Staatsblad 286 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Het door het provinciebestuur vastgestelde herindelingsvoorstel is op 8-9-2017 door de ministerraad doorgestuurd voor advies naar de Raad van State. Het herindelingswetsontwerp is als Kamerstuk 34832 op 21-11-2017 toegezonden aan de Tweede Kamer en aangenomen op 24 april 2018. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer kort na 23.00 uur dit wetsontwerp aanvaard (stemming met zitten en opstaan).

Vanuit Noordwijkerhout heeft de heer Raymond Salman handtekeningen verzameld om op 21-3-2018 een referendum over deze gemeentelijke samenvoeging te houden, omdat hij meent dat de keuze om te fuseren met Noordwijk op weinig democratische wijze was genomen. Zijn aanvraag voor een referendum kwam echter te laat; een beroepsprocedure bij de lokale bezwaarcommissie bevestigde dat te late tijdstip en nu is de zaak aangangig gemaakt bij de voorzieningenrechter, die nog in december 2017 een uitspraak hoopt te doen.

Op 31-1-2018 zal de vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel een hoorzitting houden in het gebouw van de Tweede Kamer. Deze commisie bestaat uit de kamerleden Albert van den Bosch (VVD), Antoinette Laan-Geselschap (VVD), Martin Bosma (PVV), Harry van der Molen (CDA), Monica den Boer (D66), Nevin Özütok (GroenLinks), Ronald van Raak (SP), Roelof Bisschop (SGP) en Henk Krol (50Plus).