Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier ‛landen’:
– Nederland
– Aruba
– Curaçao
– Sint Maarten.

Het ‛land’ Nederland omvat behalve het grondgebied van de twaalf
hieronder genoemde provincies ook dat van
deze drie ‛openbare lichamen’:
– Bonaire (13389 inwoners, 288 km²)
– Sint Eustatius (3898 inwoners, 21 km²)
– Saba (1866 inwoners, 13 km²).
Deze drie landsdelen zijn ingesteld per 10-10-2010 en hun bestuurlijke positie
is vergelijkbaar met die van Nederlandse gemeenten.

Laatst gewijzigd: 4-5-2017.

Provincie
met link naar
provinciale
website
Inwonertal
op 1-1-2017
Oppervlakte
(in km²,
zonder
binnenwater)
Bevolkings-
dichtheid
(aantal
inwoners
per km²)
Hoofdstad
van de
provincie
Aantal
gemeenten
in 2017
Groningen583.5812.325251Groningen23
Fryslân / Friesland646.8743.324195Leeuwarden24
Drenthe491.7922.634187Assen12
Overijssel1.147.6873.322345Zwolle25
Flevoland407.8181.413289Lelystad6
Gelderland2.047.9014.967412Arnhem54
Utrecht1.284.5041.380931Utrecht26
Noord-Holland2.809.4832.6611.056Haarlem48
Zuid-Holland3.650.2222.8141.297Den Haag60
Zeeland381.5681.783214Middelburg13
Noord-Brabant2.512.5314.908512's-Hertogenbosch64
Limburg1.117.5462.148520Maastricht33
 
Totaal voor Nederland
(excl. de hierboven
genoemde
openbare lichamen)
17.081.50733.679507Amsterdam388