Staatsblad 190 (2013): Wet van 15 mei 2013 tot samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

De Zuidhollandse gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Alphen aan den Rijn.

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2013 dit wetsvoorstel 33482 als hamerstuk afgedaan nadat de Tweede Kamer het op 25-4-2013 had aanvaard.
De gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude waren in de nacht van 30 juni op 1 juli 2011 akkoord gegaan met een fusie van de drie gemeenten per 1-1-2014.
Eind januari 2012 zouden de drie gemeenteraden besluiten uit welke voorgedragen namen voor de nieuwe gemeente het publiek in februari 2012 kon stemmen om vervolgens tot een definitieve voorkeursnaam te komen. De naam Rijn en Gouweland is in mei 2012 als favoriete nieuwe gemeentenaam gekozen door de inwoners van twee van de drie gemeenten; Alphen aan den Rijn houdt, als grootste gemeente, echter vast aan zijn eigen naam voor de te fuseren gemeente en legt derhalve die naam op aan de fusiegemeente.

Een grenscorrectie, op verzoek van de aanwonenden van de Warmoeskade, is in voorbereiding tussen de Zuidhollandse gemeenten Boskoop en Bodegraven-Reeuwijk, waarbij het boomsierteeltgebied tussen Wonnewetering, Ringdijk en Warmoeskade (vermoedelijk per 1-1-2014, dus gelijktijdig met de gemeentelijke samenvoeging) overgaat van Boskoop naar Bodegraven-Reeuwijk.