www.metatopos.eu
presenteert topografische gegevens
van gemeenten, plaatsen en stadswijken

In de blauwe kaders links op deze pagina vindt alle huidige 388 gemeenten en de samenvoegingen van gemeenten (geplande en gerealiseerde herindelingen).
Via de invulvakken hieronder vindt u 6.310 plaatsnamen in Nederland met vermelding van de postcode en een kaart.

Selecteer een provincie
en vind er alle plaatsen en stadswijken

Klik hier voor een toelichting op het selecteren

   
Het resultaat vermeldt alle plaatsen en hun gemeenten.
Vink desgewenst deze extra gegevens aan of uit:
   Wijken
Woonplaatscode
Postcode
Google Maps
Opmerkingen

 

Zoek een plaats
(ongeacht de provincie)

Klik hier voor een toelichting op het zoeken

   
Geef (een deel van) een naam op om te zoeken naar:
     
of voer een getal in voor de
   postcode
   of voor de
   woonplaatscode
Toon:
   Opmerkingen