Staatsblad 107 (2017): Wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

Na het uitblijven van een herindeling van vier gemeenten in het gebied (Liemers) kwam in oktober 2015 vanuit Zevenaar en Rijnwaarden het signaal dat B&W van deze twee gemeenten stappen willen zetten om tot een fusie te komen. Op 17-11-2015 zouden deze twee gemeenteraden het besluit hebben genomen om de fusie in gang te zetten en op 3-2-2016 hebben zij ingestemd met een aangepast herindelingsontwerp. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners kunnen in februari en maart 2016 hun visie op dit ontwerp bekend maken. Op 24-5-2016 hebben beide gemeenteraden besloten de nodige voorbereidingen voor een fusie van Zevenaar en Rijnwaarden in gang te zetten. De colleges van B& W van beide gemeenten hebben hun gemeenteraden voorgesteld om Zevenaar de naam van de nieuwe gemeente mee te geven.
De ministerrraad heeft zich op 2-9-2016, op voorstel van minister Blok, tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, akkoord verklaard met dit herindelingsvoorstel, dat nu voor advies is doorgestuurd naar de Raad van State.

Op 14-2-2017 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel 34595 aangenomen. De SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 7-3-2017 als hamerstuk afgedaan, waarbij PvdD en de PVV aantekening is verleeend.