Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier ‛landen’:
– Nederland (17000000 inwoners, 34000 km², 500 inw/km²)
– Aruba (113000 inwoners, 180 km², 630 inw/km²)
– Curaçao (158000 inwoners, 444 km², 360 inw/km²)
– Sint Maarten (40000 inwoners, 34 km², 1200 inw/km²)

Het noordelijke, Franse deel van het eiland Saint-Martin telt 36000 inwoners op 53 km², dus 680 inw/km².

Het ‛land’ Nederland omvat behalve het grondgebied van de twaalf hieronder genoemde provincies ook dat van deze drie ‛openbare lichamen’:
– Bonaire (19000 inwoners, 288 km², 70 inw/km²)
– Sint Eustatius (3500 inwoners, 21 km², 170 inw/km²)
– Saba (1900 inwoners, 13 km², 150 inw/km²).

De afgeronde getallen hierboven zijn een grove benadering.
Qua inwonertal en oppervlakte is Aruba vergelijkbaar met de gemeente Haarlemmermeer, Curaçao met de gemeente Apeldoorn, Sint-Maarten met de gemeente Vlissingen (en inclusief het Franse deel met de gemeente Assen) en Bonaire met de gemeente Westerveld. Saba en Sint-Eustatius zijn te klein om een vergelijkbare gemeente te vinden.

Deze drie landsdelen zijn ingesteld per 10-10-2010 en hun bestuurlijke positie van openbaar lichaam is vergelijkbaar met die van een Nederlandse gemeente.

Provincie
met link naar
provinciale
website
Inwonertal
op 1-1-2017
Oppervlakte
(in km²,
zonder
binnenwater)
Bevolkings-
dichtheid
(aantal
inwoners
per km²)
Hoofdstad
van de
provincie
Aantal
gemeenten
in 2018
Groningen583.5812.325251Groningen20
Fryslân / Friesland646.8743.323195Leeuwarden20
Drenthe491.7922.634187Assen12
Overijssel1.147.6873.322345Zwolle25
Flevoland407.8181.413289Lelystad6
Gelderland2.047.9014.967412Arnhem53
Utrecht1.284.5041.380931Utrecht26
Noord-Holland2.809.4832.6611.056Haarlem48
Zuid-Holland3.650.2222.8141.297Den Haag60
Zeeland381.5681.783214Middelburg13
Noord-Brabant2.512.5314.908512's-Hertogenbosch64
Limburg1.117.5462.148520Maastricht33
 
Totaal voor Nederland
(excl. de hierboven
genoemde
openbare lichamen)
17.081.50733.678507Amsterdam380