Staatsblad 248 (2012): Wet van 26 april 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland

De raad van de gemeente Liesveld heeft voorjaar 2009 ingestemd met het raadsvoorstel ‛Instemmen met besluitvormingsproces bestuurlijke toekomst’. Dit voorstel heeft een besluit voorbereid over de toekomstige samenvoeging van de Zuidhollandse gemeenten Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom. Het streven, waarmee de drie genoemde gemeenten hebben ingestemd, is dat de drie gemeenten per 1-1-2013 zijn gefuseerd en met de naam Molenwaard verder door het leven gaat. Twee andere namen die in aanmerking kwamen, Kinderdijk en De Waard, kregen minder stemmen onder de drie gemeenteraden, begin augustus 2011.
De ministerraad heeft op 14 oktober 2011 het herindelingsplan voor de drie gemeenten Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom goedgekeurd.