Staatsblad 244 (2012): Wet van 26 april 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hadden een herindelingsontwerp voorbereid om de drie Noordhollandse gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe te laten samengaan. Op 11 januari 2011 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een ontwerp-herindelingsadvies. De ministerraad heeft op 14 oktober 2011 het herindelingsplan voor deze drie gemeenten goedgekeurd. Dit wetsvoorstel, nr. 33137, is begin 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer, op 10 april 2012 vastgesteld door de Tweede Kamer (met algemene stemmen aangenomen) en op 24 april 2012 door de Eerste Kamer (hamerstuk). Publicatie in het Staatsblad vond plaats op 12 juni 2012. Op 21 november 2012 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats in de gefuseerde gemeente Schagen.

Gelijk met de verkiezingen voor het Europese Parlement hebben de inwoners van Zijpe op 4 juni 2009 een referendum gehouden over de vraag: wilt u dat de gemeente Zijpe een fusie aangaat met één of meer gemeenten of zelfstandig blijft? In Zijpe hebben voldoende kiesgerechtigden een geldige stem uitgebracht: 63% vindt dat Zijpe zelfstandig moet blijven en 37% heeft aangegeven dat de gemeente een fusie moet aangaan met één of meer gemeenten. Hierbij kon gedacht worden aan een samenvoeging van de drie Noordhollandse gemeenten Zijpe, Schagen en Harenkarspel. De gemeenteraad van Zijpe had aanvankelijk een definitief besluit over deze fusie genomen, maar heeft op 26-4-2011 alsnog ingestemd met deze herindeling. Daarmee wordt het voorstel gesteund door de gemeenteraden van alle drie gemeenten. In een later stadium wordt besloten welke de definitieve naam van de samengevoegde gemeente zal luiden; de voorlopige naam van de samengevoegde gemeente is: Schagen.