Staatsblad 276 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

Het door het provinciebestuur vastgestelde herindelingsvoorstel is op 8-9-2017 door de ministerraad doorgestuurd voor advies naar de Raad van State. Het herindelingswetsontwerp is als Kamerstuk 34827 op 21-11-2017 toegezonden aan de Tweede Kamer en aangenomen op 24 april 2018. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer kort na 23.00 uur dit wetsontwerp aanvaard (stemming met zitten en opstaan).

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (afgekort tot: gemeente Haarlemmerliede c.a.) (5.500 inwoners) koerst sinds de zomer van 2015 aan op een bestuurlijke fusie met een of meer buurgemeenten en wenst dus de huidige status van zelfstandige gemeente op te geven. Op 28-6-2016 heeft de gemeenteraad besloten (met maar 1 van de 11 stemmen tegen) om toenadering te zoeken bij de buurgemeente Haarlemmermeer. Van deze buurgemeente was al bekend dat zij ook voorstander van deze fusie was, hetgeen op 6-7-2016 moet blijken uit de dan te houden raadsvergadering in Hoofddorp. Op 13-12-2016 hebben de raden van beide te fuseren gemeenten ingestemd met het fusieplan. Het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer ligt sindsdien ter inzage. De nieuwe gemeente krijgt de naam: Haarlemmermeer. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden kunnen van 16-12-2017 t/m 10-2-2017 zienswijzen indienen op het voornemen tot het samenvoegen van de gemeenten. Lees de details en voortgang op de fusiepagina van de gemeentelijke website.