www.metatopos.eu

START IN 1998
Nadat ik in oktober 1995 een aansluititng op het internet kreeg (zowel thuis als op het werk) heb ik gezocht naar een digitale versie van een plaatsnamenregister (zoals achterin de gedrukte Bos-atlas is opgenomen), maar dan alleen voor Nederland. Henk van de Kamer was een voorbeeld voor mij met zijn online database van plaatsnamen in 1994/1995; zijn lijst werd na juli 1995 echter niet meer bijgewerkt. Henks initiatief heeft mij gestimuleerd om een website met gemeentenamen en plaatsnamen op te zetten; daar ben ik in 1997 mee gestart (toen Nederland nog 625 gemeenten telde). Voor de lokatiegegevens van al die duizenden plaatsen heb ik gebruik gemaakt van de in 1995–1998 gepubliceerde Topografische Dienst/Compact Provincie Atlas (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties). De eerste Metatopos-pagina's kwamen enhele maanden vóór 5 december 1998 online, aanvankelijk als onderdeel van mijn privé-website, vanaf 16-10-2000 tot eind 2021 als www.metatopos.org. Een belangrijke uitbreiding vond plaats in april 2015, toen via een andere server en een nieuw webadres www.metatopos.eu een dynamische versie van deze website (d.w.z. gegevens op basis van vraag en antwoord uit een database) is opgezet, met heel veel dank aan het programmeerwerk van Philip van Diemen de Jel.

VIJFENTWINTIG JAAR LATER
Ook in 2023 en in volgende jaren wil ik deze website voortzetten en misschien verder uitbreiden. Met veel toewijding en oog voor detail worden al deze plaatsnamen, gemeenten en de vele herindelingen verzameld en in digitale bestanden omgezet en bijgehouden, zodat iedereen hier vrij gebruik van kan maken … en van kan blijven maken (want deze site is nu als digitaal erfgoed verklaard bij de Koninklijke Bibliotheek en wordt daar opgeslagen/toegankelijk gehouden, ook nadat Metatopos ooit niet meer online zal staan). De afgelopen jaren zijn niet alleen postcodes aan plaatsnamen toegevoegd (daarbij worden ook wijknamen van grotere plaatsen vermeld), maar ook woonplaatscodes (steeds belangrijker, want in gebruik bij de postcode-instantie en bij het Kadaster). Woonplaatsen moeten zo'n code hebben om opgenomen te zijn in het postcodesysteem en zulke woonplaatsen staan nu ook allemaal vermeld, met een link naar Kadaster-kaartjes (van BAG, basisregistraties adressen en gebouwen). Behalve de tijdsbesteding die deze uitbreiding met zich meebrengt, is het ook een vereiste om over recent kaartmateriaal te beschikken.
Deze website wordt tegenwoordig (begin 2023) gemiddeld 400 à 500 keer per dag geraadpleegd en apart daarvan door meer dan 50 zoekmachines geïndexeerd.

VRIEND(INN)EN VAN METATOPOS
Mede dankzij de ondersteuning door meerdere in topografie en in gemeentelijke gegevens geïnteresseerde vriend(inn)en (zij zijn hieronder vermeld) is het mogelijk deze website actueel te houden.

Paul Klein

Word ook Vriend of Vriendin van Metatopos!

  • foto
  • U kunt het researchwerk van Metatopos op een directe manier steunen door regelmatig topografische aanvullingen door te geven. U wordt dan beschouwd als Vriend of Vriendin van Metatopos.

    Wie als regelmatige gebruiker van deze website nu eenmaal geen topografische gegevens heeft om door te geven, heeft gelukkig toch de mogelijkheid om ‛Vriend of Vriendin van Metatopos’ te worden.

    Wilt u uw waardering voor of vertrouwen in deze website tot uitdrukking brengen, maak dan een (eenmalige) financiële bijdrage over op rekening NL38 INGB 0001 9055 80 t.n.v. Paul Klein te Naarden. Uw naam (en woonplaats en emailadres) wordt dan vermeld als Vriend of Vriendin van Metatopos (tenzij u dat niet op prijs stelt natuurlijk).

    In de kolom links leest u wie al eerder waren toegetreden tot de kring van Vrienden en Vriendinnen van Metatopos.

    Voor meer inlichtingen, suggesties voor verbeteringen in de lay-out of in de data of voor correcties: e-mail naar paul@metatopos.eu of bel Paul Klein (zie foto) op 035-538 9607 (+voice-mail).

Vrienden en Vriendinnen van Metatopos


Hans van Embden (Krimpen aan den IJssel)
hansvanembden @ planet.nl

Frank van den Hoven (Leerdam, 1962-2022)

Stefan Lambregts (Breda)
lambo @ wanadoo.nl

Ad van der Meer (Diemen)
ad.van.der.meer @ upcmail.nl

Johan Pots (Leiden)
jwpots @ xs4all.nl

Rina Walthaus (Naarden)
c.walthaus @ rug.nl

Jan Wauben (Margraten)
andreas41 @ home.nl

Tjerk Budding (Amsterdam)
g.budding @ vu.nl

Philip van Diemen de Jel (Den Haag)
philip @ van-diemen-de-jel.nl

Paul (Pijnacker)
[achternaam en emailadres bij Metatopos bekend]

Jan-Willem van Aalst (Zeist)
jw @ imergis.nl

Hans Donner (Zutphen)
[emailadres bij Metatopos bekend]

Adrie van Zundert
[woonplaats en emailadres bij Metatopos bekend]

Paul Scholten ('s-Gravenhage)
paul.scholten @ postnl.nl

Niek van Leeuwen ('s-Gravenhage)
n.vanleeuwen @ cbs.nl

de Heer O.T. van Dillen
[geen adres bij Metatopos bekend]

Simon Kuipers (Delft, medewerker Wikipedia)
sfkuipers @ gmail.com

Hans Dijkema
bereikbaar via www. dijkewijk .nl

Freek Driesenaar (Oudheusden/Oud-Heusden)
freek @ dappre.com

Bartus Vermeulen (Nieuwegein)
bm.vermeulen @ hotmail.com

Sander de Wijs (Veenendaal)
sander @ parkncharge.nl