vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018.

Staatsblad 288 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 12200×6447 pixels, 13 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente West Betuwe vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 11 juli 2018.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2019

Provinciaal blad van Noord-Brabant 5112 (9-7-2018) (issn: 0920-1408)
Provinciaal blad van Gelderland 7747 (22-10-2018)
Provinciaal blad van Flevoland 9250 (13-12-2018)

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 2018

Gedurende het kalenderjaar 2018 was Nederland opgedeeld in 380 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2018 of later in het kalenderjaar 2018 van kracht worden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2018 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2018 van kracht zijn geworden

Staatsblad 104 (2017): Wet van 8 maart 2017 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 2362×2963 pixels, 900 kByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Waadhoeke vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 2377×3016 pixels, 1,1 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Leeuwarden vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 4429×4229 pixels, 1,8 MByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Zie een pdf-bestand met de kaart waarop de grenzen voor en na de wijziging zijn aangegeven.

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 8 maart 2017.

Klik op blauwe of groene link voor een grenswijziging tussen Leeuwarden en Heerenveen per 1-1-2016.
Klik op blauwe of groene link voor een plan tot grenswijziging tussen Leeuwarden en Waadhoeke per 1-1-2021.

Staatsblad 105 (2017): Wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde

De Groningse gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde zijn opgeheven en de nieuwe gemeente Westerwolde, bestaande uit het grondgebied van de twee opgeheven gemeenten, is ingesteld.

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 1621×3847 pixels, 750 kByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Westerwolde vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 8 maart 2017.

Staatsblad 106 (2017): Wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

De Groningse gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren zijn opgeheven en de nieuwe gemeente Midden-Groningen, bestaande uit het grondgebied van de drie opgeheven gemeenten, is ingesteld.

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 2449×2789 pixels, 900 kByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Midden-Groningen vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 8 maart 2017.

CDA-raadslid Marten van der Meijden bepleit dat bij de instelling van de nieuwe gemeente Midden-Groningen de bebouwde-komborden weer de plaatsnamen Hoogezand en Sappemeer apart aangeven, dus niet de combinatienaam Hoogezand-Sappemeer, die bij de vorige herindeling, in 1949, in gebruik is gekomen.

Klik op blauwe of groene link voor een eerder voorstel tot grenswijziging betreffende de Groningse gemeenten Groningen en Slochteren.

Staatsblad 107 (2017): Wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

De Gelderse gemeente Rijnwaarden is opgeheven doordat zij is toegevoegd aan gehandhaafde Gelderse buurgemeente Zevenaar.

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 1492×2180 pixels, 500 kByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Zevenaar vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 8 maart 2017.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere eerdere grenswijziging tussen Rijnwaarden en Zevenaar en een samenvoeging van Angerlo en Zevanaar.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Zevenaar en Montferland.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2018

Provinciaal blad van Gelderland 2967 (7-7-2017)

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere eerdere grenswijziging tussen Berkelland en Groenlo.
Klik op blauwe of groene link voor latere naamswijziging voor de gemeente Groenlo, die per 20-6-2006 Oost Gelre is gaan heten.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Groenlo en Lichtenvoorde.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Groenlo en Eibergen.

Provinciaal blad van Zuid-Holland 5770 (13-12-2017) (issn: 0920-0681)

Voorgeschiedenis:
Het oorspronkelijke streven naar een grenscorrectie tussen de Zuidhollandse gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis per 1-1-2016 heeft vooralsnog geen doorgang gevonden. In juni 2015 heeft het gemeentebestuur van Nissewaard bekend gemaakt dat de grenscorrectie is afgewezen en dat Oudenhoorn dus toch niet zal overgaan naar de buurgemeente Hellevoetsluis.
Aan de inwoners van het dorp Oudenhoorn (in het westen van de gemeente Bernisse, vlakbij de gemeentegrens met Hellevoetsluis) zou in april 2014 zijn gevraagd of zij, via een gemeentelijke grenscorrectie, willen gaan behoren tot de buurgemeente Hellevoetsluis, of willen blijven behoren tot de nieuwe gemeente Nissewaard (een samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse). 93% van de inwoners van de plaats Oudenhoorn wenste inwoner van de buurgemeenten Hellevoetsluis te worden. Vlak voor het zomerreces van 2015 zouden er nog commissievergaderingen hebben plaatsgevonden, die mogelijk alsnog het nu ingenomen standpunt van de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Nissewaard zouden beïnvloeden.
In november 2015 bleek de grenscorrectie dermate grote financiële gevolgen te hebben dat beide colleges van B&W hebben besloten af te zien van een grenscorrectie; Oudenhoorn blijft dan deel uitmaken van de gemeente Nissewaard, de gevraagde en uitgesproken mening van 93% van de Oudenhoornaars ten spijt. Op 10-12-2015 en 11-12-2015 zouden de beide gemeenteraden zich hierover hebben uitgesproken. Kennelijk heeft dat erin geresulteerd dat in 2016 het provinciebestuur en de twee gemeentebesturen bijeengekomen zouden zijn om samen een oplossing te vinden.
Op 18-4-2017 heeft de commissie Bestuur en Middelen van Provinciale Staten het grenscorrectiegeschil besproken en de twee gemeentebesturen een voorstel gedaan voor een oplossing. Ingrijpen door Gedeputeerde Staten werd niet uitgesloten indien de twee gemeenten niet tot een oplossing zouden komen. In mei 2017 stelde de burgemeester van Nissewaard dat buurgemeente Hellevoetsluis (ter compensatie van verliesgevende grondexploitatie) vooraf ruim 10 miljoen euro moet overmaken aan Nissewaard, maar de raad vindt dat bedrag onvoldoende. Nissewaard eist ook medewerking van het provinciebestuur om de financiële zorgen te ondervangen. Medio mei 2017 bleek een krappe meerderheid van de Nissewaardse raad tegen het collegevoorstel te hebben gestemd om akkoord te gaan met deze koopprijs. De datum van deze grenscorrectie loopt hiermee verder uit het zicht.
Het provinciebestuur heeft in oktober/november 2017 een bedrag van 9,5 miljoen euro vastgesteld, dat de gemeente Hellevoetsluis aan de gemeente Nissewaard moet betalen om deze grenscorrectie (per 1-1-2018) financieel te compenseren. Als de gemeenteraad van Hellevoetsluis op 4-12-2017 nog niet met deze betaling heeft ingestemd, spant de gemeente Nissewaard een rechtszaak aan om de grenscorrectie uit te stellen. Inmiddels is op 1-12-2017 een bedrag van minstens 8 miljoen euro toegezegd, wat de gang naar de rechter vermoedelijk doet intrekken.
De provincie Zuid-Holland meldt vervolgens dat op 10-10-2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het voorstel Herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis hebben vastgesteld en ter besluitvorming aan Provinciale Staten hebben aangeboden. Deze herindelingsregeling houdt in dat door middel van een grenscorrectie de woonplaats Oudenhoorn, gemeente Nissewaard, per 1-1-2018 toegevoegd wordt aan de gemeente Hellevoetsluis. Op 1-11-2017 besprak de commissie Bestuur en Middelen van de provincie Zuid-Holland het voorstel Herindelingsregeling. Op 8-11-2017 hebben Provinciale Staten de herindelingsregeling vastgesteld. Op 1-1-2018 wordt de woonplaats Oudenhoorn ingedeeld bij de gemeente Hellevoetsluis.

Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2015 in werking getreden samenvoeging van Spijkenisse en Bernisse tot de nieuwe gemeente Nissewaard.
Klik op blauwe of groene link voor een later (2020) plan van Brielle tot samenvoeging van Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle.

Provinciaal blad van Noord-Brabant 5081 (7-11-2017) (issn: 0920-1408)

Zie een pdf-bestand met de kaart waarop de grenzen voor en na de wijziging zijn aangegeven.

Voorgeschiedenis:
Plannen van de colleges van B&W van de Brabantse gemeenten Tilburg en Goirle om een grenswijziging van 2001 ongedaan te maken, hebben vertraging opgelopen door tegenstand van de gemeenteraad van Goirle. In 2001 is dit gebied De Bakertand overgegaan van Goirle naar Tilburg. Nu zijn stappen ondernomen om dat gebied, nu samen met het oostelijk gebied daarnaast en de Oostplas (dus een strook grond ten zuiden van de Lage Wal, m.a.w. het gebied vlak ten zuiden van de bocht in de A58) weer terug te geven aan de gemeente Goirle. Zie een kaartje in het Brabants Dagblad.
Als deze grenswijziging uit 2001 na bijna 20 jaar weer ongedaan wordt gemaakt, kunnen er 350 woningen gebouwd worden op Bakertand-West en/of een bedrijventerrein. Op 15-3-2017 is het uitblijven van een besluit door enkele bewoners van de Abscovenseweg aanhangig gemaakt bij de Raad van State. De gemeente Tilburg had laten weten dat een besluit mogelijk pas eind 2017 genomen zou worden. In mei 2017 bleek er vanuit de andere buurgemeente Hilvarenbeek interesse in het gebied te bestaan bij sommige bedrijven.
Op 2-10-2017 heeft de Tilburgse gemeenteraad het voorgenomen besluit tot grenscorrectie (ingebracht door de gemeente Goirle, de gemeente waar inmidddels meer aarzeling ontstond of deze grenscorrectie wel moest worden doorgezet) besproken (in 5 minuten tijd!) en is akkoord gegaan. Nu ook de gemeenteraad van Goirle het besluit op 26-9-2017 heeft bekrachtigd, zal de grens per 1-1-2018 gewijzigd zijn. Overigens, ingeval Hilvarenbeek een gebied had willen overnemen, dan was dat een zaak tussen de vergrote gemeenter Goirle en de gemeente Hilvarenbeek geworden.

Klik op blauwe of groene link voor een een eerdere grenswijziging betreffende ditzelfde gebied De Bakertand, dat in 2001 is overgegaan van Goirle naar Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsontwerp (kamerstuk 35345) betreffende Splitsing van de gemeente Haaren over Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Overdracht van percelen grond van de Noordbrabantse gemeenten Bernheze aan gemeente 's-Hertogenbosch, door notariële aankoop per 21-10-2018
Provinciaal Blad voor (Nederlands) Limburg nr. 5826 (2017), Tractatenblad 29 (2016) nr. 1 (voor Nederland; jaargang 2016, nr. 196 heruitgave) en Tractatenblad ?? (2016) (voor België) – verdrag van 28-11-2016, in werking per 1-1-2018:

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 2017

Gedurende het kalenderjaar 2017 was Nederland opgedeeld in 388 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2017 van kracht zijn geworden of later in het kalenderjaar 2017 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2017 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2017 van kracht zijn geworden

Staatsblad 111 (2016): Wet van 16 maart 2016 tot samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 2226×1742 pixels, 600 kByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Meierijstad vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 16 maart 2016.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijzigingen van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode en Veghel en Sint-Oedenrode bij de gemeentelijke herindelingen in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch, respectievelijk in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2017

Provinciaal blad van Groningen 2339 (22-4-2016) (issn: 0920-1092)


Klik op blauwe of groene link voor een ongeveer gelijktijdige aanzet tot herindeling van de Groningse gemeenten Groningen en Ten Boer (en Haren?).
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen de Groningse gemeente Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld.
Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging van drie Groningse gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.
Gemeenteblad Veldhoven 129083 van 21-9-2016 / Provinciaal Blad 151 (2016)

Met een grenscorrectie tussen de Brabantse gemeenten Eindhoven en Veldhoven is de gemeentegrens aangepast aan de ligging van de wgeen in de wijken De Polders/De Kelen (Veldhoven) en Meerhoven (Eindhoven), bedrijventerrein De Run 2000 (Veldhoven) en de verbrede A2/A67 (aanleg N2). Ook werd over en weer grond geruild, o.a. bij de Groene Spie/Muggenhol en de Hovenring. Zie kaartje.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen Eindhoven en Veldhoven.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 2016

Gedurende het kalenderjaar 2016 was Nederland opgedeeld in 390 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 2-1-2016 van kracht zijn geworden

De naam van de Gelderse gemeente Groesbeek is m.i.v. 2-1-2016 gewijzigd in Berg en Dal.
Deze gemeente Groesbeek was op 1-1-2015 ontstaan door samenvoeging van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen;

Klik op blauwe of groene link voor de daags tevoren in werking getreden provinciale en gemeentelijke grenswijziging tussen de gemeente Groesbeek in Gelderland en de gemeente Mook en Middelaar in Limburg.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen.
Klik op blauwe of groene link voor een grenswijziging per 1-1-2019 tussen de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2016 van kracht zijn geworden

Staatsblad 178 (2015): Wet van 8 april 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 1353×1674 pixels, 300 kByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Edam-Volendam vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van de gemeenten Edam-Volendam, Waterland, Wormerland, Landsmeer en Oostzaan.

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 8 april 2015.

Staatsblad 216 (2015): Wet van 4 juni 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 1731×1727 pixels, 400 kByte) met de grenzen van de nieuwe gemeente Gooise Meren vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 4 juni 2015, die terug gaat tot 2006.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2016

Provinciaal blad van Utrecht 7940 (2015), gecorrigeerd in Provinciaal blad van Utrecht 1435 (2016) (issn: 0920-105X)
Provinciaal blad van Noord-Brabant 154 (2015) (issn: 0920-1408)
Provinciaal blad Provinsje Fryslân 7300 (2015) (issn: 0920-0800)
Provinciaal blad van Gelderland 8420 (2015) (issn: 0920-069X) / Provinciaal blad van Limburg 8434 (2015) (issn: 0920-1114)

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 2015

Gedurende het kalenderjaar 2015 was Nederland opgedeeld in 393 gemeenten.

Naamswijzigingen die in het kalenderjaar 2015 van kracht zijn geworden

De (Nederlandstalige) naam van de Friese gemeente De Friese Meren is gewijzigd in de Friese naam De Fryske Marren. Op 23-4-2014 heeft de gemeenteraad dit besloten, zodat een jaar later, per 1-7-2015, de nieuwe naam van toepassing is.
De ‛Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland’, die met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap verbonden is, had geadviseerd om het bepaald lidwoord (‛De’) weg te nemen uit de naam De Friese Meren en ook uit De Fryske Marren; probleem is namelijk dat lang niet alle Friese meren in die gemeente liggen. Dat advies is niet overgenomen.

Klik op blauwe of groene link voor de op 1-1-2014 in werking getreden herindeling van Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat tot de nieuwe gemeente De Friese Meren.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2015 van kracht zijn geworden

Staatsblad 187 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 10465×5261 pixels, 9 MB) met de grenzen van de nieuwe gemeente Oss vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Een kaart (jpeg-bestand, 400 pixels/km, 8692×5087 pixels, 8 MB) met de grenzen van de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch vindt u op data.nlextract.nl/opentop (met dank aan Jan-Willem van Aalst).

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 14 mei 2014.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen 's-Hertogenbosch en Vught
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot fusie van Bernheze, Landerd en Uden
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling, met grenswijzigingen, van Maasdonk en 's-Hertogenbosch
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling van Oss en Lith
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel.

Staatsblad 188 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 14 mei 2014.

Klik op blauwe of groene link voor een grenswijziging per 1-1-2019 tussen de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2-1-2016 in werking getreden naamswijziging van de gefuseerde gemeente Groesbeek in Berg en Dal.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2016 in werking getreden provinciale en gemeentelijke grenswijziging tussen de gemeente Groesbeek in Gelderland en de gemeente Mook en Middelaar in Limburg.

Staatsblad 189 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 14 mei 2014.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging, waarbij de plaats Oudenhoorn is overgegaan van de nieuw gevormde gemeente Nissewaard naar de buurgemeente Hellevoetsluis.

Staatsblad 190 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 14 mei 2014.

Klik op blauwe of groene link voor een later onderzoek naar de wens tot grenscorrectie tussen de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard, waarbij de dorpen Koedijk en/of Sint Pancras zouden overgaan van de gemeente Dijk en Waard (voorheen de gemeente Langedijk) naar de gemeente Alkmaar.

Staatsblad 252 (2014): Wet van 19 juni 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 14 mei 2014.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2015

Provinciaal blad van Noord-Holland 119 (2014) (issn: 0920-0703)
Provinciaal blad van Limburg 99 (2014) (issn: 0920-1114)

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2014

Gedurende het kalenderjaar 2014 was Nederland opgedeeld in 403 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2014 of later in het kalenderjaar 2014 van kracht zijn geworden

Na bijna veertig jaar te zijn ingesteld, is per 1-5-2014 de plaatsnaam ‛Amsterdam-Zuidoost’ (met woonplaatscode 1025) weer opgeheven. Het bestuur van de gemeente Amsterdam heeft dit op 23-4-2013 besloten. Het gebied dat met Amsterdam-Zuidoost werd aangeven, gaat ‛Amsterdam’ heten (met de bestaande en te handhaven woonplaatscode 1024). Op zich is dat niet iets bijzonders (zo heeft de gemeente Blaricum drie verschillende bebouwde kommen, die op enige afstand van elkaar liggen en elk Blaricum heten), maar in het geval van gemeente Amsterdam ligt de woonplaats die bijna vanaf het begin van de bebouwing Amsterdam-Zuidoost heeft geheten, geheel gescheiden van de andere woonplaatsen van Amsterdam (het ‛reguliere’ Amsterdam, maar ook overige bebouwde kommen, zoals Driemond, Holysloot, Zunderdorp en Ransdorp, omvattend). Twee buurgemeenten van de gemeente Amsterdam, namelijk de gemeenten Ouder-Amstel en Diemen vormen de scheiding tussen de voormalige woonplaats ‛Amsterdam-Zuidoost’ met alle overige woonplaatsen van Amsterdam. Vroeger heeft zich zo'n situatie wel eens meer voorgedaan (bijvoorbeeld bij de gemeente Franekeradeel die aan weerszijden van de gemeente Franeker bevond, aldus Jacob Tammens, die mij hierop attent maakte), maar momenteel is dit een unieke situatie in ons land dat je van het ene deel van een gemeente naar het andere kan komen alleen via het gebied van een buurgemeente. Tussen Rijswijk en Den Haag dreigde iets dergelijks te gebeuren, maar dat is voorkómen door een smalle strook te creëren, waardoor het oppervlak van de gemeente Den Haag een aaneengesloten gebied is gebleven.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2014 in werking zijn getreden

Staatsblad 190 (2013): Wet van 15 mei 2013 tot samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 15 mei 2013.

Een grenscorrectie, op verzoek van de aanwonenden van de Warmoeskade, is in voorbereiding tussen de Zuidhollandse gemeenten Boskoop en Bodegraven-Reeuwijk, waarbij het boomsierteeltgebied tussen Wonnewetering, Ringdijk en Warmoeskade (vermoedelijk per 1-1-2014, dus gelijktijdig met de gemeentelijke samenvoeging) overgaat van Boskoop naar Bodegraven-Reeuwijk.

Staatsblad 286 (2013): Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân

Bij deze wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân zijn drie gemeenten in de Friese zuidwesthoek, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland samengegaan onder de naam De Friese Meren.
Tegelijk werd de gemeente Boarnsterhim opgeheven en het grondgebied verdeeld over
Leeuwarden (de plaatsen Abbenwier, Domwier, Eagum, Friens, Goatum, Grou, Idaerd, Jirnsum, Reduzum, Suorein, Warstiens, Warten, Wergea, tesamen 7567 ha, 4963 woningen, 11024 inwoners),
Súdwest-Fryslân (de plaatsen Raerd, Dearsum, Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren) en
Heerenveen (de plaatsen Akkrum, Aldeboarn, Birstum, Jinshúzen, Nes, Oosterboorn, Oude Schouw, Poppenhúzen, Soarremoarre, tesamen 13487 ha land, 20131 woningen, 43301 inwoners).
Daarbij heeft een kleine grenscorrectie plaatsgevonden tussen de gemeenten Heerenveen en de opgeheven gemeente Skarsterlân, in het voordeel van de gemeente Heerenveen (onbebouwde kom in omgeving trafostation De Dolten, gelegen tussen Oudehaske en Haskerdijken en in omgeving Deltrastate / Delten naar het zuiden doorlopend tot De Deelen en Boenderpolle). Haskerdijken/Nieuwebrug is hiermee deel gaan uitmaken van de gemeente Heerenveen.
Overigens loopt er nog een geschil, inmiddels aanhangig gemaakt bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, over een grenscorrectievergoeding aan De Fryske Msrren.
Een tweede grenscorrectie heeft plaatsgevonden tussen De Friese Meren (voorheen Skarsterlân) en Boarnsterhim (de plaats Terherne met omliggend watergebied gaat naar De Friese Meren: 968 ha land, 229 woningen, 580 inwoners).
Het CBS meldt voorts nog een grenswijziging, waarbij 4561 ha land met 2614 woningen en 6018 inwoners is overgegaan van Boarnsterhim naar Heerenveen.

Klik op blauwe of groene link voor de per 1-7-2015 ingevoerde naamscorrectie van De Friese Meren in De Fryske Marren.
Klik op blauwe of groene link voor de herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân per 1-1-2018
Klik op blauwe of groene link voor een grenswijziging per 1-1-2016, waarbij een woning nabij Grou overging van de gemeente Leeuwarden naar de gemeente Heerenveen.

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 19 juni 2013.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2014

Provinciaal blad van Noord-Holland 137 (2013) (issn: 0920-0703)


Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot grenscorrectie tussen Haarlem en Haarlemmermeer,
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot samenvoeging van de gemeenten Weesp en Amsterdam, per 24-3-2022,
Klik op blauwe of groene link voor een samenvoeging van de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, welke per 2019 van kracht is geworden.

Voor de overige zes buurgemeenten binnen de provincie Noord-Holland (Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Amstelveen, Aalsmeer) en voor de vier buurgemeenten in de provincie Zuid-Holland (Kaag en Braassem, Teylingen, Lisse, Hillegom) is het Metatopos nog niet duidelijk of de gemeentegrens momenteel aan de (vanuit de Haarlemmermeer gezien) buitenzijde van de Ringvaart gelegen is dan wel in het midden van het water, en of die dan ook verplaatst dient te worden.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie per 1-1-2006 tussen Amsterdam en Ouder-Amstel.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie per 1-1-2000 tussen Amsterdam en Diemen.
Provinciaal blad van Noord-Holland 150 (2013) (issn: 0920-0703)


Klik op blauwe of groene link voor een per 2015 gerealiseerde grenswijziging betreffende Koggenland en Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een in 2007 gerealiseerde samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum en een wijziging van de grenzen van de gemeente Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een in 2006 gerealiseerde herindeling betreffende een samenvoeging van Venhuizen en Drechterland
Klik op blauwe of groene link voor een per 2004 gerealiseerde grenswijziging betreffende Wester-Koggenland en Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan voor een grenscorrectie tussen Hoorn en Koggenland.
Provinciaal blad van Gelderland 188 (2013) (issn: 0920-069X)


Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie Medel betreffende, bij de vorming van de gefuseerde gemeente Neder-Betuwe.
Provinciaal blad van Gelderland 202 (2013) (issn: 0920-069X)

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2013

Gedurende het kalenderjaar 2013 was Nederland opgedeeld in 408 gemeenten.

Naamswijzigingen die tot op heden in 2013 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2013 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2013 van kracht zijn geworden

Staatsblad 311 (2012): Wet van 5 juli 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 5 juli 2012.

Staatsblad 244 (2012): Wet van 26 april 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 26 april 2012.

Staatsblad 248 (2012): Wet van 26 april 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 26 april 2012.

Klik op blauwe of groene link voor een later onderzoek naar fusie van Giessenlanden met Molenwaard.

Overige grenswijzigingen die per 1-1-2013 van kracht zijn geworden

gepubliceerd in: Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
De instelling GGZ in Geest stelde voor om een grenscorrectie door te voeren, zodat alle gebouwen op haar terrein binnen de gemeente Bloemendaal komen te liggen. Op het terrein liggen meerdere gebouwen waar partiënten gehuisvest zijn. Door de invoering van de Wet BAG moet elk gebouw op het terrein een eigen huisnummer krijgen. Omdat nu de huisnummers in verschillende gemeeenten komen te liggen, krijgt de instelling ondermeer te maken met twee rechtbanken (Haarlem en Den Haag), twee zorgaanbieders en twee burgemeesters ingeval van inbewaringstelling. GS van Zuid-Holland hebben op 26-3-2011 het herindelingsontwerp voor deze grenscorrectie, die voortvloeit voort uit de invoering van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen, tussen de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland vastgesteld.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 196 (2012) (issn: 0920-0681)


Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling van Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel tot de nieuwe gemeente Zuidplas.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Rotterdam en Lansingerland.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
Provinciaal blad van Noord-Brabant 267 (2012) (issn: 0920-1408)
De raden van Tilburg en Dongen hebben deze wijziging vastgesteld in hun vergaderingen van resp. 10-9-2012 en 13-9-2012.

Klik op blauwe of groene link voor een een later (zij het verder uitgesteld) plan tot grenswijziging betreffende ditzelfde gebied De Bakertand, dat dan weer doot Tilburg zou worden teruggeven aan Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere fusie van 's-Gravenmoer met Dongen in de herindeling van de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Goirle: in 2001 en in 2012.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Tilburg en Hilvarenbeek.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Tilburg met de voormalige gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Provinciaal blad van Gelderland 124 (2012) (issn: 0920-069X)
De website van de gemeente Nijkerk meldde: De grens tussen Nijkerk en Putten komt, tussen de Hardenbergerweg en de rotonde Zeedijk, direct ten oosten van de Berencamperweg te liggen; de hele weg ligt dan in Nijkerk. Daarbij gaat 20 ha agrarisch gebied over van Nijkerk naar Putten en 5 ha bedrijfsterrein (Smidspol) gaat over van Putten naar Nijkerk. De woning Spochthoornseweg 6A, die achter de Spochthoornseweg 6 ligt, gaat over van de gemeente Putten naar de gemeente Nijkerk. Bij een zestal woningen in het buitengebied wordt de grens verlegd zodat het gehele perceel bij één gemeente gaat horen. Dat betreft de Nijkerkse adressen Kokkeveld 5 en Nieuwe Voorthuizerweg 7, 24A en 26 en de adressen Achterridderweg 15 en Nieuwe Voorthuizerweg 9 in Putten. Het CBS meldt dat hierbij 12 ha land en 1 woning (maar 0 inwoners) isovergegaan van Putten naar Nijkerk en tegelijk 21 ha land, 0 woningen en 0 inwoners van Nijkerk naar Putten.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging in 2000 van Hoevelaken en Nijkerk.
Klik op blauwe of groene link voor een latere (2013) grenscorrectie tussen Nijkerk en Barneveld.
Provinciaal blad van Utrecht ??? (2012) (issn: 0920-105X)

In 2012 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2012 was Nederland opgedeeld in 415 gemeenten.

Naamswijzigingen die in 2012 van kracht zijn gewordenKlik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van de vijf Friese gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel tot Súdwest Fryslân.
Klik op blauwe of groene link voor een latere toevoeging van een deel van de opgeheven gemeente Littenseradiel aan het grondgebied van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Opmerkelijk is de uitspraak van Karel Gildemacher als lid van de Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland (AaniN) in juni 2013, die stelt dat anno 2013 voorstellen voor samentrekkingen met koppeltekens (zoals Zuid-Holland en Noord-Brabant) er bij die commissie niet meer doorkomen in adviezen over een passende nieuwe naam.
Bij de raadsleden maar ook bij het provinciebestuur is ophef ontstaan over het in april 2013 door deze nieuwe gemeente genomen besluit dat bij de plaatsnaamborden de Nederlandse naam boven de Friese wordt vermeld.

Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Bodegraven en Reeuwijk.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2012

Staatsblad 415 (2011): Wet van 15 september 2011 tot samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

Overige grenswijzigingen per 1-1-2012

Provinciaal blad van Utrecht 69 (2011) (issn: 0920-105X) en Provinciaal blad van Noord-Holland 147 (2011) (issn: 0920-0703)
Twee percelen van de gemeente Wijdemeren aan de Dirck A. Lambertzkade te Kortenhoef (alleen benaderbaar vanuit Vreeland in de buurprovincie, hetgeen leidde tot problemen met de postbezorging, vanwege de geheel andere postcode) worden gevoegd bij de gemeente Stichtse Vecht. Hiermee wijzigt ook de grens tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland. De Noordhollandse gemeente Wijdemeren en de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht waren al vóór het tot stand komen van de in 2011 ontstane gemeente Stichtse Vecht bezig met een grenscorrectie tussen het Loenense deel van de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Wijdemeren. De gemeenteraden hadden het besluit al in februari 2011 vastgesteld en in september en oktober 2011 is de goedkeuring van de beide provinciebesturen afgekomen.

Klik op blauwe of groene link voor plannen voor opheffing van de gemeente Wijdemeren per 1-1-2026.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging betreffende Loenen in een nieuwe gemeente Stichtse Vecht.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling betreffende Nederhorst den Berg, 's-Graveland en Loosdrecht tot een nieuwe gemeente Wijdemeren.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Hilversum en Wijdemeren.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Weesp en Wijdemeren.
Provinciaal blad van Noord-Holland 160 (2011) (issn: 0920-0703)
De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft dit besloten op 27-9-2011 en die van Velsen op 13-10-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 20-12-2011.

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot grenscorrectie tussen Haarlem en Haarlemmermeer.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenscorrectie tussen Beverwijk en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een samenvoeging per 2019 van de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Provinciaal blad van Noord-Holland 151 (2011) (issn: 0920-0703)
De gemeenteraad van Beverwijk heeft dit besloten op 7-7-2011 en die van Velsen op 14-7-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 13-12-2011.

Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging tussen de gemeente Velsen en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
gepubliceerd in: Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)

De Wet Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) verbiedt dergelijke situaties: een gebouw kan slechts in één gemeente geregistreerd staan in verband met vergunningverlening, handhaving, etc. Daarnaast kent de huidige grens een grillig en onlogisch verloop. Tevens is gekozen voor de overdracht van enkele percelen water in de rivier De Drecht met enkele strookjes grond aan de noordzijde van De Drecht. De nieuwe grens is nu komen te lopen door het midden van De Drecht. GS van Zuid-Holland hebben op 26-3-2011 het herindelingsontwerp voor deze grenscorrectie, die voortvloeit voort uit de invoering van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen, tussen de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland vastgesteld. Ondanks de gemeentelijke grenscorrectie staan er in Bilderdam nog drie woningen die niet bij Kaag en Braassem, maar bij Nieuwkoop horen. Het buurtschap Bilderdam is sociaal geografisch versmolten met de gemeente Leimuiden. Volgens de herindeling uit 1991 (toen Jacobswoude ontstond uit de voormalige gemeenten Hoogmade, Woubrugge, Leimuiden en Rijnsaterwoude) kwamen drie woningen de toenmalige gemeente Ter Aar (de huidige gemeente Nieuwkoop) toe. Volgens de regels van de nieuwe wet kunnen die drie woningen bij de gemeente Nieuwkoop blijven omdat de gemeentegrens er de woningen niet verdeelt tussen twe gemeenten.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Uithoorn en Aalsmeer.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar

Gepubliceerd in: Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
De eerder naar buiten gebrachte verwachting van de provincie Zuid-Holland dat de gemeente Kaag en Braassem en de gemeente Teylingen gezamenlijk tot een duurzame en vrijwillige grenscorrectie zouden zijn gekomen per 1-1-2010, dus één jaar na de vorming van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem, is niet uitgekomen. Dat betrof het Lage Land bij de grens met Alkemade nabij de Derde Poellaan in Lisse. Dientengevolge heeft Provinciale Staten op 29-6-2011 tot deze grenscorrectie besloten, waarbij 17 inwoners in 3 woningen en 8 ha land zijn overgegaan van Kaag en Braassem naar Teylingen. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 13-12-2011.

Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging betreffende Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn.
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere samenvoeging in 2009 van Alkemade en Jacobswoude tot Kaag en Braassem, waarbij bovengenoemde grenswijziging al in het vooruitzicht werd gesteld.
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere samenvoeging in 2006 van Warmond, Sassenheim en Voorhout tot Teylingen.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
De gemeenteraden van Pijnacker-Nootdorp en van Den Haag hebben dit elk besloten op 23-9-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 23-12-2011.
De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Den Haag waren al langer bezig met deze (zeer technische) grenscorrectie in het gebied van Ypenburg. Begin 2010 werd verwacht dat deze grenscorrectie per 1-1-2011 zou ingaan, maar dat werd een jaar later.

Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling in 2002 betreffende Den Haag en omgeving.

Klik op blauwe of groene link voor een Ministerieel Besluit van 16 oktober 2007, Stcrt. 207 (n.a.v. de grenswijziging in 2001) tussen de gemeenten Den Haag en Rijswijk.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 168 (2011) (issn: 0920-1408)
De gemeenteraad van Breda heeft dit besloten op 30-6-2011, die van Zundert op 5-7-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 19-7-2011.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Breda met de voormalige gemeenten Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek en Teteringen, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Zundert met de voormalige gemeente Rijsbergen, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 196 (2011) (issn: 0920-1408)
De gemeenteraad van Tilburg heeft dit besloten op 4-6-2011, die van Goirle op 6-7-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 6-9-2011.

Klik op blauwe of groene link voor een een later (zij het verder uitgesteld) plan tot grenswijziging betreffende ditzelfde gebied De Bakertand, dat dan weer doot Tilburg zou worden teruggeven aan Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Tilburg en Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Tilburg en Hilvarenbeek.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Tilburg met de voormalige gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Goirle in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Dongen.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 275 (2011) (issn: 0920-1408)
De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft dit besloten op 8-11-2011, die van Sint-Michielsgestel op 10-11-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 15-11-2011.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen 's-Hertogenbosch en Vught
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1-1-1996 van zowel 's-Hertogenbosch als Sint-Michielsgestel in het kader van de gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 283 (2011) (issn: 0920-1408)
De gemeenteraad van Helmond heeft dit besloten op 6-9-2011, die van Nuenen c.a. (=Nuenen, Gerwen en Nederwetten) op 29-9-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 22-11-2011.

Klik op blauwe of groene link voor een in 2016 uit te voeren onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in relatie tot haar buurgemeenten in het ‛Stedelijk Gebied Eindhoven’.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Helmond en Deurne.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere grenswijziging betreffende Eindhoven en Veldhoven. De destijds opgestelde herindelingsplannen betreffende Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Waalre, Son en Breugel, Eersel, Oirschot, Best, Geldrop en Mierlo om deze gemeenten toe te voegen aan de gemeente Eindhoven, werden echter eind 2002 weer ingetrokken.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Helmond in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 256 (2011) (issn: 0920-1408)
De gemeenteraad van Eindhoven heeft dit besloten op 6-9-2011, die van Son en Breugel op 29-9-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 18-10-2011.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende gemeente Eindhoven en de gemeente Geldrop-Mierlo.
Eerdere herindelingsplannen om Son en Breugel, Waalre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Eersel, Oirschot, Best, Geldrop en Mierlo toe te voegen aan de gemeente Eindhoven werden echter eind 2002 weer ingetrokken.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende zowel Eindhoven als Son en Breugel in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.

In 2011 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2011 was Nederland opgedeeld in 418 gemeenten.

Naamswijzigingen die in 2011 van kracht zijn geworden

In zes andere Friese gemeenten, te weten: Boarnsterhim, Dantumadiel (per 1-1-2009), Ferwerderadiel (per 1-1-1999), Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel, hadden de plaatsnamen al eerder de Friese spelling als voorkeurspelling gekregen.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere wijziging, per 1-1-2010, van de plaatsnamen in deze gemeente.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2011

Staatsblad 317 (2010): Wet van 7 juli 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging per 1-1-2010 tussen Maarssen en Utrecht.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging per 1-1-2001 tussen Maarssen en Utrecht
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging per 1-1-2012 betreffende Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Staatsblad 305 (2010): Wet van 7 juli 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel


Klik op blauwe of groene link voor een latere naamswijziging van Súdwest Fryslân in Súdwest-Fryslân (de twee woorden van de nieuwe gemeentenaam krijgen een koppelteken per 1-7-2012).
Klik op blauwe of groene link voor een latere toevoeging van een deel van de opgeheven gemeente Littenseradiel aan het grondgebied van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Staatsblad 304 (2010): Wet van 7 juli 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik
Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2007 gerealiseerde samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum en een wijziging van de grenzen van de gemeente Hoorn.
Staatsblad 273 (2010): Wet van 4 juni 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk
Een nieuw gevormde gemeente heeft een jaar de tijd om tot een definitieve naam te komen. In het geval Bodegraven-Reeuwijk is er medio augustus 2011 nog geen overeenstemming over een definitieve naam en is "Bodegraven-Reeuwijk" slechts de werknaam voor dit eerste jaar. "Wiericke" (de naam van een riviertje dat door de gemeente loopt) wordt ook genoemd als alternatief voor de definitieve nieuwe gemeentenaam. Met dank aan Leen Louwerse.
Klik op blauwe of groene link voor het nog te nemen gemeenteraadsbesluit over de definitieve nieuwe naam van de samengevoegde gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Staatsblad 272 (2010): Wet van 4 juni 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden


Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Margraten en Maastricht.
Klik op blauwe of groene link voor een later voorstel voor een grenscorrectie tussen Nederland (Maastricht en Eijsden-Margraten) en België (Oost-Maarland).
Staatsblad 271 (2010): Wet van 4 juni 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss


Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2003 gerealiseerde samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging per 1-1-1996 tussen Lith en buurgemeenten in het kader van de gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2011

Provinciaal blad van Drenthe 33 (2010) (issn: 0920-0819)
Dit betreft een kleine grenscorrectie, waarbij 4 woningen zijn overgegaan van Assen naar Midden-Drenthe.
RTV Drenthe meldde de volgende toelichting op 27-12-2010:
Midden-Drenthe krijgt Eekhoutswijk terug
Met de overgang van de huizen wordt een historisch foutje van de gemeentelijke herindeling uit 1998 rechtgezet. Toen gingen de vier woningen over naar Assen, omdat ze pal aan het Witterveld staan en dat natuurgebied moest binnen één gemeente vallen. Op verzoek van de bewoners, die altijd het postadres van Smilde hebben gehouden, gaan de vier huizen nu terug naar Midden-Drenthe.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Assen en Tynaarlo.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere naamswijziging van Middenveld in Midden-Drenthe.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van zowel Assen als Middenveld in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 185 (2010) (issn: 0920-0681)
De grens langs een stukje van de autosnelweg A4 werd rechtgetrokken, waardoor 4 ha land (0 woningen, 0 inwoners) van Leiden naar Zoeterwoude overging.
Provinciaal blad van Overijssel 0215262 (2010) (issn: 0920-0762)
Deze grenscorrectie betreft een uitruil van gebied op het gezamenlijke industrieterrein, opdat de grens niet door de kavels heen zou lopen.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling in Twente, waarbij grenscorrecties hebben plaatsgevonden tussen Borne en Almelo en tussen Borne en Hof van Twente, en tussen Denekamp en Hengelo.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden tussen 1-5-2010 en 31-12-2010

In het kalenderjaar 2010 was Nederland opgedeeld in 431 gemeenten voor de periode van 1-1-2010 tot 18-3-2010 en in 430 gemeenten vanaf 18-3-2010 tot en met 31-12-2010.

Naamswijzigingen die op 1-5-2010 of later in 2010 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die tussen 1-5-2010 en 31-12-2010 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in diezelfde periode tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden tussen 1-5-2010 en 31-12-2010

Er zijn geen gemeenten geweest die op tussen 1-5-2010 en 31-12-2010 zijn heringedeeld of samengevoegd.
Overigens zou dit een afwijking betekenen van de bepaling in de Wet Arhi, waarin staat dat de datum van herindeling valt op de eerste januari van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van de herindelingswet. Hierop zijn wel twee uitzonderingen: zie 18-3-2010 en 24-3-2022.

Overige grenswijzigingen per 1-5-2010

Provinciaal blad van de provincie Groningen 9 (2010) (issn: 0920-1092)/ Provinciaal blad Provinsje Fryslân 36 (2010) (issn: 0920-0800)
Ten behoeve van de scheepvaart is ten zuidoosten van Stroobos het Van Starkenborghkanaal/Prinses Margrietkanaal verbreed, een zgn. bochtverruiming. Concreet houdt dit in, dat de zuidoever naar het zuiden is opgeschoven, over een lengte van ca. 500 meter, met een breedte die varieert van 0 tot ca. 26 meter. Ruwweg gaat het om 1 ha grondgebied, dat de gemeente Achtkarspelen – en dus ook de provincie Fryslân – er bij krijgt.

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot fusie van Achtkarspelen met Tytsjerksteradiel.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn tot een nieuw te vormen gemeente Westerkwartier.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden tussen 18-3-2010 en 1-5-2010

In het kalenderjaar 2010 was Nederland opgedeeld in 431 gemeenten voor de periode van 1-1-2010 tot 18-3-2010 en in 430 gemeenten vanaf 18-3-2010 tot en met 31-12-2010.

Naamswijzigingen die tussen 18-3-2010 en 1-5-2010 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die tussen 18-3-2010 en 1-5-2010 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in diezelfde periode tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Samenvoeging (met grenswijziging en naamswijziging) die – in afwijking van de bepaling in de Wet Arhi, waarin staat dat de datum van herindeling valt op de eerste januari van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van de herindelingswet – van kracht is geworden per 18-3-2010

Staatsblad 456 (2009): Wet van 28 oktober 2009 tot herindeling van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg en Provinciaal blad van Zuid-Holland 68 (2009) (issn: 0920-0681)


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Rotterdam en Lansingerland.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Rotterdam en Zuidplas.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere provinciale grenscorrectie betreffende het gebied voor de Tweede Maasvlakte, waarmee de gemeente Rotterdam (en daarmee de provincie Zuid-Holland) wordt vergroot.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Overige grenswijzigingen tussen 18-3-2010 en 1-5-2010

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) tussen 18-3-2010 en 1-5-2010 van kracht zijn geworden en die (ii) een samenvoeging of herindeling betroffen.
Overigens zou dit een afwijking betekenen van de bepaling in de Wet Arhi, waarin staat dat de datum van herindeling valt op de eerste januari van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van de herindelingswet. Maar er is een precedent: zie 1-5-2010.

Tussen 1-1-2010 en 18-3-2010 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

In het kalenderjaar 2010 was Nederland opgedeeld in 431 gemeenten voor de periode van 1-1-2010 tot 18-3-2010 en in 430 gemeenten vanaf 18-3-2010 tot en met 31-12-2010.

Naamswijzigingen die tussen 1-1-2010 en 18-3-2010 van kracht zijn gewordenKlik op blauwe of groene link voor een latere wijziging van de gemeentenaam: de gemeentenaam Menaldumadeel zal een jaar later, dus per 1-1-2011 gewijzigd worden in de Friese spelling Menameradiel.
In zes andere Friese gemeenten, te weten: Boarnsterhim, Dantumadiel (per 1-1-2009), Ferwerderadiel (per 1-1-1999), Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel, hadden de plaatsnamen al eerder de Friese spelling als voorkeurspelling gekregen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2010

Staatsblad 339 (2009): Wet van 18 juli 2009 tot samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten
Staatsblad 342 (2009): Wet van 18 juli 2009 tot samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle
Staatsblad 338 (2009): Wet van 18 juli 2009 tot herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray


Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Sevenum
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Horst aan de Maas
Staatsblad 340 (2009): Wet van 18 juli 2009 tot samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel


Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Maasbree, Venlo en Arcen en Velden.
Staatsblad 341 (2009): Wet van 18 juli 2009 tot samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo en een deel van het grondgebied van de gemeente Bergen


Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een andere wijziging betreffende Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een vroegere grenswijziging tussen Venlo en Arcen en Velden.
Klik op blauwe of groene link voor later, weliswaard ingetrokken, wetsvoorstel tot samenvoeging van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2010

Provinciaal blad van Noord-Holland 152 (2009) (issn: 0920-0703)
Dit betreft enkele zeer geringe correcties, o.a. om de gemeentegrens beter langs de perceelgrens te laten lopen. Het gaat om 4 correcties in de grootte van enkele centiares tussen de plaatsen Aerdenhout (gemeente Bloemendaal) en Heemstede: (i) en (ii) in de Houtvaart (t/o het Houtmankade 40 en t/o Rijnegomlaan 66 in Aerdenhout), (iii) op de grens Brederolaan 25 (Heemstede)/Dahlialaan 44 (Aerdenhout) en idem Brederolaan 20 (Heemstede)/Dahlialaan 33 (Aerdenhout), (iv) Leidsevaartweg 89 (Heemstede)/Boekenroodeweg 27 (Aerdenhout).

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hillegom en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van Bloemendaal en Bennebroek.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Haarlem en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Velsen en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Haarlem en Heemstede.
Provinciaal blad van Overijssel 78 (2009) (issn: 0920-0762)


Klik op blauwe of groene link voor eerdere herindeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen, waarbij de gemeente Bathmen werd toegevoegd aan de gemeente Deventer.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Rijssen-Holten en Wierden.
Provinciaal blad van Utrecht 63 (2009) (issn: 0920-105X)
Dit betreft een kleine grenscorrectie langs de zuidwestrand van Maarssenbroek, waar een smalle strook (0,12 km2 onbewoond land) aan de zuidwestkant van de snelweg A2 is overgegaan van de gemeente Utrecht naar de gemeente Maarssen, waardoor de gemeentegrens langs die snelweg en polder Haarrijn een minder grillig verloop heeft gekregen. Tegelijk is 0,02 km2 onbewoond land overgegaan van van de gemeente Maarssen naar de gemeente Utrecht.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling betreffende de gemeenten Utrecht, Vleuten-De Meern, Maartensdijk, De Bilt, Harmelen en Woerden en een daarmee gelijktijdige grenswijziging (per 1-1-2001) tussen Maarssen en Utrecht.

In 2009 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2009 was Nederland opgedeeld in 441 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2009 of later in het jaar 2009 van kracht zijn geworden

Gemeenteraadsbesluit 18-12-2007:
In een eerder stadium was al een besluit genomen voor het hanteren van Friestalige plaats- en straatnamen in het officiële verkeer.
Vijf andere Friese gemeenten hadden al in eerdere jaren met de spelling van hun officiële gemeentenaam een voorkeur voor de Friese taal aangegeven: Boarnsterhim, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Ferwerderadiel (per 1-1-1999) en Tytsjerksteradiel.

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot ambtelijke fusie van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland, in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, die mogelijk in verdere toekomst (na 2016) overgaat in herindeling.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2009

Staatsblad 281 (2008): Wet van 19 juni 2008 tot samenvoeging van de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal
Het Staatsblad citerend is het aldus: de Noordhollandse gemeenten Bennebroek en Bloemendaal zijn opgeheven en de nieuwe Noordhollandse gemeente Bloemendaal is ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de opgeheven gemeenten Bennebroek en Bloemendaal.

De grensbeschrijving van de nieuwe gemeente Bloemendaal staat beschreven in het Provinciaal blad van Noord-Holland 74 (2008) (issn: 0920-0703), besluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 24-6-2008.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hillegom en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Heemstede en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Haarlem en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Velsen en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Haarlem en Heemstede.
Staatsblad 282 (2008): Wet van 19 juni 2008 tot samenvoeging van de gemeenten Alkemade (2695 ha, 5447 woningen, 14628 inwoners) en Jacobswoude (3650 ha, 4187 woningen, 10784 inwoners) tot de nieuwe gemeente Kaag en Braassem

Hoewel er sprake was van de wens tot een grenscorrectie, maakt die toch geen onderdeel uit van deze wetswijziging. Destijds was de verwachting van de provincie Zuid-Holland dat de gemeente Alkemade (per 1-1-2009 de gemeente Kaag en Braassem) en de gemeente Teylingen gezamenlijk per 1-1-2010 tot een duurzame en vrijwillige grenscorrectie zouden komen, dus één jaar na de vorming van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem. Deze streefdatum is niet haalbaar gebleken en dientengevolge heeft het provinciebestuur besloten tot een grenswijziging tussen de gemeente Kaag en Braasem en de gemeente Teylingen per 1-1-2012.

Klik op blauwe of groene link voor een eveneens per 1-1-2012 gerealiseerde grenswijziging betreffende Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een eerder gerealiseerde grenswijziging tussen Leiderdorp, Alkemade en Jacobswoude.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2009

Provinciaal blad van Noord-Holland 131 (2008) (issn: 0920-0703)
De grens werd logischer gelegd langs een weg, en enkele woonboten werden van Haarlem naar Velsen overgeheveld i.v.m. de vindbaarheid.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Beverwijk en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende de gemeente Velsen en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Velsen en Bloemendaal.
Provinciaal blad van Noord-Holland 137 (2008) (issn: 0920-0703)
Dit betreft de overheveling van de Zanderijsluis (2 ha) van Weesp naar Wijdemeren.
In de Staatscourant van 5-3-2009 staat foutief het provinciaal bladnummer 132.

Klik op blauwe of groene link voor plannen voor opheffing van de gemeente Wijdemeren per 1-1-2026.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging betreffende Hilversum en Wijdemeren.
Klik op blauwe of groene link voor een verwachte grenswijziging per 1-1-2012 betreffende Loenen en Wijdemeren; een publicatie in de Provinciale Bladen van Noord-Holland en van Utrecht laten echter nog op zich wachten,
Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging van Bussum, Muiden, Naarden tot de nieuwe gemeente Gooise Meren en de grenswijziging met de gemeente Weesp,
Klik op blauwe of groene link voor een in 2012 door de Tweede Kamer verworpen wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp tot de nieuwe gemeente Naardermeer.
Provinciaal blad van Noord-Holland 132 (2008) (issn: 0920-0703)
Dit betreft twee correcties, waarbij het gemeentehuis van Wijdemeren, dat met 2 ha (0 woningen, 0 inwoners) op Hilversums grondgebied stond, bij Wijdemeren wordt ingedeeld; en waarbij een gedeelte van sportpark Berestein (22 ha, 0 woningen, 0 inwoners) wordt overgedragen van Wijdemeren naar Hilversum.

Klik op blauwe of groene link voor plannen voor opheffing van de gemeente Wijdemeren per 1-1-2026.
Klik op blauwe of groene link voor een verwachte grenswijziging per 1-1-2012 betreffende Loenen en Wijdemeren; een publicatie in de Provinciale Bladen van Noord-Holland en van Utrecht laten echter nog op zich wachten.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging betreffende Weesp en Wijdemeren.
Provinciaal blad van Overijssel 51 (2008) (issn: 0920-0762)
Hierbij is de grens langs de N347 gelegd, en langs de Regge logischer gelegd; 21 ha (met 10 inwoners in 4 woningen) is overgegaan van Rijssen-Holten naar Wierden en 12 ha (met 5 inwoners in 1 woning) is overgegaan van Wierden naar Rijssen-Holten.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie betreffende Deventer en Rijssen-Holten.
Provinciaal blad van Groningen 28 (2008) (issn: 0920-1092)
en
Provinciaal blad van Drente 42 (2008) (issn: 0920-0819)
Het grondgebied, ter grootte van 3 ha (0 woningen, 0 inwoners), van het transferium Hoogkerk langs de A7 werd bij Groningen ingedeeld.
In de Staatscourant van 5-3-2009 staat foutief het provinciaal bladnummer 30 i.p.v. 28.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van Noordenveld in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Klik op blauwe of groene link voor een latere overweging tot grenswijziging tussen de Groningse gemeenten Groningen en Slochteren, het voortijdig gestaakte ontwikkelgebied Meerstad betreffende.
Ministerieel Besluit van 16 oktober 2007, Stcrt. 207
Nadat Rijswijk gelijk had gekregen in het proces tegen het ministerie over de grensbeschrijving van 2001, moesten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beide gemeenten een compromis vinden. Middels een nieuwe grensbeschrijving (ministerieel besluit van 16 oktober 2007, Stcrt. 207) is dat gebeurd, maar daarbij is een andere grens gedefinieerd dan die van 2001. Het ministerieel besluit is zorgvuldig vaag over de juridische consequenties, het suggereert (zonder dat te noemen) dat deze grensbeschrijving die van 2001 vervangt. Maar van terugwerkende kracht was geen sprake, aldus een zegsman van het Ministerie van BZK, en daaruit volgt dat er toen opnieuw een grenswijziging heeft plaatsgehad (het betrof om een stukje weg, totaal oppervlak ruim 1 ha van Den Haag naar Rijswijk). Een datum van ingang is niet vermeld, maar ingevolge de systematiek van de Wet algemene regels herindeling (Arhi) ligt de ingangsdatum van 1-1-2008 voor de hand. Geen van beide gemeenten kon daarover echter uitsluitsel geven.
Uiteindelijk heeft per 1-1-2009 een grensaanpassing van 20 ha (0 woningen, 0 inwoners) ten voordele van de gemeente Rijswijk plaatsgevonden.

Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling in 2002 betreffende Den Haag en omgeving die aanleiding was tot deze grenscorrectie.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Pijnacker-Nootdorp en Den Haag.

Klik op blauwe of groene link voor par. 6.4.3 in Gemeentegrenzen in Nederland – Een juridisch, technisch en kadastraal onderzoek, proefschrift van Ad van der Meer, de voorgeschiedenis van dit geschil.

Klik op blauwe of groene link voor een veel later (mei/juni 2019) buurtconflict op de Cromvlietkade, precies op de per 1-1-2009 gewijzigde gemeentegrens; kade en water (Haagse Trekvliet) liggen in Den Haag, de huizen aan die kade liggen in Rijswijk.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Den Haag en Rijswijk, een correctie per 1-1-2023 op bovengenoemde grenswijziging aan de Cromvlietkade.

In 2008 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2008 was Nederland opgedeeld in 443 gemeenten (dus hetzelfde aantal als in 2007).

Naamswijzigingen die op 1-1-2008 of later in het jaar 2008 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2008 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2008

Er zijn geen gemeenten geweest die op 1-1-2008 zijn heringedeeld of samengevoegd.
De kabinetten Balkenende-III en -IV hebben namelijk in het vergaderjaar 2006-2007 aan het parlement geen wetsvoorstel tot samenvoeging of herindeling van gemeenten aangeboden. Dat betekent dat voor het eerst in twintig jaar er per 1-1-2008 geen gemeentelijke herindeling heeft kunnen plaatsvinden. De meest recente wetswijzigingen betreffende gemeentelijke samenvoegingen of herindelingen dateren van 14-9-2006 (Staatsblad 422 t/m 424).
In het vergaderjaar 2007-2008 zijn er twee voorstellen van wet aangeboden, die per 1-1-2009 wetskracht hebben gekregen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2008

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) in 2008 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een grenswijziging betroffen.

In 2007 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2007 was Nederland opgedeeld in 443 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2007 of later in het jaar 2007 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2007 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2007

Staatsblad 424 (2006): Wet van 14 september 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Roermond en Roerdalen.
Staatsblad 423 (2006): Wet van 14 september 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen


Klik op blauwe of groene link voor een eerdere naamswijziging van Posterholt in Ambt Montfort.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Roermond en Roerdalen.
Staatsblad 422 (2006): Wet van 14 september 2006 tot gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg
Staatsblad 385 (2006): Wet van 5 juli 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum en een wijziging van de grenzen van de gemeente Hoorn
Hierbij heeft een grenswijziging (102 ha grond gelegen aan de Zwaagdijk ten behoeve van bedrijvenvestiging op Westfrisia Noord, 0 woningen, 0 inwoners) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Hoorn en ten nadele van de vergrote gemeente Medemblik (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Wognum).

Klik op blauwe of groene link voor een per 2015 gerealiseerde grenswijziging betreffende Koggenland en Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een eerder gerealiseerde grenswijziging tussen Hoorn en Wester-Koggenland.
Klik op blauwe of groene link voor de latere samenvoeging van Andijk, Wervershoof en Medemblik.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Drechterland en Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan voor een grenscorrectie tussen Hoorn en Koggenland.
Staatsblad 384 (2006): Wet van 5 juli 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland


Klik op blauwe of groene link voor een later plan voor een grenscorrectie tussen Hoorn en Koggenland.
Staatsblad 363 (2006): Wet van 5 juli 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Rotterdam en Lansingerland.
Staatsblad 267 (2006): Wet van 29 mei 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn.

Het Leidsch Dagblad heeft vanaf 30-8-2003 tot eind jaren negentig vrijwel wekelijks nieuwsberichten en commentaren gepubliceerd met betrekking tot herindelingsplannen voor deze en andere gemeenten in noordelijk Zuid-Holland.

Staatsblad 266 (2006): Wet van 29 mei 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en 's-Gravendeel


Klik op blauwe of groene link voor de samenvvoeging per 2019 van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe Zuidhollandse gemeente Hoeksche Waard.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2007

Provinciaal blad van Noord-Brabant 208 (2006), gecorrigeerd in Provinciaal blad van Noord-Brabant 25 (2007) (issn: 0920-1408)


Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling in 1997 betreffende de toevoeging van Raamsdonk aan Geertruidenberg.
Provinciaal blad van Gelderland 71 (2006) (issn: 0920-069X)


Klik op blauwe of groene link voor de eerdere grenswijziging tussen Rijnwaarden en Zevenaar en een samenvoeging van Angerlo en Zevanaar, die aanleiding was tot deze grenswijziging in 2007.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van Westervoort, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot samenvoeging van Rijnwaarden en Zevenaar.

In 2006 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2006 was Nederland opgedeeld in 458 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2006 of later in het jaar 2006 van kracht zijn geworden

Gemeenteraadsbesluit 19-5-2005:
Deze gemeente was op 1-1-2005 ontstaan door samenvoeging van Groenlo en Lichtenvoorde;

Klik op blauwe of groene link voor latere grenscorrectie tussen Berkelland en Oost Gelre per 1-1-2018
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Groenlo en Lichtenvoorde.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijziging betreffende Berkelland en Groenlo.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Groenlo en Eibergen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2006

Staatsblad 335 (2005): Wet van 12 mei 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 12 mei 2005.

Staatsblad 375 (2005): Wet van 30 juni 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg


Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Katwijk.
Staatsblad 456 (2005): Wet van 15 september 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

Hierbij heeft een kleine grenswijziging plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Oegstgeest (zodanig dat wel de gehele Klinkenbergerplas, maar niet de naastliggende jeugdgevangenis in de gemeente Oegstgeest is komen te liggen) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Teylingen (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeenten Sassenheim en Warmond). Hierbij zijn 9 inwoners overgegaan van Sassenheim naar Oegstgeest.

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze wet van 15 september 2005 en uitvoerige details over de aanloop tot deze fusie, welk overzicht, met dank aan Johan Pots, beschikbaar is gekomen.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Kaag en Braasem en Teylingen.

Staatsblad 458 (2005): Wet van 15 september 2005 tot gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug
De Eerste Kamer heeft op 13-9-2005 met dit gewijzigd voorstel van wet ingestemd, waardoor aan de beoogde ingangsdatum van 1-1-2006 vastgehouden kon worden.
Provinciaal blad van Utrecht 26 (2005) (issn: 0920-105X)


Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2016 voorziene grenswijziging tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en (het Amerongse deel van) de gemeente Utreechtse Heuvelrug
Klik op blauwe of groene link voor nog uit te werken plannen voor een toekomstige grenswijziging tussen de Utrechtse gemeenten Veenendaal en Rhenen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2006

Provinciaal blad van de provincie Groningen 31 (2005) (issn: 0920-1092)/ Provinciaal blad Provinsje Fryslân 33 (2005) (issn: 0920-0800)
Doel was om dat naar de provincie Groningen ‛weggewandelde’ stukje eiland opnieuw bij de Friese gemeente Schiermonnikoog in te delen. De voorstellen werden aanvankelijk, aldus nieuwsbericht “Grensconflict over zandplaat” in NRC-Handelsblad d.d. 25-11-2004, echter door de provincie Groningen afgehouden, maar alsnog is op 27-9-2005 een overeenkomst ondertekend door alle 4 partijen: de burgemeesters van beide gemeenten en de Commissarissen van de Koningin van beide provincies. Hoewel het om enkele hectares onbebouwde grond ging, is er toch een bedrag van ruim € 300.000 door de ontvangende partij voor betaald.

In 1945 heeft het gemeentebestuur een poging ondernomen om het eiland Schiermonnikoog aan te kopen om er een recreatiegebied voor – in de eerste plaats – de stadjers van te maken. Het eiland, particulier Duits bezit, is na WO II door de rijksoverheid geconfisqueerd. De poging mislukte: Schiermonnikoog behoort volgens de bewoners en de provincie Fryslân een Fries eiland te blijven. Het eiland werd naderhand door de Staat der Nederlanden in eigendom overgenomen.
Tegen de wisseling 20ste/21ste eeuw is het eiland aan de oostkant zodanig aangegroeid dat een (overigens onbewoond) deel ervan toch in de provincie Groningen ligt. In 2005 is na verkoop van het Groninger deel de provinciegrens aangepast, zodat Schiermonnikoog nu opnieuw volledig tot Fryslân behoort. De nieuwe grens ligt in de Eilanderbalg. Groningen heeft het recht tot terugkoop, als Schiermonnikoog zich in komende eeuwen verder naar het oosten zou verplaatsen. Het gemiddelde is tot dusverre ± 3 km per eeuw. Met dank aan Kor Feringa voor de tekst van deze alinea.

In april 2018 wil de provincie Fryslân opnieuw in overleg met de provincie Groningen, omdat 12 jaar na bovengenoemde grenswijziging hetzelfde probleem zich voordoet. De oostkant van het eiland bevindt zich inmiddels opnieuw op (opgeschoven) Gronings gebied:

Klik op blauwe of groene link voor de voorbereiding van een navenante grenscorrectie tussen Het Hogeland en Schiermonnikoog
Klik op blauwe of groene link voor een samenvoeging per 2019 van de Groningse gemeenten in Het Hogeland en voor plannen tot samenvoeging van Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Provinciaal blad van Gelderland 97 (2005) (issn: 0920-069X)
Een grenswijziging tussen de gehandhaafde Gelderse gemeente Berkelland en de gehandhaafde Gelderse gemeente Groenlo heeft plaatsgevonden ten nadele van Groenlo, dat 2 woningen (andere bronnen melden: 0 woningen) en 0,11 km2 omliggend land heeft afgestaan aan Berkelland, hetgeen een correctie was op de herindeling per 1-1-2005).

Klik op blauwe of groene link voor latere grenscorrectie tussen Berkelland en Oost Gelre per 1-1-2018
Klik op blauwe of groene link voor latere naamswijziging voor de gemeente Groenlo, die per 20-6-2006 Oost Gelre is gaan heten.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Groenlo en Lichtenvoorde.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Groenlo en Eibergen.
Provinciaal blad van Noord-Holland 105 (2005) (issn: 0920-0703)
Een grenswijziging tussen de gehandhaafde Noordhollandse gemeente Beverwijk en de gehandhaafde Noordhollandse gemeente Heemskerk heeft plaatsgevonden. De grens in de bestaande bebouwde kom is hierbij logischer gelegd en doorsnijdt niet langer huizen en tuinen. De beoogde correctie was aanvakelijk uitgesteld, maar toch heeft deze wijziging per 1-1-2006 ingang gevonden. Bij deze grenswijziging zijn enerzijds 30 woningen, 71 inwoners en 0,06 km2 land overgegaan van Heemskerk naar Beverwijk en anderzijds 15 woningen, 24 inwoners en 0,03 km2 land van Beverwijk naar Heemskerk.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Beverwijk en Velsen.
Provinciaal blad van Noord-Holland 106 (2005) (issn: 0920-0703)
Een grenswijziging tussen de gehandhaafde Noordhollandse gemeente Amsterdam en de gehandhaafde Noordhollandse gemeente Ouder-Amstel heeft plaatsgevonden. De grens is hierbij logischer gelegd langs wegen en metrolijnen en doorsnijdt niet langer gebouwen. Bij deze grenswijziging zijn 9 inwoners en 0,43 km2 land overgegaan van Ouder-Amstel naar Amsterdam en 0,07 km2 land (en 0 inwoners) van Amsterdam naar Ouder-Amstel.

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot samenvoeging van de gemeenten Weesp en Amsterdam, per 24-3-2022.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie per 2000 tussen Amsterdam en Diemen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Amsterdam en Haarlemmermeer.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 46 (2005) (issn: 0920-1408)
Een grenswijziging tussen de gehandhaafde Noordbrabantse gemeente Hilvarenbeek en de gehandhaafde Noordbrabantse gemeente Tilburg heeft plaatsgevonden ten nadele van de gemeente Hilvarenbeek. Bij deze grenswijziging zijn 0,31 km2 land, 3 woningen en 34 inwoners overgegaan van Hilvarenbeek naar Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor een een later (zij het verder uitgesteld) plan tot grenswijziging betreffende ditzelfde gebied De Bakertand, dat dan weer doot Tilburg zou worden teruggeven aan Goirle.

Klik op blauwe of groene link voor eerdere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Oirschot.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Tilburg en Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Dongen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van de opgeheven gemeente Diessen tot de gehandhaafde gemeente Hilvarenbeek, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Tilburg met de voormalige gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Provinciaal blad van Limburg 87 (2005) (issn: 0920-1114)
Een grenswijziging tussen de gehandhaafde Limburgse gemeente Echt-Susteren en de gehandhaafde Limburgse gemeente Sittard-Geleen heeft plaatsgevonden. De gemeente Sittard-Geleen heeft ruimte (te weten: 1,00 km2 land, 0 woningen, 0 inwoners) gekregen voor een rondweg en voor uitbreiding van het industrieterrein. De gemeente Echt heeft als compensatie 15 inwoners (8 woningen) en 1,78 km2 land teruggekregen ten westen van het dorp Nieuwstadt.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Susteren en Sittard-Geleen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Sittard-Geleen en Stein per 1-1-2002.
Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren.
Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born tot de nieuw gevormde Limburgse gemeente Sittard-Geleen.

In 2005 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2005 was Nederland opgedeeld in 467 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2005 of later in het jaar 2005 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2005 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2005

Staatsblad 514 (2004): Besluit van 22 september 2004, houdende wijziging van de grens tussen de gemeente Rotterdam en niet-ingedeeld gebied in de Noordzee, tevens provinciegrens van Zuid-Holland


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Rotterdam en Lansingerland.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Rotterdam en Rozenburg.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Rotterdam en Capelle aan den IJssel.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Zuidplas en Rotterdam.
Staatsblad 414 (2004): Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen


Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Bathmen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie betreffende Deventer en Rijssen-Holten. Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de plaats Mariënvelde betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Groenlo (eigenlijk ten voordele de opgeheven gemeente Lichtenvoorde) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Berkelland) (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Ruurlo);
voorts heeft een kleine grenswijziging (o.a. de buurtschap Zwolle betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Groenlo (eigenlijk ten voordele de opgeheven gemeente Lichtenvoorde) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Berkelland) (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Eibergen).
Bij de vorming van de gemeente Berkelland (per 1-1-2005) hebben voorts grenswijziging plaatsgevonden, waarbij grondgebied is overgegaan van buurgemeenten Hengelo (in Gelderland; 6 ha met 1 woning en 3 inwoners), Lochem, Vorden en Zelhem, van de laatste drie gemeenten elk 1 ha, naar Berkelland.

Klik op blauwe of groene link voor latere wijziging betreffende Berkelland en Groenlo.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Groenlo en Eibergen.
In het oorspronkelijke voorstel was Berkelstreek de toekomstige gemeentenaam, maar de nieuwe gemeente gaat dus Berkelland heten. Binnen de Gelderse gemeente Aalten (ontstaan in 2005 na samenvoeging van Aalten en Dinxperlo) was opnieuw discussie ontstaan over de vraag of de gehandhaafde naam Aalten niet alsnog vervangen moet worden door een echt nieuwe gemeentenaam. De gemeenteraad heeft hierover (en over het wapen en de vlag) op 21-10-2008 vergaderd, met de collegevoordracht de naam Aalten te handhaven. Vervolgens werd toch uitgezocht hoe de mening van de inwoners over al dan niet een andere gemeentenaam kon worden gepeild. Dat resulteerde in een referendum op 11-2-2009, waarvan de uitslag is dat de meeste stemmen naar de gemeentenaam Aalten uitgingen. Als de gemeenteraad die uitslag overneemt, zal er dus helemaal geen naamswijziging plaatsvinden.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Dinxperlo. Hierbij heeft een kleine grenswijziging (4 ha land, 0 woningen en 0 inwoners: de streek Het Broek betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Doetinchem en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Bronckhorst) (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Zelhem);
voorts heeft een kleine grenswijziging (wel de streek Zieuwent, maar niet de plaats Zieuwent betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Groenlo (eigenlijk ten voordele de opgeheven gemeente Lichtenvoorde) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Bronckhorst) (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Zelhem).
Het CBS meldt dat hierbij een grenswijziging heeft plaatsgevonden, waarbij van Lichtenvoorde 1 ha land (0 woningen en 0 inwoners), van Lochem 5 ha land (1 woning en 9 inwoners), van Ruurlo 16 ha land (1 woning en 4 inwoners) en van Wisch 1 ha land (0 woningen en 0 inwoners) zijn overgegaan naar de gemeente Bronckhorst. Voorts dat van de gemeente Bergh 26 ha land met 6 woningen en 28 inwoners zijn overgegaan naar de gemeente Doetinchem, van de gemeente Hummelo en Keppel 4 ha land (0 woningen, 0 inwoners) zijn overgegaan naar de gemeente Doetinchem, van de gemeenten Zelhem 327 ha land met 54 woningen en 175 inwoners zijn overgegana naar de gemeente Doetinchem. Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de streek Het Broek betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de vergrote gemeente Doetinchem en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Bronckhorst (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Zelhem).
Hierbij heeft een tweede grenswijziging plaatsgevonden, waarbij 4 ha land (0 woningen en 0 inwoners) zijn overgegaan van Doetinchem naar Bronckhorst.
Een derde grenswijziging betrof de overgang van 4 inwoners (0 ha land en 0 woningen) van Doetinchem naar Oude IJsselstreek.

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot fusie van Doetinchem en Oude IJsselstreek Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de plaats Mariënvelde betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Groenlo (eigenlijk ten voordele de opgeheven gemeente Lichtenvoorde) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Berkelland (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Ruurlo);
voorts heeft een kleine grenswijziging (o.a. de buurtschap Zwolle betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Groenlo (eigenlijk ten voordele de opgeheven gemeente Lichtenvoorde) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Berkelland (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Eibergen).

Klik op blauwe of groene link voor latere grenscorrectie tussen Berkelland en Oost Gelre per 1-1-2018
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging van de naam van samengevoegde gemeente Groenlo in Oost Gelre.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijziging betreffende Berkelland en Groenlo.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Groenlo en Eibergen.

Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Gorssel.

Klik op blauwe of groene link voor een kleine grenswijziging in 2007 (het zuidoostelijk deel van het industrieterrein Hengelder betreffende) betreffende Zevenaar en Montferland, ten voordele van de vergrote gemeente Zevenaar en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Montferland (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Didam).
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van Westervoort, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot samenvoeging van Rijnwaarden en Zevenaar De aanvankelijk gebruikte werknaam Terborg voor de samenvoeging is niet meer van toepassing, nu Oude IJsselstreek de gekozen nieuwe naam is geworden.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Gendringen.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot fusie van Doetinchem en Oude IJsselstreek

Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Warnsveld en Zutphen. Hierbij heeft een kleine grenswijziging (het zuidoostelijk deel van het industrieterrein Hengelder betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de vergrote gemeente Zevenaar en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Montferland (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Didam).

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot samenvoeging van Rijnwaarden en Zevenaar.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Zevenaar en Montferland. Lees direct hierboven over de gelijktijdige herindeling betreffende Zevenaar.

Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging van Rijnwaarden en Zevenaar.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Zevenaar en Montferland.

Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging van Rijnwaarden en Zevenaar.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Zevenaar en Montferland.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2005

Provinciaal blad van Overijssel 43 (2004) (issn: 0920-0762)


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijssen-Holten en Wierden.
Klik op blauwe of groene link voor drie eerdere grenswijzigingen betreffende Hellendoorn en/of Wierden: Hellendoorn en Wierden per 1-1-2004; Hellendoorn en Vriezenveen per 1-1-2002 en Wierden en Almelo per 1-1-2001.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 171 (2004) (issn: 0920-1408)


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende de gemeente Eindhoven en de gemeente Son en Breugel.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende de gemeente Best in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende de gemeente Son en Breugel in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 88 (2004) (issn: 0920-0681)
Een kleine grenswijziging (2 ha land, 0 woningen, 0 inwoners) heeft plaatsvinden ten nadele van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Den Haag en ten voordele van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Leidschendam-Voorburg.
Hierbij werden enkele onvolkomenheden gerepareerd, die na de herindeling van 1-1-2002 waren ontstaan.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijswijk en Den Haag.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Leidschendam-Voorburg en Den Haag.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 102 (2004) (issn: 0920-0681)
Enkele grenswijzigingen (onbewoond gebied) hebben plaatsgevonden tussen de drie Zuidhollandse gemeenten Alkemade, Jacobswoude en Leiderdorp: (i) 12 ha land ten nadele van de gemeente Jacobswoude en ten voordele van de gemeente Alkemade, en (ii) ten nadele van de gemeenten Jacobswoude (4 ha land, 0 woningen, 0 inwoners) en Alkemade (10 ha land, 0 woningen, 0 inwoners) ten voordele van de gemeente Leiderdorp (hierop is de nieuw gebouwde autosnelwegafslag Hoogmade/Leiderdorp aangelegd).

Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging van Alkemade en Jacobswoude tot de nieuwe gemeente Kaag en Braassem per 2009.
De drie gemeenten bereikten overeenstemming over een grenswijziging langs de A4 tussen de afrit Leiderdorp en de Veenderdijk. Door de verbreding van de rijksweg komt de rijbaan richting Amsterdam in de gemeente Jacobswoude te liggen, terwijl de andere kant van de weg in Alkemade ligt. Dat de A4 door de verbreding voor een deel op Jacobswouds grondgebied komt te liggen is onhandig. Bij grote ongevallen op de snelweg is de gemeente verantwoordelijk voor de inzet van de hulpdiensten. Om dat zo overzichtelijk mogelijk te maken, is in 1991 bij het ontstaan van de gemeente Jacobswoude al besloten om alle gronden te westen van de A4 af te staan aan Alkemade.
Klik op blauwe of groene link voor latere herindelingsplannen in noordelijk Zuid-Holland, waarbij ook Leiderdorp is betrokken.

In 2004 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2004 was Nederland opgedeeld in 483 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2004 of later in het jaar 2004 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2004 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2004

Staatsblad 303 (2003): Wet van 19 juni 2003 tot samenvoeging van de gemeenten Geldrop en Mierlo
Hierbij heeft een kleine grenswijziging (ter grootte van 0,54 km2, 0 woningen, 0 inwoners) ten nadele van de voormalige Noordbrabantse gemeente Geldrop (per 1-1-2004 deel van Geldrop-Mierlo) plaatsgevonden ten voordele van de vergrote Noordbrabantse gemeente Eindhoven.
Echter, hoewel gelijktijdig van kracht geworden, staat een andere grenswijziging Geldrop (per 1-1-2004 deel van Geldrop-Mierlo) betreffende, los van deze samenvoeging.
De nieuwe gemeentenaam luidt dus niet Dommeldal, zoals eerder werd aangekondigd).
Eerdere herindelingsplannen betreffende Eindhoven, Waalre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel, Eersel, Oirschot, Best, Geldrop en Mierlo om deze gemeenten toe te voegen aan de gemeente Eindhoven werden echter eind 2002 weer ingetrokken.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende de gemeente Helmond en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende zowel Eindhoven als Geldrop als Mierlo in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Staatsblad 301 (2003): Wet van 19 juni 2003 tot gemeentelijke herindeling van het Westland
De twee Zuidhollandse gemeenten Schipluiden en Maasland zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Midden-Delfland.
Hierbij hebben enkele kleine grenswijzigingen plaatsgevonden:
(i) ten nadele van de voormalige Zuidhollandse gemeente Maasland (per 1-1-2004 deel van Midden-Delfland) ten voordele van de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Westland en
112 ha land met 45 woningen en 113 inwoners ten voordele van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Maassluis;
(ii) ten nadele van de voormalige Zuidhollandse gemeente Schipluiden (per 1-1-2004 deel van Midden-Delfland) ten voordele van de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Westland;
(iii) 24 ha land met 2 woningen en 3 inwoners ten nadele van de voormalige Zuidhollandse gemeente De Lier (per 1-1-2004 deel van Westland) ten voordele van de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Midden-Delfland;
(iv) voorts is grondgebied geruild tussen de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Delft en de opgeheven Zuidhollandse gemeente Schipluiden (per 1-1-2004 deel uitmakend van de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Midden-Delfland), waarbij 127 ha met 102 woningen en 285 inwoners (o.a. sportpark/recreatiegebied Kerkpolder en de wijk Hoornse Hof [=Laan van Groenewegen en omgeving]) zijn overgegaan van Schipluiden naar Delft en 346 ha land met 56 woningen en 204 inwoners van Delft naar Midden-Delfland.
Opmerking: Deze zeven opgeheven gemeenten vormden oorspronkelijk de streek genaamd ιhet Westland᾿; deze naam is sinds 1-1-2004 de naam van de samenvoeging van 5 van deze 7 gemeenten.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2004

Provinciaal blad van Overijssel 89 (2003) (issn: 0920-0762) – besluit Gedeputeerde Staten 11-11-2003:


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijssen-Holten en Wierden.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hellendoorn en Wierden per 1-1-2005.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Hellendoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Wierden.
Provinciaal blad van Noord-Holland 63 (2003) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 16-12-2003:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Noordhollandse gemeenten Hoorn en Wester-Koggenland: i.v.m. realisering van een bouwplan is een gebiedje, genaamd de ιBlauwe Berg᾿ en ter grootte van 0,06 km2 (0 woningen, 0 inwoners), van Wester-Koggenland overgegaan naar Hoorn (raadsbesluit van 9 resp. 11 sept. 2003).

Klik op blauwe of groene link voor een per 2015 gerealiseerde grenswijziging betreffende Koggenland en Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging van Wester-Koggenland en Obdam tot de nieuwe gemeente Koggenland.
Klik op blauwe of groene link voor een grenswijziging tussen de gemeenten Medemblik en Hoorn (eigenlijk tussen de opgeheven gemeente Wognum en de vergrote gemeente Hoorn).
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Drechterland en Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan voor een grenscorrectie tussen Hoorn en Koggenland.
Provinciaal blad van Noord-Holland 62 (2003) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 16-12-2003:
een genswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Noordhollandse gemeenten Haarlem en Bloemendaal: om de grens logischer te maken hebben over en weer kleine grenscorrecties (1 ha, 0 woningen, 0 inwoners) plaatsgevonden (raadsbesluit van 10 resp. 25 sept. 2003).

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hillegom en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Heemstede en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Haarlem en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging van Bloemendaal en Bennebroek.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Haarlem en Heemstede.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging betreffende Velsen en Bloemendaal (direct hieronder).
Provinciaal blad van Noord-Holland 61 (2003) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 16-12-2003:
Een grenswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Noordhollandse gemeenten Bloemendaal en Velsen: om de grens logischer te maken hebben over en weer kleine grenscorrecties (1 ha, 0 woningen, 0 inwoners) plaatsgevonden (betreffende het voormalige ιHokatex-terrein᾿ nabij het Hoek en Vaarthof en de Hendrik van der Graaflaan).

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Beverwijk en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hillegom en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Heemstede en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Haarlem en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende de gemeente Velsen en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Klik op blauwe of groene link voor latere samenvoeging van Bloemendaal en Bennebroek.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging betreffende Haarlem en Bloemendaal (direct hierboven).
Provinciaal blad van Zuid-Holland 80 (2003) (issn: 0920-0681) – besluit Gedeputeerde Staten 26-11-2003:
Een grenswijziging (i.v.m. een woningbouwplan) heeft plaatsgevonden tussen de Zuidhollandse gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht (ter grootte van 0,01 km2 (0 woningen, 0 inwoners), ten voordele van de gemeente Zwijndrecht).

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling betreffende Zwijndrecht en Heerjansdam.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 193 (2003) (issn: 0920-1408) – besluit Gedeputeerde Staten 17-12-2003:
Een grenswijziging (i.v.m. de aanleg van een verkeersplein) heeft plaatsgevonden tussen de Noordbrabantse gemeenten Geldrop (per 1-1-2004 gewijzigd in: Geldrop-Mierlo) en Heeze-Leende.

Klik op blauwe of groene link voor de gelijktijdige herindeling betreffende Geldrop-Mierlo.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van de gemeente Heeze en de gemeente Leende tot de nieuw gevormde gemeente Heeze-Leende, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Geldrop in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 148 (2003) (issn: 0920-1408) – besluit Gedeputeerde Staten 30-9-2003:
Een grenswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Noordbrabantse gemeenten Waalwijk en Loon op Zand: een gebiedsdeel van Waalwijk (1 ha land, 12 woningen en 25 inwoners) dat tegen de bebouwde kom van Kaatsheuvel aan ligt) is overgegaan naar Loon op Zand.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Waalwijk met de voormalige gemeenten Sprang-Capelle en Waspik, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Loon op Zand in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.

In 2003 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2003 was Nederland opgedeeld in 489 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2003 of later in het jaar 2003 van kracht zijn geworden

Gemeenteraadsbesluit 21-3-2001:
Na protesten van de bevolking met betrekking tot de eerder gekozen naam Vierstromenland van de gefuseerde gemeente is ervan afgezien die naam Vierstromenland te handhaven; op 21-3-2002 heeft de gemeenteraad een nieuw besluit genomen, namelijk dat de gemeente m.i.v. 1-4-2003 (of was dit m.i.v. 1-1-2004 ?) Neder-Betuwe zal heten en tot die tijd: Kesteren.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot fusie.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot grenscorrectie van Biezenburg in Neder-Betuwe, buurgemeente van Tiel
Gemeenteraadsbesluit 15-3-2002:
De naam van de Overijsselse gemeente Rijssen is per 15-3-2003 gewijzigd in: Rijssen-Holten.
De gemeente had feitelijk per 1-1-2003 deze nieuwe naam reeds in gebruik genomen.
De gemeente Rijssen werd op 1-1-2001 vergroot door toevoeging van de gemeente Holten.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijssen-Holten en Wierden.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot fusie.
Gemeenteraadsbesluit 4-10-2001:
De naam van de Gelderse gemeente Bemmel is per 1-1-2003 gewijzigd in Lingewaard. Deze gemeente was op 1-1-2001 ontstaan door fusie van Bemmel, Huissen en Gendt.
Aanvankelijk zou, volgens raadsbesluit van 25-1-2001, de naam van deze nieuw gevormde gemeente Bemmel per 1-2-2002 gewijzigd zijn in: Betuwestad. Deze nieuwe naam riep veel protest op en actiegroep ιONaangeNAAM᾿ is actief en succesvol geweest om een andere nieuwe naam voor Bemmel te bepleiten. Een raadgevend referendum op 19-9-2001 was hiervan het gevolg en de hoge opkomst van 59% heeft geleid tot aanvaarding van de nieuwe naam ιLingewaard᾿ i.p.v. ιBetuwestad᾿.
In een nieuw raadsbesluit, genomen op 4-10-2001, werd vastgesteld dat het eerder op 25-1-2001 genomen raadsbesluit werd ingetrokken en dat per 1-1-2003 de gemeente hernoemd is in: ιLingewaard᾿. De naam ιBetuwestad᾿ was dus al vervallen voordat deze in werking was getreden.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot fusie.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Bemmel.
Gemeenteraadsbesluit 18-9-2001:
De naam van de Overijsselse gemeente Steenwijk is per 1-1-2003 gewijzigd in Steenwijkerland.

Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot toevoeging van de gemeenten Brederwiede en IJsselham aan de gemeente Steenwijk.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2003

Staatsblad 282 (2002): Wet van 18 april 2002 tot samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.
Staatsblad 284 (2002): Wet van 18 april 2002 tot samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein
De Noordbrabantse gemeente Ravenstein is opgeheven doordat zij is toegevoegd aan de gehandhaafde Noordbrabantse gemeente Oss.

Klik op blauwe of groene link voor later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Oss en de gemeente Lith.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.
Staatsblad 289 (2002): Wet van 16 mei 2002, houdende gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen


Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Sas van Gent.

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van alle 13 huidige gemeenten in Zeeland.
Staatsblad 382 (2002): Wet van 20 juni 2002 tot samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren
De Limburgse gemeenten Echt (7452 ha, 7700 woningen, 19147 inwoners) en Susteren (2791 ha, 5237 woningen, 12960 inwoners) zijn opgeheven doordat zij zijn samengevoegd tot de nieuwe Limburgse gemeente Echt-Susteren.
De Tweede Kamer heeft verhinderd dat hierbij een grenswijziging, de kern Nieuwstadt betreffende, zou plaatsvinden. Nieuwstadt is dus niet gaan deel uitmaken van de Limburgse buurgemeente Sittard-Geleen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Sittard-Geleen en Stein per 1-1-2002.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Echt-Susteren en Sittard-Geleen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Susteren en Sittard-Geleen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2003

Provinciaal blad van Noord-Holland 77 (2002) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 10-12-2002:


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Heemstede en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Haarlem en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Haarlem en Bloemendaal.

In 2002 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2002 was Nederland opgedeeld in 496 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2002 of later in het jaar 2002 van kracht zijn geworden

Gemeenteraadsbesluiten 22-3-2001 en 17-12-2001:
Deze gemeente was op 1-1-2001 ontstaan door fusie van Denekamp, Ootmarsum en Weerselo.

Klik op blauwe of groene link voor het besluit tot fusie van Denekamp, Ootmarsum en Weerselo.
In deze nieuwe gemeente heeft de naam ιDinkelland᾿ tot een politieke crisis geleid, die eind 2003 nog voortduurde; lees bijvoorbeeld het artikel van correspondent Martin Steenbeeke in NRC-Handelsblad 16-12-2003 ιDrie jaar na fusie is Dinkelland nog steeds niet één gemeente – Wat op papier een logische zet leek, blijkt in de praktijk een historische vergissing.᾿
Volgens de website van de gemeente Denekamp (www.dinkelland.nl) was de naam per 1-6-2002 in Dinkelland veranderd, terwijl het raadsbesluit 1-4-2002 vermeldde. Een nieuw raadsbesluit heeft de datum definitief op 1-6-2002 vastgesteld.
Gemeenteraadsbesluit 31-5-2001:
De naam van de Overijsselse gemeente Vriezenveen is per 1-6-2002 gewijzigd in: Twenterand. De gemeente Vriezenveen werd op 1-1-2001 vergroot door toevoeging van de gemeente Den Ham.

Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot fusie.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Hellendoorn en Vriezenveen.
Gemeenteraadsbesluit 26-3-2001:
De naam van de Overijsselse gemeente Olst is per 26-3-2002 gewijzigd in Olst-Wijhe.

Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot toevoeging van de gemeente Wijhe aan de gemeente Olst.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2002

Staatsblad 521 (2001): Wet van 18 oktober 2001 tot wijziging van de provinciale indeling van de gemeente Vianen


Klik op blauwe of groene link voor een samenvoeging per 2019 van de Utrechtse gemeente Vianen met de Zuidhollandse buurgemeenten Leerdam en Zederik.
Staatsblad 373 (2001): Wet van 16 juli 2001 tot samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren
De drie Gelderse gemeenten Kesteren, Dodewaard en Echteld zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde gemeente Kesteren.
Hierbij heeft een kleine grenswijziging plaatsgevonden (betreffende het gebied ιMedel᾿, gelegen in de opgeheven gemeente Echteld) ten nadele van de nieuw gevormde Gelderse gemeente Kesteren ten voordele van de gehandhaafde Gelderse gemeente Tiel.

Klik op blauwe of groene link voor een latere (per 1-4-2003) wijziging van de gemeentenaam: van Kesteren, niet in Vierstromenland, maar in Neder-Betuwe.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot grenscorrectie tussen Tiel en Neder-Betuwe, het gebied Biezenburg nabij Medel betreffend.
Staatsblad 372 (2001): Wet van 16 juli 2001 tot samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen
De Noordhollandse gemeenten Limmen en Akersloot zijn opgeheven doordat zij werden toegevoegd aan de Noordhollandse gemeente Castricum.
Staatsblad 349 (2001): Wet van 12 juli 2001 tot gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving
In 2003 zou de nieuwe gemeente mogelijk worden hernoemd in: Vlietstede; deze naam kwam eind oktober 2001 voort uit een meningspeiling, welke onder de inwoners is gehouden, maar deze naam was begin januari 2002 nog niet in een raadsbesluit vastgelegd. Op 15-5-2002 (tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer) heeft er zelfs een tweede meningspeiling (let wel: géén referendum) plaatsgevonden onder inwoners over de naamgeving, waarbij de keuze was tussen ιLeidschendam-Voorburg᾿ (deze werd met bijna 25.000 stemmen de populairste naam) en ιVlietstede᾿ (bleek met ruim 11.000 stemmen de minder populaire naam).
Met dank aan André Demenint, Stefan Lambregts en Arjen Nijeboer (coördinator van het Referendum Platform) voor deze aanvullingen. Zie verder: Binnenlands Bestuur, 24-5-2002.
Hierbij hebben grenswijzigingen ten voordele van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Den Haag plaatsgevonden ten nadele van de opgeheven Zuidhollandse gemeenten Nootdorp (231 ha land, 1018 woningen, 2743 inwoners) en Pijnacker (93 ha land, 26 woningen, 76 inwoners) (zowel Nootdorp als Pijnacker zijn inmiddels deel van de nieuw gevormde gemeente Pijnacker-Nootdorp), van de Zuidhollandse gemeenten Leidschendam (825 ha land, 2247 woningen, 7317 inwoners) en Voorburg (1 ha land, 0 woningen, 0 inwoners) (zowel Leidschendam als Voorburg zijn inmiddels deel van de nieuw gevormde gemeente Leidschendam-Voorburg) en van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Rijswijk (363 ha land, 2166 woningen, 5887 inwoners).
Het CBS vermeldt voorts dat ook een grenswijziging heeft plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Den Haag ten nadele van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Zoetermeer (1 ha land, 0 woningen, 0 inwoners)

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Pijnacker-Nootdorp en Den Haag.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Leidschendam-Voorburg en Den Haag.
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging van de gemeentegrens tussen Rijswijk en Den Haag.
Staatsblad 328 (2001): Wet van 31 mei 2001 tot samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht


Klik op blauwe of groene link voor plannen voor opheffing van de gemeente Wijdemeren per 1-1-2026.
Klik op blauwe of groene link voor een verwachte grenswijziging per 1-1-2012 betreffende Loenen en Wijdemeren; een publicatie in de Provinciale Bladen van Noord-Holland en van Utrecht laten echter nog op zich wachten.
Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende Weesp en Wijdemeren en Hilversum en Wijdemeren.
Het aantal gemeenten in de provincie Utrecht bleef op 1-1-2002 ongewijzigd op 33 wegens verlies van Loosdrecht enerzijds en wegens winst van Vianen anderzijds.
Het aantal gemeenten in de provincie Noord-Holland is per 1-1-2002 afgenomen van 68 naar 65 enerzijds wegens samenvoeging van Nederhorst den Berg en 's-Graveland en anderzijds wegens de toevoeging van Limmen en Akersloot aan Castricum.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2002

Provinciaal blad van Overijssel 57 (2001) (issn: 0920-0762) – besluit Gedeputeerde Staten 18-12-2001:


Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Hellendoorn en Wierden: Hellendoorn en Wierden per 1-1-2005 en Hellendoorn en Wierden per 1-1-2004.
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging betreffende Vriezenveen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere wijziging betreffende Vriezenveen.
Provinciaal blad van Gelderland 81 (2001) (issn: 0920-069X) – besluit Gedeputeerde Staten 1-8-2001:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Gelderse gemeenten Dinxperlo en Gendringen.

Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging betreffende Dinxperlo.
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging betreffende Gendringen.
Provinciaal blad van Noord-Holland 80 (2001) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 27-11-2001:
Een grenswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Noordhollandse gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. Hierbij is 82 ha met 72 woningen en 197 inwoners overgegaan van Amstelveen naar Aalsmeer en 208 ha met 50 woningen en 116 inwoners overgegaan van Aalsmeer naar Amstelveen.

Klik op blauwe of groene link voor de vlak hieronder vermelde gelijktijdige grenswijziging tussen Uithoorn en Aalsmeer per 1-1-2002.
Provinciaal blad van Noord-Holland 81 (2001) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 27-11-2001:
Een grenswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Noordhollandse gemeenten Uithoorn en Aalsmeer. Hierbij is 1 ha (zonder woningen en inwoners) overgegaan van Aalsmeer naar Uithoorn.

Klik op blauwe of groene link voor de vlak hierboven vermelde gelijktijdige grenswijziging tussen Amstelveen en Aalsmeer per 1-1-2002.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn.
Provinciaal blad van Noord-Brabant ??? (2001) (issn: 0920-1408) – besluit Gedeputeerde Staten ?-?-2001:
Een grenswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Noordbrabantse gemeenten Bergeijk en Valkenswaard. Hierbij is 3 ha (en 0 woningen en 0 inwoners) overgegaan van Valkenswaard naar Bergeijk.
Provinciaal blad van Limburg 60 (2001) (issn: 0920-1114) – besluit Gedeputeerde Staten 11-12-2001:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Limburgse gemeenten Sevenum en Venlo. Hierbij is 13 ha (en 0 woningen en 0 inwoners) overgegaan van Sevenum naar Venlo.

Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Arcen en Velden bij de gemeente Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Sevenum, de gemeente Horst aan de Maas en een deel van de gemeente Meerlo-Wanssum
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Venlo.
Provinciaal blad van Limburg 61 (2001) (issn: 0920-1114) – besluit Gedeputeerde Staten 11-12-2001:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Limburgse gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. Hierbij is 16 ha (en 0 woningen en 0 inwoners) overgegaan van Venlo naar Horst aan de Maas.

Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Sevenum, de gemeente Horst aan de Maas en een deel van de gemeente Meerlo-Wanssum
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Arcen en Velden bij de gemeente Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Horst aan de Maas.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 99 (2001) (issn: 0920-0681) – besluit Gedeputeerde Staten 11-12-2001:
Een grenswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Zuidhollandse gemeenten Katwijk en Noordwijk, waarbij 33 ha land, 4 woningen en 53 inwoners overgingen van Noordwijk naar Katwijk.

Klik op blauwe of groene link voor latere herindelingsplannen betreffende Katwijk.
Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging per 2019 van Noordwijk en Noordwijkerhout.
Provinciaal blad van Limburg ?? (2001) (issn: 0920-1114) – besluit Gedeputeerde Staten ??-??-2001:
Een grenswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen en Stein. Hierbij is 2 ha (en 0 woningen en 0 inwoners) overgegaan van Sittard-Geleen naar Stein.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Sittard-Geleen en Echt-Susteren per 1-1-2006.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Echt-Susteren en Sittard-Geleen per 1-1-2006.
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born tot de per 1-1-2001 nieuw gevormde Limburgse gemeente Sittard-Geleen; hierbij heeft tegelijkertijd ook een grenswijziging plaatsgevonden tussen Susteren en Sittard-Geleen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Stein en Beek per 1-1-2001.

In 2001 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2001 was Nederland opgedeeld in 504 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2001 of later in het jaar 2001 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2001 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2001

Staatsblad 349 (2000): Wet van 13 september 2000 tot gemeentelijke herindeling in een deel van Twente
Hierbij heeft een kleine grenswijziging ten nadele van de voormalige Overijsselse gemeente Markelo (nu deel van Hof van Twente) plaatsgevonden ten voordele van de vergrote Overijsselse gemeente Rijssen.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijssen-Holten en Wierden.
Klik op blauwe of groene link voor de latere naamswijziging van Rijssen in Rijssen-Holten. Hierbij heeft een grenswijziging (354 ha land, 25 woningen, 65 inwoners) ten nadele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Hengelo plaatsgevonden ten voordele van de voormalige gemeente (welke ??) (inmiddels deel van de nieuwe Overijsselse gemeente Hof van Twente).

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hengelo en Borne.

Tevens heeft een grenswijziging ten nadele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Borne plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Almelo. Hierbij zijn de plaatsen Bornerbroek en Tusveld (=1622 ha met 592 woningen en 1800 inwoners) overgegaan van Borne naar Almelo.
Voorts heeft een grenswijziging ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente Ambt Delden plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Almelo. Hierbij is 198 ha met 15 woningen en 50 inwoners overgegaan van Ambt Delden naar Almelo.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hengelo en Borne.

De gehandhaafde gemeenten Wierden en Almelo hebben grond met elkaar verruild (ten nadele van de gemeente Wierden). Hierbij is 119 ha met 11 woningen en 29 inwoners overgegaan van Wierden naar Almelo.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijssen-Holten en Wierden.
Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Hellendoorn en Wierden: Hellendoorn en Wierden per 1-1-2005 en Hellendoorn en Wierden per 1-1-2004.

De gehandhaafde gemeente Borne en de opgeheven gemeente Ambt Delden (nu deel van Hof van Twente) hebben grond met elkaar verruild. Hierbij is 219 ha met 34 woningen en 167 inwoners overgegaan van Ambt Delden naar Borne. Volgens het CBS heeft ook per 1-1-2001 een grenswijziging plaatsgevonden tussen Hof van Twente en Borne, waarbij 54 ha, 3 woningen en 6 inwoners overgingen van Hof van Twente naar Borne.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hengelo en Borne.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Almelo.

Een kleine grenswijziging (52 ha, 8 woningen, 25 inwoners) ten nadele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Losser heeft plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Oldenzaal.

Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Oldenzaal.

Hierbij hebben kleine grenswijzigingen ten nadele van de voormalige Overijsselse gemeente Weerselo plaatsgevonden ten voordele van drie gehandhaafde Overijsselse gemeenten: Oldenzaal (527 ha, 78 woningen, 297 inwoners), Enschede (129 ha, 0 woningen en 0 inwoners) en Hengelo (79 ha, 29 woningen, 38 inwoners).

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hengelo en Borne.
Klik op blauwe of groene link voor Naamswijzigingen in 2002 voor de manier waarop deze vergrote gemeente Denekamp alsnog hernoemd gaat worden in Dinkelland, een naamswijziging overigens die tot een politieke crisis in die gemeente leidde.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Oldenzaal.

Klik op blauwe of groene link voor de latere naamswijziging van Vriezenveen in Twenterand.

Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de plaats Aadorp betreffend: 973 ha met 729 woningen en 1601 inwoners) ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente Vriezenveen (inmiddels deel van de nieuw te vormen gemeente Twenterand) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Almelo.

Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Almelo.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Vriezenveen en Hellendoorn.
Staatsblad 348 (2000): Wet van 13 september 2000 tot samenvoeging van de gemeenten Venlo, Tegelen en Belfeld
De twee Limburgse gemeenten Tegelen en Belfeld zijn opgeheven doordat zij werden toegevoegd aan de Limburgse gemeente Venlo.
Hierbij hebben ten voordele van de vergrote Limburgse gemeente Venlo grenswijzigingen plaatsgevonden ten nadele van de twee gehandhaafde Limburgse gemeenten Arcen en Velden (de plaats Genooi betreffend) en Maasbree (Kraijelheide betreffend).

Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Arcen en Velden bij de gemeente Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een andere wijziging betreffende Venlo.
Staatsblad 347 (2000): Wet van 13 september 2000 tot samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst
De drie Limburgse gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde Limburgse gemeente Horst aan de Maas.
Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de plaats Heierhoeve betreffend) ten nadele van de voormalige Limburgse gemeente Grubbenvorst (inmiddels deel van Horst aan de Maas) plaatsgevonden ten voordele van de vergrote Limburgse gemeente Venlo.

Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Arcen en Velden bij de gemeente Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Horst aan de Maas.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Sevenum, de gemeente Horst aan de Maas en een deel van de gemeente Meerlo-Wanssum.
Klik op blauwe of groene link voor een andere wijziging betreffende Venlo.
Staatsblad 346 (2000): Wet van 13 september 2000 tot samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born
De drie Limburgse gemeenten Sittard, Geleen en Born zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde Limburgse gemeente Sittard-Geleen.
Hierbij heeft een kleine grenswijziging ten nadele van de gehandhaafde Limburgse gemeente Susteren plaatsgevonden ten voordele van de nieuw gevormde gemeente Sittard-Geleen.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Sittard-Geleen en Stein per 1-1-2002.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Susteren en Sittard-Geleen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Echt-Susteren en Sittard-Geleen.
Staatsblad 321 (2000): Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke herindeling in de Over-Betuwe


Klik op blauwe of groene link voor latere wijziging van de gemeentenaam: van Bemmel toch niet naar Betuwestad maar wel naar Lingewaard.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Bemmel.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Elst.
Staatsblad 311 (2000): Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke herindeling van West-Overijssel


Klik op blauwe of groene link voor de latere naamswijziging van Steenwijk in Steenwijkerland. Hierbij hebben enkele kleine grenswijzigingen plaatsgevonden ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente Brederwiede (inmiddels deel van de nieuw gevormde gemeente Steenwijk, welke gemeente per 1-1-2003 in Steenwijkerland is hernoemd) ten voordele van de opgeheven Overijsselse gemeenten Zwartsluis en Genemuiden (inmiddels deel van de nieuw gevormde Overijsselse gemeente Zwartewaterland).
Eveneens heeft een grenswijziging plaatsgevonden ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente Hasselt (inmiddels deel van de nieuw gevormde gemeente Zwartewaterland) ten voordele van de vergrote Overijsselse gemeente Zwolle (een deel van de plaats Oude Wetering betreffend.

Klik op blauwe of groene link voor het andere deel.
Klik op blauwe of groene link voor twee andere grenswijzigingen betreffende Zwolle: grenswijzigingen met Kampen en met Dalfsen. Hierbij heeft een grenswijziging plaatsgevonden ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente IJsselmuiden (inmiddels deel van de vergrote gemeente Kampen) ten voordele van de vergrote Overijsselse gemeente Zwolle (een ander deel van de plaats Oude Wetering betreffend; zie hierboven voor het ene deel).

Klik op blauwe of groene link voor twee andere grenswijzigingen betreffende Zwolle: met Zwartewaterland (zie hierboven) en met Dalfsen (zie hieronder). Hierbij heeft een grenswijziging (45 ha met 7 woningen en 27 inwoners) plaatsgevonden ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente Nieuwleusen (inmiddels deel van de vergrote gemeente Dalfsen) ten voordele van de vergrote Overijsselse gemeente Zwolle, waardoor de Overijsselse gemeenten Staphorst en Zwolle buurgemeenten zijn geworden.
Hierbij heeft ook een tweede grenswijziging plaatsgevonden, waarbij 18 ha land met 11 woningen en 40 inwoners zijn overgegaan van de gemeente Staphorst naar de gemeente Dalfsen.

Klik op blauwe of groene link voor twee andere grenswijzigingen betreffende Zwolle: met Zwartewaterland en met Kampen.
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling van Lemelerveld per 1-1-1997 betreffende grenswijzigingen van de gemeente Dalfsen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen de Drentse gemeente Meppel en de Overijsselse gemeente Staphorst betreffende ???.

Klik op blauwe of groene link voor de latere naamswijziging (in Olst-Wijhe) betreffende de vergrote gemeente Olst.

Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling van Lemelerveld per 1-1-1997 betreffende grenswijzigingen van de gemeente Heino en Raalte.
Staatsblad 301 (2000): Wet van 6 juli 2000 tot gemeentelijke herindeling in een deel van de provincie Utrecht


Klik op blauwe of groene link voor gelijktijdige grenswijzigingen betreffende de gemeenten Utrecht en Nieuwegein enerzijds en de gemeenten Utrecht en Maarssen anderzijds.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Maarssen en Utrecht.

Klik op blauwe of groene link voor een later initiatief tot samenvoeging van de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden.
Staatsblad 317 (1999): Wet van 8 juli 1999 tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl
De twee Noordhollandse gemeenten Egmond en Schoorl zijn opgeheven doordat zij werden toegevoegd aan de Noordhollandse gemeente Bergen.
TOELICHTING:
in Staatsblad 367 (1999): Besluit van 25 augustus 1999, houdende inwerkingtreding van de wet van 8 juli 1999 tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl is geregeld dat deze samenvoeging eerst per 1-1-2001 zal plaatsvinden en dus niet al per 1-1-2000.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2001

Provinciaal blad van Utrecht 19 (2000) (issn: 0920-105X)
– een ten nadele van de Utrechtse gemeente Maarssen (de wijken Sterrebaan Noord, Sterrebaan en Zonnebaan betreffende, overgegaan naar postcodegebied 3542)
– en een andere ten nadele van de Utrechtse gemeente Nieuwegein (631 ha land met 68 woningen en 219 inwoners: de polder Rijnenburg betreffende, met daarin de Nedereindseweg met huisnummers oneven 501-547 en even boven 500, overgegaan naar postcodegebied 3546).

N.B. Sinds 2001 zijn er door de gemeente Utrecht nog steeds geen woningen gebouwd in die polder Rijnenburg (kennelijk was het bouwen van wonigen reden voor deze grenswijziging), een omissie die de Tweede Kamer middels een motie van Erik Ronnes (CDA) op 4-2-2020 ongedaan had willen maken, maar die motie werd niet voldoende ondersteund. Grondeigenaren en ontwikkelaars in de polders Rijnenburg en Reijerscop eisen, verder ondersteund door Woerden, IJsselstein, Nieuwegein en omwonenden, dat er woningen worden gebouwd doro de gemeente Utrecht. Zij allen maken bezwaar tegen het Utrechtse plan om van het gebied een energielandschap te maken.
Deze grensbeschrijvingen zijn gepubliceerd in het Provinciaal blad van Utrecht 21 (2000) (issn: 0920-105X) – besluit Gedeputeerde Staten 4-7-2000.

Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige herindeling betreffende de gemeenten Utrecht, Vleuten-De Meern, Maartensdijk, De Bilt, Harmelen en Woerden.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging per 1-1-2010 tussen Maarssen en Utrecht.
Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging betreffende Maarssen in een nieuwe gemeente Stichtse Vecht.
Klik op blauwe of groene link voor een in 2014 te houden onderzoek naar een fusie van de Utrechtse gemeente Vianen met Zuidhollandse buurgemeenten Leerdam en Zederik of met Utrechtse buurgemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Houten.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 143 (2000) (issn: 0920-1408) – besluit Gedeputeerde Staten 7-12-2000:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Noordbrabantse gemeenten Tilburg en Goirle in het gebied Bakertand. Hierbij is 23 ha land (0 woningen, 0 inwoners) overgegaan van Tilburg naar Goirle en elders 20 ha land, 6 woningen en 19 inwoners overgegaan van Goirle naar Tilburg.

Klik op blauwe of groene link voor een een later (zij het verder uitgesteld) plan tot grenswijziging betreffende ditzelfde gebied De Bakertand, dat dan weer doot Tilburg zou worden teruggeven aan Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Tilburg met de voormalige gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Goirle in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Dongen.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 66 (2000) en 9 (2001) (issn: 0920-0681) – besluit Gedeputeerde Staten 20-12-2000:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Zuidhollandse gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Hierbij is 1 ha land (0 woningen, 0 inwonbers) overgegaan van Capelle aan den IJssel naar Rotterdam en 1 ha land (0 woningen, 0 inwonbers) van Rotterdam naar Capelle aan den IJssel.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Rotterdam en Lansingerland.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Rotterdam en Rozenburg
Klik op blauwe of groene link voor een latere provinciale grenscorrectie betreffende het gebied voor de Tweede Maasvlakte, waarmee de gemeente Rotterdam (en daarmee de provincie Zuid-Holland) wordt vergroot.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Rotterdam en Zuidplas.
Provinciaal Blad van Flevoland 6 (2000) (geen issn-nummer bekend) – besluit Gedeputeerde Staten 9-6-2000:
Een grenswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Flevolandse gemeenten Noordoostpolder en Urk. Hierbij zijn 483 ha land met 42 woningen en 174 inwoners overgegaan van Noordoostpolder naar Urk.

Klik op blauwe of groene link voor een grenswijziging per 1-1-2019 tussen Urk en Noordoostpolder.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot grenswijziging tussen Urk en Dronten.
Klik op blauwe of groene link voor een ontwerp-wetsvoorstel voor samenvoeging van de drie provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, waar de gemeente Noordoostpolder onderdeel van uitmaakt, dan wel overgaat naar een naburige provincie.
Provinciaal blad van Limburg 46 (2000) (issn: 0920-1114) – besluit Gedeputeerde Staten 19-12-2000:
Een grenswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Limburgse gemeenten Beek en Stein. Hierbij is minder dan 1 ha (en 0 woningen en 0 inwoners) overgegaan van Stein naar Beek.

In 2000 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2000 was Nederland opgedeeld in 537 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2000 of later in het jaar 2000 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 2000 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2000

Staatsblad 318 (1999): Wet van 8 juli 1999 tot samenvoeging van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen de gemeente Nijkerk en de gemeente Putten betreffende het bedrijventerrein Smidspol.
Klik op blauwe of groene link voor een latere (2013) grenscorrectie tussen Nijkerk en Barneveld.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2000

Provinciaal blad van Drenthe 32 (1999) (issn: 0920-0819) – besluit Gedeputeerde Staten 24-8-1999:


Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende Assen en Midden-Drenthe.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Tynaarlo.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van zowel Assen als Zuidlaren (Tynaarlo) in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Provinciaal blad van Drenthe 43 (1999) (issn: 0920-0819) – besluit Gedeputeerde Staten 7-12-1999:
Kleine grenswijzigingen (13 ha land, 3 woningen, 10 inwoners) ten nadele van de Drentse gemeente Hoogeveen hebben plaatsgevonden ten voordele van de Drentse gemeente De Wolden.

Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende De Wolden.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van zowel De Wolden als Hoogeveen in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Provinciaal blad van Drenthe 7 (1999) (issn: 0920-0819) – besluit Gedeputeerde Staten 9-3-1999:
Kleine grenswijzigingen (18 ha land, 2 woningen, 4 inwoners) ten nadele van de Drentse gemeente Meppel hebben plaatsgevonden ten voordele van de Drentse gemeente De Wolden.

Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende De Wolden.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen de Drentse gemeente Meppel en de Overijsselse gemeente Staphorst betreffende ???.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van zowel Meppel als De Wolden in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Staatsblad 555 (1999): Wet van 16 december 1999 tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland,
Staatsblad 210 (1999): Besluit van 12 mei 1999 tot intrekking van het besluit van 20 november 1998 houdende wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland,
Staatsblad 653 (1998): Besluit van 20 november 1998, houdende wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland
De Overijsselse gemeente Deventer en de Gelderse gemeente Gorssel hebben grondgebied met elkaar verruild. Hierbij zijn 176 land met 25 woningen en 58 inwoners overgegaan van Gorssel naar Deventer en 11 ha land (0 woningen, 0 inwoners) van Deventer naar Gorssel.
Hierbij heeft ook een tweede provinciale grenscorrectie plaatsgevonden, waarbij 1 ha onbebouwd land is overgegaan van de Gelderse gemeente Voorst naar de Overijsselse gemeente Deventer.

Klik op blauwe of groene link voor latere herindeling betreffende Gorssel.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Deventer.
Provinciaal blad van Gelderland 112 (1999) (issn: 0920-069X) – besluit Gedeputeerde Staten 30-11-1999:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Gelderse gemeente Bemmel heeft plaatsgevonden ten voordele van de Gelderse gemeente Elst.

Klik op blauwe of groene link voor latere naamswijziging betreffende Bemmel: van Bemmel toch niet naar Betuwestad maar wel naar Lingewaard.
Klik op blauwe of groene link voor het later genomen besluit tot fusie.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Elst.
Provinciaal blad van Gelderland 114 (1999) (issn: 0920-069X) – besluit Gedeputeerde Staten 23-12-1999:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Gelderse gemeente Eibergen heeft plaatsgevonden ten voordele van de Gelderse gemeente Groenlo.

Klik op blauwe of groene link voor latere herindeling betreffende Groenlo en Eibergen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging van de naam van de nieuw gevormde gemeente Groenlo (ontstaan doordat Lichtenvoorde aan Groenlo werd toegevoegd) in Oost Gelre.
Klik op blauwe of groene link voor latere grenscorrectie tussen Berkelland en Oost Gelre per 1-1-2018
Klik op blauwe of groene link voor latere wijziging betreffende Berkelland en Groenlo.
Provinciaal blad van Gelderland 111 (1999) (issn: 0920-069X) – besluit Gedeputeerde Staten 30-11-1999:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Gelderse gemeente Warnsveld heeft plaatsgevonden ten voordele van de Gelderse gemeente Zutphen.

Klik op blauwe of groene link voor latere herindeling betreffende Warnsveld en Zutphen.
Provinciale bladen van Noord-Holland 62 (1999) en 57 (2000) – besluit Gedeputeerde Staten 14-12-1999:
De Noordhollandse gemeenten Amsterdam en Diemen hebben grondgebied met elkaar verruild. Hierbij zijn 2 ha (en 0 woningen en 0 inwoners) overgegaan van Diemen naar Amsterdam en 8 ha (en 0 woningen en 0 inwoners) overgegaan van Amsterdam naar Diemen.

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot samenvoeging van de gemeenten Weesp en Amsterdam, per 24-3-2022.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Amsterdam en Ouder-Amstel.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan voor een grenscorrectie tussen Amsterdam en Haarlemmermeer.
Besluit Gedeputeerde Staten 7-12-1999:
Een kleine grenswijziging (29 ha, 3 woningen, 14 inwoners) ten nadele van de Brabantse gemeente Boxmeer heeft plaatsgevonden ten voordele van de Brabantse gemeente Sint Anthonis.

Klik op blauwe of groene link voor per 1998 gerealiseerde herindeling betreffende Boxmeer en Vierlingsbeek.
Klik op blauwe of groene link voor de per 4-7-1995 gerealiseerde wijziging van de gemeentenaam St. Anthonis in Sint Anthonis
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling betreffende Boxmeer, Sint Anthonis en hun drie buurgemeenten: Grave, Cuijk en Mill en Sint Hubert.
Provinciaal blad van Noord-Brabant ??? (1999) (issn: 0920-1408)
Provinciaal blad van Zeeland ??? (1999) (issn: ????-????)

Op 23-6-1999 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1999 was Nederland opgedeeld in 538 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 23-6-1999 of later in het jaar 1999 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die tussen 23-6-1999 en 31-12-1999 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in diezelfde periode tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 23-6-1999

Er zijn geen gemeenten geweest die tussen 23-6-1999 en 1-1-2000 zijn heringedeeld of samengevoegd.

Overige grenswijzigingen per 23-6-1999

Tractatenblad 91 (1993) en Tractatenblad 125 (1999) – verdrag van 6-1-1993, in werking per 23-6-1999:
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Sas van Gent.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van alle 13 huidige gemeenten in Zeeland.

Onderstaande gegevens zijn per april 2020 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1999 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1999 was Nederland opgedeeld in 538 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1999 of later in het jaar 1999 van kracht zijn geworden

Gemeenteraadsbesluit 26-11-1998:


Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Assen en Midden-Drenthe.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van Middenveld in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Gemeenteraadsbesluit 17-11-1998:
De naam van de Drentse gemeente Zuidlaren is op 1-1-1999 gewijzigd in Tynaarlo.

Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Zuidlaren.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van Zuidlaren in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Gemeenteraadsbesluit 12-6-1996:
De naam van de Friese gemeente Ferwerderadeel is op 1-1-1999 gewijzigd in Ferwerderadiel.

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot ambtelijke fusie van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland, in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, die mogelijk in verdere toekomst (na 2016) overgaat in herindeling.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1999

Staatsblad 535 (1998): Wet van 9 september 1998 tot gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard
Hierbij hebben de voormalige Gelderse gemeenten Rossum (nu deel van de vergote Gelderse gemeente Maasdriel) en de vergrote Gelderse gemeente Zaltbommel grondgebied met elkaar verruild.
Het CBS meldt dat bij een grenswijziging niet per 1-1-1999, maar per 1-1-2000 56 ha land (0 woningen, 0 inwoners) is overgegaan van Zaltbommel naar Maasdriel.

Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van Maasdriel en Zaltbommel.
Staatsblad 460 (1998): Wet van 2 juli 1998 tot gemeentelijke herindeling van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen


Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Deventer.
Klik op blauwe of groene link voor latere herindeling betreffende Bathmen
Staatsblad 415 (1998): Wet van 18 juni 1998 tot samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik
Staatsblad 342 (1998): Wet van 25 mei 1998 tot samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem

Overige grenswijzigingen per 1-1-1999

Provinciaal blad van Drenthe 44 (1998) (issn: 0920-0819) – besluit Gedeputeerde Staten 19-5-1998:


Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Zuidlaren.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van zowel Aa en Hunze als Zuidlaren in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Besluit Gedeputeerde Staten 3-11-1998:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Brabantse gemeente Sint-Michielsgestel heeft plaatsgevonden met ten voordele van de Brabantse gemeente 's-Hertogenbosch.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen 's-Hertogenbosch en Vught
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1-1-1996 van zowel 's-Hertogenbosch als Sint-Michielsgestel in het kader van de gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.
Besluit Gedeputeerde Staten 8-6-1998:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Brabantse gemeente Hilvarenbeek heeft plaatsgevonden ten voordele van de Brabantse gemeente Oirschot.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor een later ingetrokken plan tot grenswijziging betreffende Oirschot.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van de opgeheven gemeente Diessen tot de gehandhaafde gemeente Hilvarenbeek, alsmede van de opgeheven gemeente Oost-, West- en Middelbeers tot de gehandhaafde gemeente Oirschot, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Provinciaal blad van Utrecht 18 (1998) (issn: 0920-105X) – besluit Gedeputeerde Staten 12-5-1998:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Utrechtse gemeente Baarn heeft plaatsgevonden ten voordele van de Utrechtse gemeente Soest.
Besluit Gedeputeerde Staten 22-12-1998:


Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende Eindhoven en Veldhoven in 2017.
Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende Eindhoven en Son en Breugel.
Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende Eindhoven en Geldrop.

Latere herindelingsplannen betreffende Eindhoven, Waalre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel, Eersel, Oirschot, Best, Geldrop en Mierlo om deze gemeenten toe te voegen aan de gemeente Eindhoven werden echter eind 2002 weer ingetrokken.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Eindhoven in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.

Klik op blauwe of groene link voor een een later (zij het verder uitgesteld) plan tot grenswijziging betreffende ditzelfde gebied De Bakertand, dat dan weer doot Tilburg zou worden teruggeven aan Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Goirle: in 2001 en in 2012.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Tilburg met de voormalige gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Loon op Zand in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Dongen.
Besluit Gedeputeerde Staten 7-12-1998:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Brabantse gemeente Deurne heeft plaatsgevonden ten voordele van de Brabantse gemeente Helmond.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende de gemeente Helmond en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Deurne in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Besluit Gedeputeerde Staten 23-11-1998:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Limburgse gemeente Eijsden heeft plaatsgevonden ten voordele van de Limburgse gemeente Maastricht.

Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging van Eijsden en Margraten.
Klik op blauwe of groene link voor een later voorstel voor een grenscorrectie tussen Nederland (Maastricht en Eijsden-Margraten) en België (Oost-Maarland)
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van de gemeenten Meerssen en Maastricht.

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1998

In het kalenderjaar 1998 was Nederland opgedeeld in 548 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1998 of later in 1998 van kracht zijn geworden

Budel in Cranendonck per 28-1-1998.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling waarbij Maarheeze aan Budel werd toegevoegd.

Zevenbergen in Moerdijk per 1-4-1998.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling waarbij de gemeente Fijnaart en Heijningen, de gemeente Klundert, de gemeente Standdaarbuiten en de gemeente Willemstad alle aan de gemeente Zevenbergen werden toegevoegd.

Made in Drimmelen per 25-4-1998

Bergeyk in Bergeijk per 25-9-1998

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere toevoeging van Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven aan Bergeyk.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Valkenswaard en Bergeijk.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1998

Staatsblad 283 (1997): Wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe


Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen de Drentse gemeente Meppel en de Overijsselse gemeente Staphorst betreffende ???.
Klik op blauwe of groene link voor een in 2000 gerealiseerde grenscorrectie tussen de Drentse gemeenten Meppel en De Wolden.
Staatsblad 308 (1997): Wet van 2 juli 1997 tot samenvoeging van de gemeenten Weert en Stramproy
Staatsblad 309 (1997): Wet van 2 juli 1997 tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek


Klik op blauwe of groene link voor een in 2000 gerealiseerde grenscorrectie tussen de Noordbrabantse gemeenten Boxmeer em Sint Anthonis
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling betreffende Boxmeer, Sint Anthonis en drie andere gemeenten: Grave, Cuijk en Mill en Sint Hubert.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1998Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen 's-Hertogenbosch en Vught
Provinciaal blad van (provincie) ?? (1997) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1997:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1997

In het kalenderjaar 1997 was Nederland opgedeeld in 572 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1997 of later in 1997 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 1997 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1997

Staatsblad 449 (1996): Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch


Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-1996 gerealiseerde grenswijziging betreffende zowel Vlijmen als Drunen met hun buurgemeenten.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Dongen en Tilburg
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van Reusel-De Mierden. Latere herindelingsplannen betreffende Eindhoven, Waalre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel, Eersel, Oirschot, Best, Geldrop en Mierlo om deze gemeenten toe te voegen aan de gemeente Eindhoven werden echter eind 2002 weer ingetrokken.


Klik op blauwe of groene link voor de per 2007 gerealiseerde grenswijziging betreffende Geertruidenberg en Drimmelen.


Klik op blauwe of groene link voor de per 2006 gerealiseerde grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1999 gerealiseerde grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Oirschot.

Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Oirschot.
Klik op blauwe of groene link voor een later ingetrokken plan tot grenswijziging betreffende Oirschot.

Klik op blauwe of groene link voor een een later (zij het verder uitgesteld) plan tot grenswijziging betreffende ditzelfde gebied De Bakertand, dat dan weer doot Tilburg zou worden teruggeven aan Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Goirle: in 2001 en in 2012.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Hilvarenbeek.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Dongen.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsontwerp (kamerstuk 35345) betreffende Splitsing van de gemeente Haaren over Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Waalwijk en Loon op Zand.


Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging per 2019 van Woudrichem, Aalburg en Werkendam tot de nieuwe Noordbrabantse gemeente Altena.

Klik op blauwe of groene link voor de per 2012 gerealiseerde grenswijziging betreffende Breda en Zundert.

Klik op blauwe of groene link voor een een later (zij het verder uitgesteld) plan tot grenswijziging betreffende ditzelfde gebied De Bakertand, dat dan weer doot Tilburg zou worden teruggeven aan Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2016 gerealiseerde grenswijziging betreffende Waalre en Valkenswaard.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2012 gerealiseerde grenswijziging betreffende Eindhoven en Son en Breugel.
Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Goirle: in 2001 en in 2012.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2012 gerealiseerde grenswijziging betreffende de gemeente Helmond en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2005 gerealiseerde grenswijziging betreffende Best en Son en Breugel.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2004 gerealiseerde grenswijziging betreffende Eindhoven en Geldrop (Geldrop-Mierlo).
Klik op blauwe of groene link voor de per 2004 gerealiseerde herindeling betreffende samenvoeging van Geldrop en Mierlo tot Geldrop-Mierlo.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2004 gerealiseerde grenswijziging betreffende Geldrop en Heeze-Leende.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2004 gerealiseerde grenswijziging betreffende Loon op Zand en Waalwijk.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1999 gerealiseerde grenswijziging betreffende Deurne en Helmond.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1999 gerealiseerde grenswijziging betreffende Loon op Zand en Tilburg
Klik op blauwe of groene link voor de per 1996 gerealiseerde herindeling betreffende toevoeging van Esch en Helvoirt aan Haaren in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1996 gerealiseerde grenswijziging betreffende zowel Sint-Oedenrode als Veghel in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor de plannen voor fusie van de Noordbrabantse gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Valkenswaard en Bergeijk.
Staatsblad 447 (1996): Wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Lemelerveld


Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2001 gerealiseerde opheffing van de Overijsselse gemeente Heino door toevoeging aan de gehandhaafde Overijsselse gemeente Raalte.
Staatsblad 446 (1996): Wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren
Met deze herindeling is tevens de grens van de gehandhaafde Zeeuwse gemeente Vlissingen gewijzigd.

Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van alle 13 huidige gemeenten in Zeeland.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1997

Staatsblad 491 (1996): Besluit van 19 september 1996, houdende wijziging van de grens tussen de gemeenten Meppel en Staphorst, tevens provinciegrens tussen Drenthe en Overijssel


Klik op blauwe of groene link voor een in 2000 gerealiseerde grenscorrectie tussen de Drentse gemeenten Meppel en De Wolden.
Provinciaal blad van (provincie) ?? (1996) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1996:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1996

In het kalenderjaar 1996 was Nederland opgedeeld in 625 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1996 of later in 1996 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 1996 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1996

Staatsblad 358 (1995): Wet van 8 juni 1995, houdende samenvoeging van de gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede


Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2016 voorziene grenswijziging tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en de gemeente Utreechtse Heuvelrug
Staatsblad 427 (1995): Wet van 13 september 1995 tot gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch
De Noordbrabantse gemeente Liempde is opgeheven doordat zij werd toegevoegd aan de gehandhaafde gemeente Boxtel.
De Noordbrabantse gemeenten Esch en Helvoirt zijn opgeheven doordat zij werden toegevoegd aan de gehandhaafde gemeente Haaren.
De Noordbrabantse gemeente Rosmalen is opgeheven doordat zij werd toegevoegd aan de gehandhaafde gemeente 's-Hertogenbosch. Met deze herindeling zijn de grenzen gewijzigd voor de volgende gemeenten, die niet zijn opgeheven: Drunen, Bernheze (voorheen: Heesch), Lith, Maasdonk, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Vlijmen en Vught.

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen 's-Hertogenbosch en Vught
Klik op blauwe of groene link voor de per 28-2-1995 in Bernheze gewijzigde naam van de gemeente Heesch.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2011 gerealiseerde opheffing van de Noordbrabantse gemeente Lith door toevoeging aan de gehandhaafde Noordbrabantse gemeente Oss.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1999 gerealiseerde grenswijziging betreffende 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1997 gerealiseerde opheffing van zowel de gemeente Vlijmen als de gemeente Drunen door toevoeging aan de gehandhaafde Noordbrabantse gemeente Heusden.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1997 gerealiseerde grenswijziging betreffende zowel Veghel als Haaren.
Klik op blauwe of groene link voor de plannen voor opheffing van de Noordbrabantse gemeente Maasdonk door verdeling over te handhaven Noordbrabantse gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss.
Klik op blauwe of groene link voor de plannen voor fusie van de Noordbrabantse gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Vught en Haaren
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Bernheze (voorheen: Heesch) en 's-Hertogenbosch
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsontwerp (kamerstuk 35345) betreffende Splitsing van de gemeente Haaren over Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1996

Provinciaal blad van (provincie) ?? (1995) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1995:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1995

In het kalenderjaar 1995 was Nederland opgedeeld in 633 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1995 of later in 1995 van kracht zijn gewordenKlik op blauwe of groene link voor de per 1-1-1996 gerealiseerde grenscorrectie van gemeente Bernheze bij de herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.

Klik op blauwe of groene link voor een in 2000 gerealiseerde grenswijziging tussen Sint Anthonis en Boxmeer.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling betreffende Boxmeer, Sint Anthonis en hun drie buurgemeenten: Grave, Cuijk en Mill en Sint Hubert

Klik op blauwe of groene link voor een latere fusie van Ambt Montfort met Roerdalen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Roermond en Roerdalen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1995

Staatsblad ??? (1994): Wet van ..... 1994 tot gemeentelijke herindeling in .....

Overige grenswijzigingen per 1-1-1995

Provinciaal blad van (provincie) ?? (1994) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1994:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1994

In het kalenderjaar 1994 was Nederland opgedeeld in 636 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1994 of later in 1994 van kracht zijn geworden

Nieuwveen in Liemeer

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1994

Staatsblad ??? (1993): Wet van ..... 1993 tot gemeentelijke herindeling in .....


Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor de plannen voor fusie van de Noordbrabantse gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1994

Provinciaal blad van (provincie) ?? (1993) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1993:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1993

In het kalenderjaar 1993 was Nederland opgedeeld in 646 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1993 of later in 1993 van kracht zijn geworden

Melich en Herkenbosch in Roerdalen
Moerhuizen in Zevenhuizen-Moerkapelle
Rijneveld in Rijnwoude
Roggel in Roggel en Neer

Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Roermond en Roerdalen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging van Ambt Montfort en Roerdalen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1993

Er zijn geen gemeenten geweest die op 1-1-1993 zijn heringedeeld of samengevoegd.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1993

Provinciaal blad van (provincie) ?? (1992) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1992:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1992

In het kalenderjaar 1992 was Nederland opgedeeld in 647 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1992 of later in 1992 van kracht zijn geworden

Beerta naar Reiderland
Hefshuizen naar Eemsmond
Oosterbroek naar Menterwolde
Ulrum naar De Marne

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1992

Er zijn geen gemeenten geweest die op 1-1-1992 zijn heringedeeld of samengevoegd.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1992

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1991

In het kalenderjaar 1991 was Nederland opgedeeld in 647 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1991 of later in 1991 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 1991 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1991

Er zijn geen gemeenten geweest die op 1-1-1991 zijn heringedeeld of samengevoegd.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1991

Staatsblad ??? (1990): Wet van ..... 1990 tot gemeentelijke herindeling in .....

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1990

In het kalenderjaar 1990 was Nederland opgedeeld in ... gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1990 of later in 1990 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 1990 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1990

Er zijn geen gemeenten geweest die op 1-1-1990 zijn heringedeeld of samengevoegd.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1990

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1989

In het kalenderjaar 1989 was Nederland opgedeeld in 702 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1989 of later in 1989 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 1989 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1989

Staatsblad ??? (1988): Wet van ..... 1988 tot gemeentelijke herindeling in .....

Overige grenswijzigingen per 1-1-1989

Onderstaande gegevens zijn per begin 2016 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1988

In het kalenderjaar 1988 was Nederland opgedeeld in 714 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1988 of later in 1988 van kracht zijn geworden

Er zijn geen gemeenten geweest die in 1988 hun naam hebben gewijzigd zonder dat er in ditzelfde jaar tevens een herindeling, samenvoeging of gemeentegrenswijziging van toepassing was.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1988

Staatsblad ??? (1987): Wet van ..... 1987 tot gemeentelijke herindeling in .....

Overige grenswijzigingen per 1-1-1988