Staatsblad 282 (2018): Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

Het door het provinciebestuur vastgestelde herindelingsvoorstel is op 8-9-2017 door de ministerraad doorgestuurd voor advies naar de Raad van State. Het herindelingswetsontwerp is als Kamerstuk 34830 op 21-11-2017 toegezonden aan de Tweede Kamer en aangenomen op 24 april 2018. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer kort na 23.00 uur dit wetsontwerp aanvaard (stemming met zitten en opstaan).

Op 27-11-2014 heeft de gemeenteraad van Giessenlanden gesproken over het voorstel tot een onderzoek naar een herindeling met de per 1-1-2013 gevormde buurgemeente Molenwaard en zou dat nog een keer hebben gedaan op 11-12-2014, de datum waarop besluiten moesten worden genomen. De verwachting was dat de raad dan zou instemmen met een onderzoek naar herindeling met Molenwaard.
Op 13-1-2015 heeft de raad van de gemeente Molenwaard ingestemd met een onderzoek naar fusie van Giessenlanden en Molenwaard. Een raadsvoorstel voor fusie zou op 4-10-2016 in beide raden besproken worden.
Eerdere herindelingsbesprekingen, waar ook Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem aan deelnamen, bleken zonder resultaat. De dorpen Arkel en Schelluinen zouden moeten overgaan van Giessenlanden naar Gorinchem, zo ook Boven-Hardinxveld van Hardinxveld-Giessendam naar Gorinchem, maar deze visie van Gorinchem werd niet gedeeld door Giessenlanden. Nu geen overeenstemming werd bereikt, wenst Gorinchem zelfstandig te blijven, wil Hardinxveld-Giessendam zich in de toekomst richten op de Drechtsteden (Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Dordrecht) en zoekt Giessenlanden toenadering tot Molenwaard. Deze laatstgenoemde gemeenten onderzoeken op drie manieren of fusie een zinnig streven is. Medio april 2015 is hierover een eerste rapport verschenen, dat geen doorslaggevende argumenten heeft opgeleverd voor zowel voortzetting van de huidige situatie als samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard. Naast dit bureauonderzoek volgt nog een herindelingsscan door de provincie en een raadpleging onder inwoners en maatschappelijke organisaties.

Op 22-11-2016 zijn de raden van de beide gemeenten Molenwaard en Giessenlanden akkoord gegaan met een samenvoeging van hun gemeenten tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Op 30-1-2017 zal elk van de twee gemeenteraden het herindelingsontwerp bespreken en vaststellen. Voor details, zie www.opwegnaaralblasserwaard.nl.