Metatopos presenteert topografische gegevens van gemeenten, plaatsen en stadswijken

In het linkerdeel (of verder naar beneden als u geen blauwe, maar groene, goudomrande of oranjeomrande kaders ziet op uw scherm) vindt u onder de kop NEDERLAND alle plaatsnamen per provincie opgesomd. Dit is een statische presentatie, die overigens wel het voordeel biedt dat in die provincielijsten vermelde postcodes kaartjes van al die postcode oproepen.

Aan de rechterkant in blauwe kaders (of hier direct onder in oranje, goudkleurige of groene kaders) vindt u de dynamische versie van deze website, d.w.z. gegevens op basis van vraag en antwoord uit een database. Via de invulvakken vindt u 6.316 plaatsnamen in Nederland met vermelding van de postcode en een kaart.Aan de linkerzijde worden 5900 plaatsnamen vermeld in één lange lijst, waar de circa vierhonderd allerkleinste buurtschappen uit zijn weggelaten. De lijst van plaatsnamen in onderstaande 12 provincies is nog langer, want daarin worden ook de plaatsen meermalen genoemd, namelijk indien de wijken in die plaatsen aparte 4-cijferige postcodes hebben; het totale aantal plaats- en wijkvermeldingen komt daarom uit op circa 8400. Ongeacht de wijze van presentatie geldt dat de gegevens in principe dezelfde zijn (als er geen typefouten zijn gemaakt) en dat de resultaten in kolommen worden getoond; u kunt voor elke kolom uw eigen sorteervolgorde aanbrengen. Met functietoets F5 keert u terug naar de oorspronkelijke volgorde.

In de kaders geheel links op deze pagina vindt u nog meer opsommingen: alle huidige 342 gemeenten; heringedeelde gemeenten (geplande en gerealiseerde herindelingen en samenvoegingen) en alle woonplaatsen zoals vermeld in de Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG).
Op 25-5-2024 zijn de definitieve aantallen inwoners per 1-1-2024 van het CBS overgenomen (zie de Metatopos-rubriek “alle huidige 342 gemeenten”); deze cijfers werden op 8-5-2024 op de CBS-website gepubliceerd.
Op 29-9-2023 is de woonplaats Reeve (woonplaatscode 3559) toegevoegd; dit is een nieuwe plaats (in de gemeente Kampen) met ook een nieuwe postcode (8269) - met dank aan Paul Duinkerken.
Helemaal onderaan de pagina met ‛alle huidige 342 gemeenten’ zijn nu ook de inwonertallen vanaf 1970 tot heden vermeld.
De “gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en grenscorrecties” worden enkele keren per maand bijgewerkt. Op 1-1-2024 hebben geen herindelingen of samenvoegingen plaatsgevonden en het aantal gemeenten is daarmee gehandhaafd op 342.

Zoek een plaats of wijk (ongeacht de provincie)

   

Geef (een deel van) een naam op om te zoeken naar:

of voer een getal in voor de
postcode
of voor de
woonplaatscode
Toon:
Opmerkingen

Selecteer een provincie en vind er alle plaatsen en stadswijken

Het resultaat vermeldt alle plaatsen en hun gemeenten. Vink desgewenst deze extra gegevens aan of uit:

Wijken
Woonplaatscode
Postcode
Google Maps
Opmerkingen

Zoek m.b.v. Google naar een woord (bijvoorbeeld een plaatsnaam) in deze website

NEDERLAND


Met kaartjes van de betreffende postcode en van de woonplaats volgens het Kadaster

Groningen
635 plaatsen en buurtschappen,
253 postcodes, 10 gemeenten
200 BAG-woonplaatsen
Fryslân / Friesland
760 plaatsen en buurtschappen
in 1280 Friese en Nederlandse schrijfwijzen
475 postcodes, 18 gemeenten
421 BAG-woonplaatsen
Drenthe
415 plaatsen en buurtschappen,
260 postcodes, 12 gemeenten
227 BAG-woonplaatsen
Overijssel
426 plaatsen en buurtschappen,
295 postcodes, 25 gemeenten
180 BAG-woonplaatsen
Flevoland
25 plaatsen en buurtschappen,
94 postcodes, 6 gemeenten
19 BAG-woonplaatsen
Gelderland
950 plaatsen en buurtschappen,
496 postcodes, 51 gemeenten
335 BAG-woonplaatsen
Utrecht
180 plaatsen en buurtschappen,
218 postcodes, 26 gemeenten
93 BAG-woonplaatsen
Noord-Holland
400 plaatsen en buurtschappen,
474 postcodes, 44 gemeenten
238 BAG-woonplaatsen
Zuid-Holland
450 plaatsen en buurtschappen
555 postcodes, 50 gemeenten
195 BAG-woonplaatsen
Zeeland
360 plaatsen en buurtschappen,
153 postcodes, 13 gemeenten
127 BAG-woonplaatsen
Noord-Brabant
1200 plaatsen en buurtschappen,
511 postcodes, 56 gemeenten
280 BAG-woonplaatsen
Limburg
850 plaatsen en buurtschappen,
279 postcodes, 31 gemeenten
190 BAG-woonplaatsen

Voor wie zoekt naar een plaats ongeacht de provincie kan aan de linkerkant klikken op 5900 plaatsen in één lijst. Een nog groter bestand is de gecombineerde lijst van alle 12 hierboven genoemde provincies.

Lijst van Belgische gemeenten

Liste de communes de Belgique

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

Aan www.metatopos.eu is per april 2017 een lijst met alle Belgische gemeenten toegevoegd, inclusief inwonertal en kaartje op GoogleMaps. In deze lijst zijn ook de vroegere deelgemeenten vermeld, met per kolom de vermelding van provincie en postcode. Op elk van de kolommen kan gesorteerd worden. Voor meer details: zie Wikipedia (Nederlandstalig).

Ajouté en avril 2017, une liste avec tous les communes de Belgique est présentée comme une subdivision de www.metatopos.eu, avec la présentation par colonnes le nombre des habitants et un plan municipal de GoogleMaps. Les communes avant fusion, la province et le code postal sont également mentionnés. On peut assortir sur chacune des colonnes. Pour plus de détails: voir Wikipédia (en français)

Metatopos wordt verzorgd door Paul Klein (voor alle topografische gegevens) en destijds ook door Philip van Diemen (voor het programmeren van het dynamische deel van deze site).
Deze website geeft de plaatsen in het tegenwoordige Nederland. Voor het zoeken naar historische plaatsen en gemeenten in Nederland (±1859), zie de website van Philip van Diemen.

Commentaar en suggesties voor aanvullingen en correcties zijn van harte welkom op: paul@metatopos.eu
Let op: het oude e-mailadres info @ metatopos.org is in september 2019 opgeheven en ook de oude url www . metatopos . org is in oktober 2021 beëindigd.
© Paul Klein voor de hele site.