Staatsblad 335 (2005): Wet van 12 mei 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland

De drie Noordhollandse gemeenten Venhuizen, Stede Broec en Drechterland zouden worden samengevoegd. Hierbij zou ten nadele van de op te heffen gemeente Stede Broec een grenswijziging plaatsvinden ten voordele van de te handhaven gemeente Enkhuizen, en voorts zouden ten nadele van de op te heffen gemeenten Drechterland en Venhuizen grenswijzigingen plaatsvinden ten voordele van de te handhaven gemeente Hoorn.
Deze fusieplannen zijn echter door een van de drie collegepartijen in de gemeenteraad van Stede Broec verworpen (lees Binnenlands Bestuur van 17-3-2003), hetgeen in het aftreden van de drie wethouders aldaar heeft geresulteerd. Vervolgens werd in de buurgemeente Drechterland besloten om de fusie met slechts de overgebleven buurgemeente Venhuizen alsnog voort te zetten: dit heeft geresulteerd in bovengenoemde wet.