Staatsblad 272 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Het door het provinciebestuur vastgestelde herindelingsvoorstel is op 8-9-2017 door de ministerraad doorgestuurd voor advies naar de Raad van State. Het herindelingswetsontwerp is Kamerstuk 34825 op 21-11-2017 toegezonden aan de Tweede Kamer en aangenomen op 24 april 2018. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer kort na 23.00 uur dit wetsontwerp aanvaard (stemming met zitten en opstaan).

De drie buurgemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam moeten fuseren per 2019, zo luidt de opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Al bijna 10 jaar zijn er gesprekken gaande, maar zonder resultaat. Het provinciebestuur eiste eerst voor 1-10-2015, nu voor 15-10-2015 een stappenplan voor herindeling: een herindelingsontwerp en daarna een door de drie gemeenteraden vastgesteld herindelingsadvies. De drie raden hebben op 26-1-2016 een dergelijk intentiebesluit genomen. Het herindelingsontwerp zou naar verwachting in oktober 2016 door de drie gemeenteraden zijn behandeld, maar dit schijnt vertraging te hebben opgelopen. Op 23-11-2016 hebben inwoners een nieuwe gemeentenaam gekozen; de voorkeur ging daarbij uit naar de naam Altena. Op 12-12-2016 zullen de besturen van de drie te fuseren gemeenten besluiten hoe de definitieve nieuwe gemeente zal gaan heten; de nieuwe gemeentenaam werd inderdaad Altena. Voor details, zie www.altena2019.nl.